Translation: from english

jump on the bandwagon to

 • 1 jump on the bandwagon

  примазаться (к успешному начинанию/делу); примкнуть

  When it became clear that goods marked ‘environment-friendly’ were selling well, other firms started jumping on the bandwagon.

  Англо-русский словарь идиом и фразовых глаголов > jump on the bandwagon

 • 2 jump on the bandwagon

  Универсальный англо-русский словарь > jump on the bandwagon

 • 3 jump on the bandwagon

  "לקפוץ על העגלה", ללכת בעקבות אחרים, לעשות כמו כולם
  * * *
  םלוכ ומכ תושעל,םירחא תובקעב תכלל,"הלגעה לע ץופקל"

  English-Hebrew dictionary > jump on the bandwagon

 • 4 jump aboard the bandwagon

  支持有獲勝把握的競選人
  參加有成功希望的事業
  倒向勝利者一邊, 趨炎附勢

  English-Chinese dictionary > jump aboard the bandwagon

 • 5 jump on the bandwagon

  支持有獲勝把握的競選人
  參加有成功希望的事業
  倒向勝利者一邊, 趨炎附勢

  English-Chinese dictionary > jump on the bandwagon

 • 6 jump on the bandwagon

  Language of the modern press. English-Russian Glossary of active vocabulary > jump on the bandwagon

 • 7 jump on the bandwagon

  met de massa meedoen/meelopen; aan de kant van de winnaar staan

  English-Dutch dictionary > jump on the bandwagon

 • 8 jump on the bandwagon

  IDM. เลียนแบบการกระทำที่ประสบความสำเร็จ Syn: [climb on]

  English - Thai dictionary > jump on the bandwagon

 • 9 jump\ on\ the\ bandwagon

  English-Estonian dictionary > jump\ on\ the\ bandwagon

 • 10 jump\ on\ the\ bandwagon

  English-Hungarian dictionary > jump\ on\ the\ bandwagon

 • 11 jump on the bandwagon

  примыка́ть к победи́телю

  The Americanisms. English-Russian dictionary. > jump on the bandwagon

 • 12 jump on the bandwagon

  1. v. exp.
  เกาะกระแส [_kǿ _kra/saē]

  Lewis & Short latin dictionary > jump on the bandwagon

 • 13 jump on the bandwagon

  idm. เลียนแบบการกระทำที่ประสบความสำเร็จ
  syn.: climb on

  English-Thai dictionary > jump on the bandwagon

 • 14 jump on the bandwagon

  優勢の側につく, 時流に乗る, 便乗する

  English-Japanese new dictionary > jump on the bandwagon

 • 15 jump [get, climb] on [aboard] the bandwagon [wagon]

  ((略式))優勢な政党の肩を持つ; 時流に乗る.

  English-Japanese dictionary > jump [get, climb] on [aboard] the bandwagon [wagon]

