Translation: from turkish

komandit şirket

Look at other dictionaries:

  • komandit şirket — is., tic. Komandit ortaklık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • komandit — is., tic., Fr. commandite Bir komandit şirket sermayesinin bir veya birçok ortak tarafından sağlanan bölümü Birleşik Sözler komandit ortaklık komandit şirket …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şirket — is., tic., Ar. şirket Ortaklık İtalya da büyük bir şirketin acentesiyim ben... R. Enis Birleşik Sözler anonim şirket kolektif şirket komandit şirket limitet şirket işletme şirketi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • komandit ortaklık — is., ğı, tic. Alacaklılara karşı en az bir sınırlı, bir de sınırsız sorumlu ortağı bulunması gereken, tüzel kişiliği olan ortaklık, komandit şirket …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Types of business entity — Companies law Company  …   Wikipedia

  • Kom. SrK — Turkey Komandit Sirket. Limited liability partnership. Company Extensions and Security Identifiers …   Financial and business terms

  • ortaklık — is., ğı 1) Ortak olma durumu, iştirak, müşareket 2) tic. İki veya daha çok kimsenin iş yaparak kazanç elde etmek için birleşmeleri, şirket Birleşik Sözler ortaklık senedi ortaklık sözleşmesi ana ortaklık anonim ortaklık kolektif ortaklık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.