Translation: from turkish

kara barut

 • 1 barut

  (-tu)
  по́рох

  barut ambarı — порохово́й склад

  barut dumanı — порохово́й дым

  kara barut — чёрный по́рох (дымный)

  barut fıçısı gibi — как порохова́я бо́чка

  barut gibi — а) как по́рох; вспы́льчивый; б) о́стрый, ре́зкий (напр. о горчице)

  barut gibi bir adam — вспы́льчивый челове́к

  barut olmak — прийти́ в я́рость, вспыли́ть

  barutla oynamak — игра́ть с огнём

  Büyük Türk-Rus Sözlük > barut

 • 2 aralarına kara kedi girmiş

  Türkçe-rusça sözlük > aralarına kara kedi girmiş

 • 3 aralarından kara kedi geçmiş

  = aralarına kara kedi girmiş ме́жду ни́ми пробежа́ла чёрная ко́шка

  Türkçe-rusça sözlük > aralarından kara kedi geçmiş

 • 4 aralarından kara kedi geçti

  Türkçe-rusça sözlük > aralarından kara kedi geçti

 • 5 barut

  1) по́рох

  barut ambarı — порохово́й склад

  barut dumanı — порохово́й дым

  dumansız barut — безды́мный по́рох

  2) перен. по́рох ( о вспыльчивом человеке)
  ••
  - barut olmak
  - barut kokusu gelmek
  - barutla oynamak

  Türkçe-rusça sözlük > barut

 • 6 barut fıçısı

  порохова́я бо́чка
  ••

  Türkçe-rusça sözlük > barut fıçısı

 • 7 barut kesilmek

  = barut olmak прийти́ в я́рость, вспыли́ть, вспы́хнуть

  Türkçe-rusça sözlük > barut kesilmek

 • 8 barut olmak

  Türkçe-rusça sözlük > barut olmak

 • 9 kara

  I
  су́ша, земля́

  karaya ayak basmak — ступи́ть на зе́млю, вы́садиться на бе́рег

  karaya çıkarmak — вы́садить на бе́рег

  karaya düşmek — быть вы́брошенным [волно́й, тече́нием] на бе́рег

  karaya vurmak — би́ться о бе́рег

  II 1.

  kara boya — чёрная кра́ска

  kara derili — черноко́жий

  2) сму́глый, тёмный

  kara kız — смугля́нка

  3) перен. тяжёлый, мра́чный, чёрный

  kara düşünceler — мра́чные мы́сли

  2.
  бесче́стье, позо́р, пятно́
  ••
  - karalar giymek
  - kara çalmak
  - kara sürmek
  - kara düşünmek
  - kara kedi geçti
  - aralarından kara kedi geçti

  Türkçe-rusça sözlük > kara

 • 10 kara çalmak

  = kara sürmek очерни́ть, оклевета́ть

  Türkçe-rusça sözlük > kara çalmak

 • 11 kara kedi geçti

  = aralarından kara kedi geçti [ме́жду ни́ми] чёрная ко́шка пробежа́ла

  Türkçe-rusça sözlük > kara kedi geçti

 • 12 kara sürmek

  Türkçe-rusça sözlük > kara sürmek

 • 13 kara karga

  kara karga (büyük)
  n. raven

  Turkish-English dictionary > kara karga

 • 14 kara sağan

  kara sağan (kuş)
  n. swift

  Turkish-English dictionary > kara sağan

 • 15 kara

  [T kara, Az qara, Tk gara, from OT *qara]: black

  A Concise Gagauz Dictionary with etymologies and Turkish, Azerbaijani and Turkmen cognates > kara

 • 16 barut

  barut <- tu> (Schieß)Pulver n;
  barut gibi Person aufbrausend;
  barut kesilmek (oder olmak) in Wut geraten;
  barutla oynamak fig mit dem Feuer spielen