 • 16 jump

  {dʒʌmp}
  I. 1. скачам, подскачам, прескачам, излизам от (релсите)
  2. карам да прескочи/подскочи/отскочи, друсам (дете)
  3. покачвам се/увеличавам се рязко, издигам се (служебно и пр.), ам. повишавам (н. чкого)
  4. тупам, чукам (за зъб)
  5. ам. качвам се в/слизам от (превозно средство) в движение
  6. тех. сплесквам. разплесквам
  7. мин. пробивам ръчно
  8. пържа (картофи), като ги подмятам в тигана
  9. лов. вдигам, подплашвам (дивеч)
  10. ам. движа се бързо/енергично, напредвам/авансирам бързо, пълен съм с енергия
  11. ам. бридж вдигам (анонс на партнъора) със скок
  to JUMP the queue пререждам на опашка
  to JUMP the green light авт. не изчаквам зелената светлина
  to JUMP town ам. измъквам се от града (без да си платя сметките)
  to JUMP the train ам. sl. пътувам (обик. в товарен влак) без билет
  to JUMP ship напускам кораба (за моряк, преди изтичането на договора)
  to JUMP on the bandwagon присъединявам се към спечелила партия и пр.
  to JUMP all over someone ам. хокам/ругая някого
  to JUMP the gun сп. Тръгвам преди сигнала, извършвам фалстарт
  jump across прескачам (през)
  jump at хвърлям се върху, приемам с готовност (предложение и пр.)
  jump back отскачам (назад)
  jump down скачам (долу), помагам (някому) да скочи (долу)
  to JUMP down someone's throat възразявам някому/прекъсвам някого рязко
  jump off воен. започвам (за нападение и пр.), сп. скачам допълнително (след равен резултат-за кон)
  jump on разг. прен. нахвърлям се върху (някого), jump out изскачам (и прен.)
  to JUMP out of bed скачам от леглото
  his eyes were JUMPing out of his head очите му се ококориха
  jump over прескачам
  jump to
  to JUMP to it движа се чевръсто
  JUMP to it! хайде, бързо, размърдай се! to JUMP to conclusions правя прибързани заключения
  jump together разг. съвпадаме, схождаме си (за факти и пр.)
  jump up подскачам, скачам на крака, покачвам се (за цени)
  jump with съвпадам/схождам се с, съответствувам/отговарям на
  II. 1. скок, подскачане, прескачане
  to take a JUMP скачам, правя скок
  2. височина/дължина на скок
  3. прен. трепване, сепване
  to give a JUMP подскачам, трепвам
  that gave me a JUMP това ме накара да трепна/се сепна
  4. pl разг. нервно състояние, възбуда, нервни движения, делириум тременс
  5. внезапно покачване (на цени и пр.), скок, рязка промяна
  6. прекъсване, прескачане (в серия, процес на работа и пр.)
  7. сп. препятствие
  to put a horse at/over a JUMP карам кон да прескочи препятствие
  8. кратко, бързо пътуване
  9. скок с парашут
  10. ам. Бридж скок (при анонсиране)
  11. геол. разсед, дислокация
  12. изч. тех. преход (към друга операция)
  on the JUMP разг. много зает, до гуша в работа, в движение, на крак
  to keep someone on the JUMP не оставям някого да си отдъхне
  to be all of a JUMP нервите ми са съвсем изопнати
  to get the JUMP on someone sl. изпреварвам/добивам предимство пред някого
  one JUMP ahead един ход/крачка напред (в сравнение с конкурент и пр.)
  to be for the high JUMP разг. загазвам, спукана ми е работата, воен. ще ме съдят/обесят
  * * *
  {j^mp} v 1. скачам, подскачам; прескачам; излизам от (релсите(2) {j^mp} n 1. скок; подскачане; прескачане; to take a jump ска
  * * *
  скачам; скок; рипам; скоквам; прескачам; прескачане; изскачам;
  * * *
  1. 1 ам. бридж вдигам (анонс на партнъора) със скок 2. 1 геол. разсед, дислокация 3. 1 изч. тех. преход (към друга операция) 4. his eyes were jumping out of his head очите му се ококориха 5. i. скачам, подскачам, прескачам, излизам от (релсите) 6. ii. скок, подскачане, прескачане 7. jump across прескачам (през) 8. jump at хвърлям се върху, приемам с готовност (предложение и пр.) 9. jump back отскачам (назад) 10. jump down скачам (долу), помагам (някому) да скочи (долу) 11. jump off воен. започвам (за нападение и пр.), сп. скачам допълнително (след равен резултат-за кон) 12. jump on разг. прен. нахвърлям се върху (някого), jump out изскачам (и прен.) 13. jump over прескачам 14. jump to 15. jump to it! хайде, бързо, размърдай се! to jump to conclusions правя прибързани заключения 16. jump together разг. съвпадаме, схождаме си (за факти и пр.) 17. jump up подскачам, скачам на крака, покачвам се (за цени) 18. jump with съвпадам/схождам се с, съответствувам/отговарям на 19. on the jump разг. много зает, до гуша в работа, в движение, на крак 20. one jump