Translation: from english

kapçık meyve

 • 1 achene

  n. aken, kapçık meyve

  English-Turkish dictionary > achene

 • 2 bear fruit

  meyve vermek
  * * *
  (to produce fruit.) meyve vermek

  English-Turkish dictionary > bear fruit

 • 3 bearing

  adj. taşıyan, içeren
  ————————
  n. davranış, hareket; ilgi, alâka; çekme, katlanma, üstlenme; meyve verme; mil yatağı; etki
  * * *
  1. mil yatağı (n.) 2. katlan (v.) 3. katlanarak (prep.) 4. yatak
  * * *
  1) (manner, way of standing etc: a military bearing.) duruş, poz
  2) ((usually in plural: sometimes short for ball-bearings) a part of a machine that has another part moving in or on it.) mil yatağı, yatak

  English-Turkish dictionary > bearing

 • 4 berry

  n. dut, meyve (dutsu); istakoz yumurtası
  ————————
  v. dut toplamak, meyve toplamak
  * * *
  1. küçük sulu ve taneli meyve 2. yumuşak meyve
  * * *
  ['beri]
  plural - berries; noun
  (a kind of small (often juicy) fruit: holly berry; ripe strawberries; Those berries are poisonous.) küçük taneli meyve

  English-Turkish dictionary > berry

 • 5 cheese

  n. peynir, peynir kalıbı, meyve konservesi, doğru
  * * *
  peynir
  * * *
  [ i:z]
  ((any type of) a food prepared from the curd of milk and usually pressed into a mass or shape: Cheese is full of protein.) peynir
  - cheesed off

  English-Turkish dictionary > cheese

 • 6 citrus fruit

  ['sitrəs] (a type of fruit including the lemon, orange, lime etc.) turunçgillerden herhangi bir meyve

  English-Turkish dictionary > citrus fruit

 • 7 cobbler

  n. meyve pastası; ayakkabı tamircis; acemi çaylak; şaraplı bir tür koktely
  * * *
  ayakkabı tamircisi
  * * *
  noun (a person who mends shoes.) ayakkabı tamircisi

  English-Turkish dictionary > cobbler

 • 8 conserve

  n. reçel
  ————————
  v. korumak, muhafaza etmek, konservesini yapmak
  * * *
  koru
  * * *
  [kən'sə:v] 1. verb
  (to keep from changing, being damaged or lost: We must conserve the country's natural resources; This old building should be conserved.) korumak
  2. noun
  (something preserved, eg fruits in sugar, jam etc.) reçel/meyve konservesi
  - conservationist
  - conservatism
  - conservative

  English-Turkish dictionary > conserve

 • 9 continental breakfast

  n. kontinental kahvaltı, mısır gevreği ve meyve suyu içeren kahvaltı
  * * *
  (a light breakfast of rolls and coffee.) hafif kahvaltı

  English-Turkish dictionary > continental breakfast

 • 10 cooker

  n. fırın, ocak; tencere, pişirme kabı; pişirilmeye uygun meyve
  * * *
  ocak
  * * *
  1) (an apparatus on which food is cooked; a stove: She has an electric cooker.) fırın, ocak
  2) (an apple etc used in cooking, not for eating raw.) yemeklik elma vs

  English-Turkish dictionary > cooker

 • 11 cordon

  n. kordon, insan dizisi, budanmış meyve ağacı
  ————————
  v. kordon altına almak
  * * *
  kordon
  * * *
  ['ko:dn]
  (a line of sentries or policemen to prevent people from entering an area: They've put a cordon round the house where the bomb is planted.) kordon

  English-Turkish dictionary > cordon

 • 12 core

  n. iç, öz; çekirdek; göbek, meyve göbeği; dolgu
  ————————
  v. içini çıkarmak, göbeğini almak
  * * *
  1. çekirdek 2. çekirdeğini çıkar (v.) 3. çekirdek (n.)
  * * *
  [ko:] 1. noun
  (the innermost part of something, especially fruit: an apple-core; the core of the earth.) göbek, çekirdek
  2. verb
  (to take out the core of (fruit): Core the apples.) göbeğini/çekirdeğini çıkarmak