  Türkçe-Almanca sözlük > barut

 • 17 kara

  kara1 Land n; Festland n; Erd-;
  kara birlikleri Heerestruppen f/pl;
  kara iklimi Landklima n;
  karadan auf dem Landweg; zu Lande;
  karaya ayak basmak, karaya çıkmak an Land gehen, landen;
  karaya oturmak auflaufen, stranden;
  karaya vurmak an Land gespült werden
  kara2 schwarz; dunkel(häutig); fig unheilvoll, bös, finster, schwarz;
  kara gün dostu Freund m in der Not;
  kara haber Hiobsbotschaft f;
  -i kara listeye almak fig auf die schwarze Liste setzen;
  -e kara sürmek (oder çalmak) jemanden anschwärzen, verleumden;
  kara para schwarzes Geld;
  kara yağız schwarzbraun; fig kräftig, stämmig;
  kara(lar) bağlamak (oder giymek) sich schwarz kleiden, Schwarz tragen

  Türkçe-Almanca sözlük > kara

 • 18 kara

  \kara (toprak)
  bej
  --------
  bej
  --------
  erd
  --------
  reş

  Türk-Kürt Sözlük > kara

 • 19 barut

  阿́ is. 火药: \barut kesemi 火药袋 pamuk \barutu 焦木素, 火棉, 低氮硝化纤维素
  ◇ \barut değirmeni 火药厂 \barut fıçısı (gibi) 1) 转́ 很倔的; 易怒的, 吃了枪药的(人) 2) 转́ 火药桶; 随时可能发生冲突或战争的地方: Tarafların hızla silâhlanması Balkanları barut fıçısı yaptı. 各方加紧扩军使巴尔干成了一个火药桶。Bugünlerde Ortadoğu bir barut fıçısı gibi. 如今的中东就像是一个火药桶。\barut gibi 1) 转́ 很倔的; 易怒的, 吃了枪药的(人) 2) 又酸又苦又硬的(饭食) \barut hakkı 火药装药 \barut kesilmek 转́ 震怒, 勃然大怒: Barut kesilen kısım amiri masaya yumruğunu indirdi. 部门经理勃然大怒, 一巴掌拍在桌子上。Durup dururken öfkelendi, barut kesildi. 他突然生气了, 暴跳如雷。- den \barut kokusu gelmek 转́ 闻到火药味; 感到战争的危险: Orta Doğu’dan gene barut kokusu gelmeğe başladı. 中东又闻火药味。\barut olmak 转́ 震怒, 勃然大怒 \barutla oynamak 转́ 玩火, 冒险: Sen barutla oynadığının farkında değil misin? 难道你不觉得你这是在玩火吗?