ahead един ход/крачка напред (в сравнение с конкурент и пр.) 21. pl разг. нервно състояние, възбуда, нервни движения, делириум тременс 22. that gave me a jump това ме накара да трепна/се сепна 23. to be all of a jump нервите ми са съвсем изопнати 24. to be for the high jump разг. загазвам, спукана ми е работата, воен. ще ме съдят/обесят 25. to get the jump on someone sl. изпреварвам/добивам предимство пред някого 26. to give a jump подскачам, трепвам 27. to jump all over someone ам. хокам/ругая някого 28. to jump down someone's throat възразявам някому/прекъсвам някого рязко 29. to jump on the bandwagon присъединявам се към спечелила партия и пр 30. to jump out of bed скачам от леглото 31. to jump ship напускам кораба (за моряк, преди изтичането на договора) 32. to jump the green light авт. не изчаквам зелената светлина 33. to jump the gun сп. Тръгвам преди сигнала, извършвам фалстарт 34. to jump the queue пререждам на опашка 35. to jump the train ам. sl. пътувам (обик. в товарен влак) без билет 36. to jump to it движа се чевръсто 37. to jump town ам. измъквам се от града (без да си платя сметките) 38. to keep someone on the jump не оставям някого да си отдъхне 39. to put a horse at/over a jump карам кон да прескочи препятствие 40. to take a jump скачам, правя скок 41. ам. Бридж скок (при анонсиране) 42. ам. движа се бързо/енергично, напредвам/авансирам бързо, пълен съм с енергия 43. ам. качвам се в/слизам от (превозно средство) в движение 44. височина/дължина на скок 45. внезапно покачване (на цени и пр.), скок, рязка промяна 46. карам да прескочи/подскочи/отскочи, друсам (дете) 47. кратко, бързо пътуване 48. лов. вдигам, подплашвам (дивеч) 49. мин. пробивам ръчно 50. покачвам се/увеличавам се рязко, издигам се (служебно и пр.), ам. повишавам (н. чкого) 51. прекъсване, прескачане (в серия, процес на работа и пр.) 52. прен. трепване, сепване 53. пържа (картофи), като ги подмятам в тигана 54. скок с парашут 55. сп. препятствие 56. тех. сплесквам. разплесквам 57. тупам, чукам (за зъб)
  * * *
  jump[´dʒʌmp] I. v 1. скачам, подскачам; прескачам; изскачам; to \jump for joy скачам от радост; to \jump rope скачам на въже; to \jump the track дерайлирам (и прен.); to \jump (up, at) s.o. хвърлям се към (върху) някого; to be one \jump ahead of имам аванс, предимство пред; to \jump a chapter прескачам глава (в книга); to \jump the queue пререждам на опашка; 2. карам да прескочи (подскочи, отскочи); to \jump traffic lights минавам на червено (за шофьор); 3. тупа, чука, кове (за болен зъб и пр.); 4. карам ( някого) да вземе прибързано решение; подхлъзвам; 5. ам. качвам се в (слизам от) (превозно средство) по време на движение; to \jump into a taxi качвам се (бързо) в такси; to \jump a train разг. качвам се на движещ се влак, за да не плащам билет; 6. скачам с парашут; 7. трепвам, сепвам се, стряскам се; 8. ам. повишавам някого в по-висш чин; 9. нападам неочаквано (изненадващо); he \jumped me in the street той неочаквано ме нападна на улицата; 10. начуквам, сплесквам; заварявам плътно (на тъпо); пробивам, продупчвам ( скала); 11. пържа (палачинки, като ги подмятам в тигана); 12. подплашвам, подгонвам, вдигам (при лов); 13. сп. вземам ан пасан шахмата); to \jump a claim присвоявам си чужд периметър; to \jump bail не се явявам в съда, избягвам (при дадена гаранция); to \jump the gun разг. тръгвам преди да е даден старт, избързвам; II. n 1. скок; подскачане; прескачане; high ( long) \jump сп. висок (дълъг) скок; pole \jump овчарски скок; that gave me a \jump това ме накара да подскоча (да трепна); 2.: the \jumps sl нервно състояние, възбуда; нервни движения; to have the \jumps страдам от делириум тременс; страдам от хорея; нервен съм; 3. внезапно покачване (на цени), скок, рязко изменение; \jump in brightness скокообразно изменение на яркостта; 4. прекъсване, прескачане (в серия, процес на работа и пр.); 5. сп. препятствие; 6. в шахмата вземане ан пасан; to be for the high \jump сгазил съм лука; to get a ( the) \jump on s.o. изпреварвам някого, получавам предимство; to take a running \jump гледам си работата, не се меся там, където не ми е работа; to take the high \jump свършвам на бесилката; to put s.o. over the \jumps малтретирам, тормозя някого; on the \jump ам. много зает, затънал до гуша в работа; в движение, на крак; adv с главоломна бързина, стремително (и ( at a) full \jump).

