Translation: from turkish

kesilmek

Look at other dictionaries:

 • kesilmek — nsz 1) Kesme işi yapılmak 2) Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak, çok yorulmak Sonunda elleri, ayakları yorgunluktan kesilerek uzanıyorlardı yattıkları hasırlara. N. Cumalı 3) Gibi olmak, benzemek, dönmek Senelerden beri hizmetçinin,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kesilmek — kesllmek I, 339; II, 136, 137 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • yemeden içmeden kesilmek — bir üzüntü veya heyecan sebebiyle yiyemez, içemez duruma gelmek, iştahı kesilmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dermanı kesilmek (veya dermandan kesilmek) — yorgunluktan güçsüzleşmek Çok uzak yerlerden geldim, ayaklarımın dermanı kesildi. A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • beti benzi kireç kesilmek (veya atmak veya solmak veya uçmak veya kül kesilmek) — herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak Baksana, beti benzi kül kesildi. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • allame kesilmek — allamelik taslamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bembeyaz kesilmek — beklemediği bir durum karşısında beti benzi atmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • gücü kesilmek — kuvveti, takati azalmak Yavaş yavaş gücüm kesiliyor, işte o zaman ağlamaya başlıyorum. N. Eray …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hayızdan nifastan kesilmek — 1) menopoza girmek 2) verimsiz olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ifrit kesilmek (veya olmak) — çok öfkelenmek, çok kızmak Arzuma karşı konulunca ifrit kesildiğimi pek iyi bildiğinden ses çıkarmadı. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kâhya kesilmek — (birinin başına) olur olmaz her işine karışmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.