  Türkçe-Çince Sözlük > barut

 • 20 kara

  阿́ 陆地, 大陆: \kara iklimi 大陆性气候 \kara kuvvetleri 陆军 \kara mili 长度单位, 合1609米 \kara suları 内海 \kara ticareti 陆路贸易 \kara yeli 陆风(从陆地吹向海洋的风)
  ◇ \karada ölüm yok 以后再也不会遇到什么麻烦, 一帆风顺: Şirket verimli hâle geldi; artık karada ölüm yok. 公司已经开始赢利, 不会再有什么困难了。\karadan açılmak 离岸, 出海: Bir gemi denizde gidiyormuş. Karadan hayli açıldıktan sonra bir fırtına çıkmış. 有一条船在海上航行, 离岸很远以后起了风暴。\karaya ayak basmak 登陆, 上岸 \karaya çalmak 搁浅 \karaya çıkmak 登陆, 上岸 \karaya düşmek 1) 搁浅: Gemi karaya düştü. 船搁浅了。 2) (漂浮物体)被冲上岸 3) 俚́ 上当, 受骗, 中圈套; 遇到麻烦, 陷入困境 \karaya düşürmek 俚́ 1) 痛打, 毒打 2) 使陷入困境: Bu gidişle sen babanı karaya düşürürsün. 你这么干会把你爹害苦的。\karaya oturmak 搁浅: Gemi karaya oturdu. 船搁浅了。\karaya vurmak 1) 搁浅 2) (漂浮物体)被冲上岸: Demirlerini tarayan hurda harami gemileri karaya vuruyordu. 那几艘拖锚而去的破海盗船被冲上了海岸。
  II
  is. ve s.
  1. 黑色(的); (皮肤)黝黑(的): \kara köpek 黑狗 \kara ekmek 黑面包 \kara kız 肤色黝黑的姑娘 \kara oğlan 黑小伙儿 \kara sakız 沥青 Yanakları kara bir sakkala örtülü idi. 他的腮帮上长满了黑胡须。
  2. 转́ 不幸的, 倒霉的; 充满苦难的
  3. 有污点的, 不光彩的: İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara. 成́ 求人者没面子, 拒人者更没面子。
  ◇ \kara ağızlı 喜欢陷害人的, 喜欢说人坏话的 \kara bağlamak 戴孝, 服丧 \kara baht 厄运: Ah! Bizim kara bahtımız! biraz zevk edeceğiz diye canımıza kıymışız. 哎, 我们真倒霉, 为了一点儿快乐, 却送掉了自己的性命。\kara bahtlı 倒霉的, 不走运的 \kara belâ 1) 艰难, 困难; 极大的烦恼 2) 黑美人 \kara cümle 俚́ 加减乘除, 四则运算: Daha kara cümlesi yok, kendini matematikçi sanıyor. 他连四则运算都不会, 还自认为是数学家。Onun kara cümlersi yok (çok zayıf). 他不识数(算术很差)。-e \kara çalmak 陷害, 诬陷, 诽谤, 冤枉 \kara dağ gibi 很大的, 非常大的 \kara damaklı 倔强的, 顽固的 \kara eğleni 黑色幽默 \kara et 瘦肉, 精肉 \kara gün 倒霉的日子, 患难时节: \kara gün dostu 患难之交 İyi dost kara günde belli olur. 成́ 患难见真情。\kara haber 坏消息, 噩耗: Bu kara haber hastalığının üzerine tuz biber ekti. 这个噩耗, 对于他的病来说可是雪上加霜。\kara kaplı kitap 俚́ 1) 主要参考书 2) 法律书 \kara \kara düşünmek 愁眉苦脸, 发愁, 苦苦思考: Akşam eve döndüğünde, beni, kışı nasıl geçireceğimizi kara kara düşünürken buldu. 晚上他回到家里, 看见我愁眉苦脸, 发愁怎么过冬。Önünde bir rakı şişesi, kafayı çekip kara kara düşünüyor. 他面前摆着一瓶酒, 正在借酒浇愁。 (Aralarında) \kara kedi geçmek 关系变得冷淡, 关系出现裂痕 \kara kedi gibi 不祥之人: Uzaklaş bizden, aramıza kara kedi gibi girme. 离我们远点儿!你这个扫把星!\kara kuru 又黑又瘦的: Beş yıl öncesine kadar kara kuru, sümsük bir kızken şimdi gelişivermiş bir dişi. 5年前她还是一个又黑又瘦的傻丫头, 现在成了一个胖大女人。\kara kuvvet 反动宗教势力; 黑社会, 黑帮 -e \kara lekeyi sürmek 羞辱, 玷辱, 使蒙受耻辱; 使丢脸; 败坏名声, 损害名誉: Kendi işledikleri günahı örtmek için kardeşlerimize bu kara lekeyi sürmek istediler. 他们为了掩盖自己所犯罪过, 就想往我们兄弟的脸上抹黑。\kara liste 黑名单: \kara listeye almak 列入黑名单 \kara maşa 瘦小黝黑的女人 \kara mizah 黑色幽默 \kara renk 1) 黑色 2) 污点 3) 黑衣 \kara sarı 黑黄的 -e \kara sürmek 陷害, 诬陷, 诽谤, 冤枉 \kara toprak 1) 黑土 2) 坟墓, 墓穴 \kara yağız (肤色)黝黑的 \kara yas 巨大的痛苦 \kara yazı 前定的苦命 \kara yürekli 残酷无情的, 毫无怜悯心的; 黑心肠的 \kara yüz 耻辱, 不体面, 不名誉, 丑事 \kara yüzlü 丢脸的, 可耻的 \karalar bağlamak (或 giymek) 戴孝, 穿丧服 \karaları çıkarmak 去孝, 脱去丧服 \karası elinde (经常)诽谤的, (善于)造谣中伤的: Münasebete girişmekten korkmakta hakkın var, çünkü adamın karası elinde, küçük bir fırsat buldu mu, hemen seni lekelemeye bakar. 你和他交往要有所提防, 因为这家伙爱造谣中伤, 一有机会, 马上他就会造你的谣。\karaya boyamak 染成黑色
  ◆ Kara gün kararıp kalmaz. 黑云压顶不长久, 雨过天晴见光明。Kara haber tez duyulur. 好事不出门, 坏事传千里: Atalarımız kara haber tez duyulur demişler. 老话说, 好事不出门, 坏事传千里。Karaya sabun, deliye öğüt neylesin. 肥皂洗不白黑脸, 忠告劝不回疯子。