  English-Bulgarian dictionary > jump

 • 17 jump

  jump [dʒʌmp]
  saut1 (a), 1 (d) bond1 (a), 1 (b) hausse1 (b) obstacle1 (c) prise1 (e) sauter2 (a), 2 (c), 3 (a), 3 (d) faire sauter2 (b) bondir3 (a) sursauter3 (b) monter en flèche3 (c)
  1 noun
  (a) (leap, bound) saut m, bond m;
  she got up with a jump elle se leva d'un bond;
  figurative we need to keep one jump ahead of the competition nous devons garder une longueur d'avance sur nos concurrents;
  familiar to have the jump on sb avoir pris une longueur d'avance sur qn dès le départ;
  familiar to get the jump on sb devancer qn ;
  American familiar to be on the jump être pressé ou débordé;
  familiar go take a jump! va te faire voir (ailleurs)!, va te faire cuire un œuf!
  (b) (sharp rise) bond m, hausse f;
  there has been a sudden jump in house prices il y a eu une flambée des prix de l'immobilier;
  inflation took a sudden jump last month l'inflation a subitement augmenté le mois dernier
  (c) Horseriding (fence, obstacle) obstacle m
  (d) Computing saut m
  (e) (in board games) prise f (de pion)
  (a) (leap over) sauter;
  to jump a fence sauter ou franchir un obstacle;
  American to jump rope sauter à la corde;
  to jump a piece (in draughts) prendre un pion;
  figurative he jumped all the others in his field il a dépassé tout le monde dans sa spécialité
  (b) (horse) faire sauter;
  she jumped her horse over the stream elle a fait sauter ou franchir le ruisseau à son cheval
  (c) (omit, skip) sauter;
  to jump a line sauter une ligne
  (d) familiar (attack) sauter sur, agresser ;
  two men jumped him in the park deux hommes lui ont sauté dessus dans le parc
  (e) familiar (leave, abscond from)
  to jump bail ne pas comparaître au tribunal (après avoir été libéré sous caution);
  also figurative to jump ship quitter le navire ;
  American the fugitive jumped town le fugitif a réussi à quitter la ville
  to jump the queue ne pas attendre son tour, resquiller;
  she jumped the lights elle a grillé ou brûlé le feu (rouge)
  (g) esp American familiar to jump a train (not buy ticket for) voyager sans billet
  he jumped a (mining) claim (took illegally) il s'est approprié une concession (minière)
  (a) (leap) sauter, bondir;
  they jumped across the crevasse ils ont traversé la crevasse d'un bond;
  to jump back faire un bond en arrière;
  can you jump over the hedge? peux-tu sauter par-dessus la haie?;
  he jumped up, he jumped to his feet il se leva d'un bond;
  to jump to the ground sauter à terre;
  the frog jumped from stone to stone la grenouille bondissait de pierre en pierre;
  to jump for joy sauter de joie;
  she was jumping up and down with rage elle trépignait de rage;
  familiar jump to it! grouille!;
  familiar to jump down sb's throat (reply sharply to) rabrouer qn, rembarrer qn; (criticize) engueuler qn;
  American familiar to jump all over sb passer un savon à qn, engueuler qn;
  let's wait and see which way she jumps attendons de voir sa réaction, attendons de voir comment elle va réagir
  (b) (make a sudden movement → person) sursauter, tressauter; (→ record player needle, chisel, drill) sauter;
  the noise made her jump le bruit l'a fait sursauter;
  when the phone rang his heart jumped il tressaillit en entendant la sonnerie du téléphone;
  this record jumps ce disque saute;
  we nearly jumped out of our skins (from surprise) nous avons failli sauter au plafond; (from fear, shock) ça nous a fait un de ces coups
  (c) (rise sharply) monter ou grimper en flèche;
  prices jumped dramatically in 1974 les prix ont grimpé de façon spectaculaire en 1974
  (d) (go directly) sauter;
  he jumped from one topic to another il passait rapidement d'un sujet à un autre;
  to jump to conclusions tirer des conclusions hâtives;
  she immediately jumped to the conclusion that he was being unfaithful elle en a immédiatement conclu qu'il la trompait;
  I jumped to the third chapter je suis passé directement au troisième chapitre;
  the film then jumps to the present puis le film fait un saut jusqu'au présent;
  Computing to jump from one Web page to another passer d'une page Web à une autre
  (e) familiar (be lively) être très animé ;
  by nightfall the joint was jumping à la tombée de la nuit, ça chauffait dans la boîte
  ►► Sport jump ball (in basketball) entre-deux m inv;
  Cinema jump cut faux m raccord, saut m de montage;
  British jump jet Aviation avion m à décollage vertical;
  British jump leads câbles mpl de démarrage;
  American jump rope corde f à sauter;
  British jump seat strapontin m;
  jump shot (in basketball) tir m en suspension
  (a) (boat) monter à bord de
  (b) (campaign, bandwagon) se joindre à
  (a) (get on boat) embarquer
  (b) (join campaign, bandwagon)
  they've been campaigning for years but few people have jumped aboard ça fait des années qu'ils font campagne, mais ils ont fait peu d'adeptes;
  the anti-gun lobby received a boost when the State Governor jumped aboard le lobby qui fait campagne contre les armes à feu a été très aidé par l'adhésion du gouverneur
  sautiller; figurative (story, film) partir dans toutes les directions
  (offer, chance, suggestion) sauter sur, saisir;
  he jumped at the chance to go abroad il sauta sur l'occasion de partir à l'étranger
  (a) (into vehicle) monter; (into water, hole, ditch) sauter;
  go on, jump in! vas-y, monte!;
  if you want a lift, jump in! si tu veux que je te dépose, monte!;
  figurative to jump in at the deep end se jeter tête baissée dans les problèmes
  he jumped in to defend her il est intervenu pour la défendre, il est venu à sa rescousse
  sauter dans;
  she jumped into her car elle a sauté dans sa voiture;
  to jump into bed with sb coucher avec qn tout de suite
  (a) (leap → from wall) sauter ( from de); (get off → from bicycle, bus, train, horse) descendre
  (b) Horseriding faire un barrage
  (leap from → wall) sauter de; (get off from → bicycle, bus, train, horse) descendre de;
  he jumped off the train (leapt from) il a sauté du train; (got off from) il est descendu du train;
  he jumped off the bridge il s'est jeté du haut du pont
  jump on
  (a) (bicycle, horse) sauter sur; (bus, train) monter dans; (person) sauter sur
  the boss jumps on every little mistake aucune faute n'échappe au patron;
  familiar to jump on sb (reprimand) passer un savon à qn
  (on to bicycle, horse) sauter dessus; (on to bus, train) monter
  (from hiding place) sortir d'un bond ( from de); (from high place) sauter; (from vehicle) descendre (of or from de);
  I'll jump out at the traffic lights je vais descendre au feu rouge;
  to jump out of bed sauter (à bas) du lit;
  to jump out of the window sauter par la fenêtre;
  to jump out of the bushes/one's hiding place bondir d'entre les buissons/de sa cachette;
  why did he jump out of the window? pourquoi a-t-il sauté par la fenêtre?;
  figurative the answer suddenly jumped out at me la réponse m'a subitement sauté aux yeux