  English-Turkish dictionary > core

 • 13 crush

  n. ezme, baskı; kalabalık; meyve suyu; aşk; tutku
  ————————
  v. ezmek, sıkıştırmak, sıkmak; öğütmek; kırılmak, parçalanmak; itişmek; buruşmak; kahretmek
  * * *
  1. ez 2. ez (v.) 3. ezik (n.)
  * * *
  1. verb
  1) (to squash by squeezing together etc: The car was crushed between the two trucks.) ezmek
  2) (to crease: That material crushes easily.) buruşmak, kırışmak
  3) (to defeat: He crushed the rebellion.) ezmek, yok etmek
  4) (to push, press etc together: We (were) all crushed into the tiny room.) tıkış(tır)mak
  2. noun
  (squeezing or crowding together: There's always a crush in the supermarket on Saturdays.) kalabalık, izdiham

  English-Turkish dictionary > crush

 • 14 dessert

  n. tatlı, meyve
  * * *
  tatlı
  * * *
  [di'zə:t]
  1) (the sweet course in a meal; pudding: We had ice-cream for dessert.) tatlı, puding
  2) (fruits, sweets etc served at the end of dinner.) meyve, tatlı

  English-Turkish dictionary > dessert

 • 15 fool

  adj. budala
  ————————
  n. aptal, enayi, akılsız, budala, maskara, salak, soytarı, meyve ve süt tatlısı
  ————————
  v. kandırmak, enayi yerine koymak, maskaraya çevirmek, gülünç duruma sokmak, şaka yapmak, eğlenmek, vakit geçirmek, oyalanmak
  * * *
  aptal
  * * *
  [fu:l] 1. noun
  (a person without sense or intelligence: He is such a fool he never knows what to do.) aptal
  2. verb
  1) (to deceive: She completely fooled me with her story.) aldatmak
  2) ((often with about or around) to act like a fool or playfully: Stop fooling about!) aptal gibi davranmak
  - foolishly
  - foolishness
  - foolhardy
  - foolhardiness
  - foolproof
  - make a fool of
  - make a fool of oneself
  - play the fool

  English-Turkish dictionary > fool

 • 16 fruit

  n. meyve, yemiş, tohum kapsülü, ürün, döl, sonuç, semere, kâr, yayar, ahbap, nonoş, homoseksüel, ibne [arg.]
  * * *
  1. meyve ver (v.) 2. meyve (n.)
  * * *
  [fru:t] 1. noun
  1) (the part of a plant that produces the seed, especially when eaten as food: The fruit of the vine is the grape.) meyve
  2) (a result; something gained as a result of hard work etc: the fruit of his hard work.) sonuç, meyve
  2. verb
  (to produce fruit: This tree fruits early.) meyve vermek
  - fruition
  - fruitless
  - fruitlessly
  - fruity

  English-Turkish dictionary > fruit

 • 17 fruit salad

  meyve salatası, üniformada nişanların takıldığı yer
  * * *
  meyva salatası
  * * *
  (a mixture of chopped fruits usually eaten as a dessert.) meyve salatası

  English-Turkish dictionary > fruit salad

 • 18 fruitless

  adj. meyve vermeyen, verimsiz, kısır, faydasız, sonuçsuz
  * * *
  meyvasız
  * * *
  adjective (useless; with no results: a fruitless attempt.) yararsız, nafile

  English-Turkish dictionary > fruitless

 • 19 fruity

  adj. meyvemsi, meyveli, meyve tadında, tınlayan, tatlı, iğrenç derecede imalı
  * * *
  meyvalı
  * * *
  adjective (of or like fruit: a fruity taste; a fruity drink.) meyvalı

  English-Turkish dictionary > fruity

 • 20 hedgehog

  n. kirpi, dikenli kabuk, kabuğu dikenli meyve
  * * *
  kirpi
  * * *
  noun (a small brown prickly-backed animal.) kirpi

  English-Turkish dictionary > hedgehog

Look at other dictionaries:

 • kapçık meyve — is., bit. b. Meşe palamudu, ceviz gibi açılmayan, tek taneli kuru meyve …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • meyve — is., bit. b., Far. mīve 1) Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş 2) mec. Ürün, sonuç, kâr Mektebimizin şapirografla basılan haftalık Fidan ında, en güzel… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kapçık — is., ğı 1) Küçük kap 2) Boş mermi kovanı Fişek kapçığı. 3) bit. b. Tahıl tanelerinde kabuk Birleşik Sözler kapçık meyve …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • karaağaçgiller — is., ç., bit. b. İki çeneklilerden, yaprakları dişli, çiçekleri demet durumunda ve meyveleri kapçık meyve olan, karaağaç, çitlembik vb. cinsleri içine alan bitki familyası …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.