  Türkçe-Çince Sözlük > kara

Look at other dictionaries:

 • Liste deutschtürkischer Schriftsteller — Als deutsch türkische Schriftsteller (auch türkisch deutsche Schriftsteller) werden Autoren von deutsch türkischer Literatur bezeichnet. Diese sind im Wesentlichen Nachfahren türkischer Einwanderer nach Deutschland. Der Großteil der deutsch… …   Deutsch Wikipedia

 • Liste türkisch-deutscher Schriftsteller — Als deutsch türkische Schriftsteller (auch türkisch deutsche Schriftsteller) werden Autoren von deutsch türkischer Literatur bezeichnet. Diese sind im Wesentlichen Nachfahren türkischer Einwanderer nach Deutschland. Der Großteil der deutsch… …   Deutsch Wikipedia

 • Liste türkischdeutscher Schriftsteller — Als deutsch türkische Schriftsteller (auch türkisch deutsche Schriftsteller) werden Autoren von deutsch türkischer Literatur bezeichnet. Diese sind im Wesentlichen Nachfahren türkischer Einwanderer nach Deutschland. Der Großteil der deutsch… …   Deutsch Wikipedia

 • Türkischdeutscher Autor — Als deutsch türkische Schriftsteller (auch türkisch deutsche Schriftsteller) werden Autoren von deutsch türkischer Literatur bezeichnet. Diese sind im Wesentlichen Nachfahren türkischer Einwanderer nach Deutschland. Der Großteil der deutsch… …   Deutsch Wikipedia

 • Liste des préfets des provinces turques — Cette page dresse la liste des préfets des 81 provinces turques. Préfets Province Nom Depuis (le) Adana Hüseyin Avni Coş 2011 Adıyaman Ramazan Sodan 2008 Afyonkarahisar İrfan Balkanlıoğlu 2010 Ağrı …   Wikipédia en Français

 • Чехре, Небахат — Небахат Чехре (тур. Nebahat Çehre) турецкая актриса. Родилась 15 марта 1944 года в Самсуне, Турция. Чехре имеет грузинское происхождение со стороны отца, Иззет Чехре, который был юристом, а мать, Muzeyyen, была домохозяйкой. После того, как её… …   Википедия

 • Rize — Infobox Settlement settlement type = subdivision type = Country subdivision name = TUR timezone=EET utc offset=+2 map caption =Location of PAGENAME within Turkey. timezone DST=EEST utc offset DST=+3official name = Rize image caption = image blank …   Wikipedia

 • Metin Diyadin — (born 16 February 1968) is a football manager and retired player.[1] Contents 1 Football career 2 Managerial career 3 Achievements …   Wikipedia

 • Liste deutsch-türkischer Schriftsteller — Als deutsch türkische oder türkisch deutsche Schriftsteller werden in der Fachliteratur wie im allgemeinen Sprachgebrauch bisweilen Autoren bezeichnet, deren literarische Erzeugnisse man einer sogenannten deutsch türkischen Literatur zurechnen… …   Deutsch Wikipedia

 • kovan — is. 1) Fişeğin kapsül, barut ve kurşun taşıyan yuva bölümü, kapçık İşte, etrafa yayılan top kovanları, kırık tüfekler, fişek yığınları... H. E. Adıvar 2) Çoğunlukla toprak veya tahtadan yapılan arı barınağı 3) hlk. Yayık Birleşik Sözler kovan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.