  Un panorama unique de l'anglais et du français > jump

 • 18 jump

  jump jump verb ›› MOVE OFF / TO GROUND 跳 1. to move quickly off the ground or away from a surface by pushing yourself with your legs and feet • 跳;跃;跳跃: ▪ [V]
  »to jump into the air / over a wall / into the water
  跳到空中;跃过墙;跳进水里
  »ˈQuick, jump!ˈ he shouted.
  "赶快,跳!"他大声叫道。
  »The children were jumping up and down with excitement.
  孩子们兴奋得跳来跳去。
  »She jumped down from the chair.
  她从椅子上跳了下来。
  »The pilot jumped from the burning plane (= with a parachute).
  飞行员从着火的飞机里跳伞了。
  : ▪ [VN]
  »She has jumped 2.2 metres.
  她跳了 2.2 米。
  ›› PASS OVER STH 跨跃 2. [VN] to pass over sth by jumping • 跳过;跃过;跨越:
  »Can you jump that gate?
  你能跳过那篱笆门吗?
  »His horse fell as it jumped the last hurdle.
  他的马在跨跃最后一个栏时跌倒了。
  »I jumped my horse over all the fences.
  我纵马跃过了所有的栅栏。
  【SYN】 leap ›› MOVE QUICKLY 快速移动 3. [V +adv. / prep.] to move quickly and suddenly • 快速移动;突然移动:
  »He jumped to his feet when they called his name.
  他们叫到他的名字时他一下子就站了起来。
  »She jumped up and ran out of the room.
  她蓦地跳起来跑出房间。
  »Do you want a ride? Jump in.
  你想搭车吗?快上来吧。
  4. [V] to make a sudden movement because of surprise, fear or excitement • (因吃惊、害怕或激动而)猛地一动,突然一跳:
  »A loud bang made me jump.
  砰的一声巨响吓我一跳。
  »Her heart jumped when she heard the news.
  听到那消息她的心猛地一跳。
  ›› INCREASE 增加 5. [V] to rise suddenly by a large amount • 突升;猛涨;激增 【SYN】 leap:
  »Prices jumped by 60% last year.
  去年,物价暴涨 60%。
  »Sales jumped from $2.7 billion to $3.5 billion.
  销售额从 27 亿元猛增到 35 亿元。
  ›› CHANGE SUDDENLY 突然改变 6. [V] jump (about) (from sth to sth) to change suddenly from six subject to another • 突然改变,突然转换(话题、题目):
  »I couldnˈt follow the talk because he kept jumping about from six topic to another.
  我听不明白他的讲话,他老是转换话题。
  »The story then jumps from her childhood in New York to her first visit to London.
  故事接着从她在纽约的童年一下子转到她第一次去伦敦访问。
  ›› LEAVE OUT 略去 7. [VN] to leave out sth and pass to a further point or stage • 略去;略过;跳过:
  »You seem to have jumped several steps in the argument.
  你在论证中似乎略去了好几个步骤。
  ›› OF MACHINE / DEVICE 机器;器具 8. [V] to move suddenly and unexpectedly, especially out of the correct position • 突然跳出正常位置;意外地离开正常位置:
  »The needle jumped across the dial.
  指针突然从刻度盘的一端跳到另一端。
  »The film jumped during projection.
  电影放映时跳了片。
  ›› ATTACK 袭击 9. jump (on) sb (informal) to attack sb suddenly • 突然袭击(某人);猛地扑向(某人): ▪ [VN]
  »The thieves jumped him in a dark alleyway.
  一伙盗贼在一条漆黑的小巷里突然扑向他。
  ▪ [also V] ›› VEHICLE 车辆 10. [VN] ( NAmE) to get on a vehicle very quickly • 跳上(车辆等):
  »to jump a bus
  11. [VN] ( NAmE) = jump-start ›› BE LIVELY 活泼 12. be jumping (informal) to be very lively • 欢跃;雀跃:
  »The barˈs jumping tonight.
  今晚酒吧里气氛活跃。
