Translation: from turkish to english

from english to turkish

mühür mumu

Look at other dictionaries:

  • mühür mumu — is. Üstüne mühür basılan ve bal mumu ile reçineden yapılan genellikle kırmızı renkli madde …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mühür — is., hrü, Far. muhr 1) Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lastik vb.nden yapılmış araç, damga, kaşe 2) Bu araçla basılan ve imza yerine geçen ad Birleşik Sözler mührüsüleyman mühür gözlü mühür mumu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • law — mühür mumu III, 155bkz: awus …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • TUB'AN — Mühür mumu.TUBERTU : (Tu ber tu) Kat kat …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mum — is., Far. mūm 1) Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, içyağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun aydınlatma aracı Kandil geceleri bu velilerin yerleri mumlarla donanırdı. Y. K. Beyatlı 2) Bal… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mumlamak — i 1) Bal mumu sürmek, bal mumuna batırmak 2) Mühürlemek, mühür mumu sürmek 3) Mum cilası yapmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mühürlemek — i 1) Bir yazı, belge vb.nin doğruluğunu veya kabul ve onayını belirtmek amacı ile altına mühür koymak, mühür basmak 2) Bir şeyin üzerine açıldığında belli olması için yetkili makamlarca yapıştırılan kırmızı muma mühür basmak 3) Yasalara, ahlak ve …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.