Translation: from polish

kazanie

Look at other dictionaries:

 • kazanie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. kazać. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}kazanie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. kazanieań {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • kazanie — n I 1. rzecz. od kazać. 2. lm D. kazaniezań «przemówienie wygłaszane przez duchownego do wiernych, zwykle w czasie nabożeństwa; tekst pisany takiego przemówienia» Kazanie o miłości bliźniego. Mieć, wygłosić kazanie. ◊ Siedzieć, czuć się, być jak… …   Słownik języka polskiego

 • kazanie — Siedzieć jak na niemieckim, tureckim kazaniu «słuchać czegoś, nic nie rozumiejąc»: Ludzie nie zechcą przyjść, a jeśli nawet przyjdą, to będą siedzieli jak na tureckim kazaniu, skrępowani, usztywnieni, bojąc się odezwać. T. Raczek, Pies …   Słownik frazeologiczny

 • Kazanie, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship — Infobox Settlement name = Kazanie settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Kuyavian Pomeranian subdivision type2 = County… …   Wikipedia

 • Проповедь Скарги — Ян Матейко Проповедь Скарги, 1864 …   Википедия

 • Коссаковский, Ян Непомук — римско католический епископ. Род. в 1755 г. в краковском воеводстве, ум. в 1808 г. Порвоначальное образование получил в пиарских варшавских школах, дальнейшее за границей. По окончании образования поступил в духовное звание и два года был в… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Jan Matejko — Jan Matejko, Self portrait, 1892 Birth name Jan Mateyko Born …   Wikipedia

 • Сестренцевич-Богуш, Станислав — (Siestrzencewicz Bogusz) митрополит всех римско католических церквей в России, архиепископ могилевский, администратор виленской епархии, председатель римско католической духовной коллегии, род. 3 сентября 1731 г. в литовской шляхетской семье;… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Moses Schorr — Moses Schorr, ca. 1921 Born May 10, 1874(1874 05 10) Przemyśl, Galicia Died July 8, 1942( …   Wikipedia

 • Бембус — Матвей польский писатель конца XVI и начала XVII в., монах ордена иезуитов, а после смерти Скарги придворный проповедник короля Сигизмунда III, родился 1567 г. в Познани, умер 1645 г. Написал значительное количество сочинений на польском и… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Юрковский, Мариан — Мариан Юрковский Marian Jurkowski …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.