  【IDIOMS】 be ˈjumping up and down •(informal) to be very angry or excited about sth • 暴跳如雷;欢欣雀跃 jump down sbˈs ˈthroat •(informal) to react very angrily to sb • 愤怒地反驳;猛烈回击某人 jump the ˈgun • to do sth too soon, before the right time • 抢跑;过早行动 jump the ˈlights ( BrE) (also run a (red) ˈlight,run the ˈlights NAmE, BrE) (informal) • to fail to stop at a red traffic light • 闯红灯 jump out of your ˈskin •(informal) to move violently because of a sudden shock • 大吃一惊;吓一大跳 jump the ˈqueue ( BrE) (US jump the ˈline) • to go to the front of a line of people without waiting for your turn • 插队;加塞儿;不按次序排队 jump the ˈrails (of a train 火车) • to leave the rails suddenly • 出轨 jump ˈship 1. to leave the ship on which you are serving, without permission • 擅自弃职离船 2. to leave an organization that you belong to, suddenly and unexpectedly • 擅自离队;擅离职守 jump through ˈhoops • to do sth difficult or complicated in order to achieve sth • (为达到目的而)经受磨难 jump ˈto it • ( NAmE also hop ˈto it) (informal) used to tell sb to hurry and do something quickly • 赶快;加油;快点干 --› more at bandwagon, conclusion, deep adj. 【PHR V】 ˈjump at sth • to accept an opportunity, offer, etc. with enthusiasm • 迫不及待地接受,欣然接受(机会、建议等) 【SYN】 leap at ˌjump ˈin 1. to interrupt a conversation • 打断谈话:
  »Before she could reply Peter jumped in with an objection.
  她还没来得及回答彼得就迫不及待地表示反对。
  2. to start to do sth very quickly without spending a long time thinking first • 匆忙行动;急于从事 ˈjump on sb ( NAmE also ˈjump at sb) (informal) • to criticize sb • 批评,责备(某人) ˌjump ˈout at sb • to be very obvious and easily noticed • 极易引起某人的注意 【SYN】 leap out at:
  »The mistake in the figures jumped out at me.
  我一眼就看出数字上有错误。
  noun ›› MOVEMENT 运动 1. an act of jumping • 跳;跃;跳跃:
  »a jump of over one metres
  »The story takes a jump back in time.
  这故事一转又回到以前发生的事情。
  »Somehow he survived the jump from the third floor of the building.
  不知怎么的,他从三楼上跳下来竟然幸免于难。
  »to do a parachute jump
  »a ski jump champion
  »I sat up with a jump (= quickly and suddenly).
  我霍地坐起身来。
  »The negotiations took a jump forward yesterday (= they made progress).
  谈判昨天取得进展。
  --› see also high jump, long jump, ski jump, triple jump ›› BARRIER 障碍物 2. a barrier like a narrow fence that a horse or a runner has to jump over in a race or competition • (比赛中需跳过的)障碍物:
  »The horse fell at the last jump.
  那匹马在跨越最后一个障碍物时跌倒了。
  ›› INCREASE 增加 3. jump (in sth) a sudden increase in amount, price or value • 突升;猛涨;激增:
  »a 20 per cent jump in pre-tax profits
  税前利润 20% 的大幅增长
  »unusually large price jumps
  to keep, etc. six jump ahead (of sb) • to keep your advantage over sb, especially your competitors, by taking action before they do or by making sure you know more than they do • (尤指竞争中)保持优于(某人)的地位,(比某人)优先一步,(比某人)略胜一筹 --› more at high jump, running adj.
  * * *
  [dʒʌmp]
  n. 跳躍, 上漲, 驚跳
  vt. 跳躍, 躍過, 突升, 使跳躍
  vi. 跳躍, 暴漲

