Translation: from lithuanian

kaprizas

Look at other dictionaries:

 • kaprizas — kapri̇̀zas dkt. Ténkinti, ródyti kaprizùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • kaprizas — kaprìzas sm. (2) Š, DŽ užgaidas, įnoris, aikštis: Jis turi daug kaprizų Klvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aikštis — 1 aikštis sf. (1) 1. DŽ užgaida, užsispyrimas, įnoris, kaprizas: Aš tau aikštis išvarysiu Slnt. Užejo aikštis, tai jau žodžio nebišgausi Krt. 2. noras, geidulys, aistra: Tokia jam aikštis užėjo, ir jis padarė Kl. Aikštis antėjo, ir turėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • biskus — bìskus sm. (2) užsispyrimas, nikis, kaprizas: Užėjo biskus – nesitveria Sln. Paimk tik diržą, tuoj jam išvarysi bìskų Škn …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • bizas — 1 bìzas sm. (4) 1. vabzdys, nuo kurio karvės bizdelioja: Žiūrėk, jau ir bizų̃ atsirado Grš. Pakol girią pervažiavau, būt bizaĩ arklius papjovę Vrb. 2. kas bizinėja: Motin, varyk tą bìzą (piemenį) pri karvių Šauk. Jau jis tada nemažas bìzas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • bizdas — bìzdas sm. (4) menk. 1. užpakalis: Kam tu atkreipei čia savo bìzdą J. 2. zyliojimas, bizdeliojimas: Šiandien užejo karvėms bìzdas – labai daug gylių skraido Trgn. 3. užgaida, kaprizas, pyktis: Reikėtų ir jo bìzdas išvaryti su rykšte Užp.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • geidalas — geĩdalas sm. (3b) 1. geidimas, geidulys, didelis noras, kaprizas: Užejo geĩdalas rūkyti, o neturiu nė pasiutusio lapelio Šts. Drabužius tebeturia gerus, tik ano vienas geĩdalas naujų drabužių Krt. Sugaudysi tu vaiko geĩdalą! Dr. Ligonio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išpyka — ìšpyka sf. (1) užgaidas, kaprizas: Kad tik pradėsi visų ìšpykas pildyt, paskui to ir reikės Bsg. Jis dar čia kokių ìšpykų ieškos! Pb. Neieškok ìšpykų, ir viskas bus gerai Srv …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kapriziškas — kaprìziškas, a adj. (1) → kaprizas: Dietą reikia įvairinti, atsižvelgiant į kaprizišką ligonio apetitą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • knikis — knìkis sm. (2) užsispyrimas, kaprizas: Jis visad pilnas knìkių Škn. Arklys turia knikį Žg. Vyresnybė, nugirdusi apie tokius knikius, … išduosianti … paliepimą A1885,285 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • narava — ×nãrava (l. narow) sf. (1) 1. J, Up, Als, Vkš, Lnkv užsispyrimas, nirtulys: Neįduok arkliuo nãravos, paskuo sunkiai būs atpratinti Akm. Jeigu kerti votegu, ir arklys neina arba eina atgal, ta žinok, kad nãravą turia Lž. Nekriauk didelį vežimą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.