  English-Chinese dictionary > jump

 • 19 jump

  1. verb
  1) (to (cause to) go quickly off the ground with a springing movement: He jumped off the wall / across the puddle / over the fallen tree / into the swimming-pool; Don't jump the horse over that fence!) saltar
  2) (to rise; to move quickly (upwards): She jumped to her feet; He jumped into the car.) saltar
  3) (to make a startled movement: The noise made me jump.) saltar; sobresaltar(se)
  4) (to pass over (a gap etc) by bounding: He jumped the stream easily.) saltar

  2. noun
  1) (an act of jumping: She crossed the stream in one jump.) salto
  2) (an obstacle to be jumped over: Her horse fell at the third jump.) valla, obstáculo
  3) (a jumping competition: the high jump.) salto
  4) (a startled movement: She gave a jump when the door suddenly banged shut.) salto, brinco
  5) (a sudden rise, eg in prices: There has been a jump in the price of potatoes.) salto, aumento
  - jump at
  - jump for joy
  - jump on
  - jump the gun
  - jump the queue
  - jump to conclusions / jump to the conclusion that
  - jump to it

  jump vb
  1. saltar
  2. sobresaltarse
  tr[ʤʌmp]
  1 salto
  2 (in prices etc) salto, aumento importante, disparo
  3 (fence) valla, obstáculo
  1 saltar
  2 (rise sharply) dar un salto
  inflation jumped 2% last month la inflación dio un salto de un 2% el mes pasado
  1 saltar
  he tried to jump the wall, but it was too high intentó saltar el muro, pero era demasiado alto
  \
  SMALLIDIOMATIC EXPRESSION/SMALL
  to give somebody a jump pegar un susto a alguien
  to jump down somebody's throat saltar a alguien, echársele encima a alguien
  to jump for joy saltar de alegría
  to jump out of one's skin pegarse un susto de muerte
  to jump rope SMALLAMERICAN ENGLISH/SMALL saltar a la comba
  to jump the gun precipitarse, adelantarse
  to jump the lights saltarse el semáforo en rojo
  to jump the rails descarrilar
  to jump to conclusions llegar a conclusiones precipitadas
  to keep one jump ahead of somebody ir un paso por delante de alguien
  to make somebody jump dar un susto a alguien
  jump leads cables nombre masculino plural de emergencia
  jump seat asiento plegable
  jump suit mono
  jump ['ʤʌmp] vi
  1) leap: saltar, brincar
  2) start: levantarse de un salto, sobresaltarse
  3) move, shift: moverse, pasar
  to jump from job to job: pasar de un empleo a otro
  4) increase, rise: dar un salto, aumentarse de golpe, subir bruscamente
  5) bustle: animarse, ajetrearse
  6)
  to jump to conclusions : sacar conclusiones precipitadas
  jump vt
  1) : saltar
  to jump a fence: saltar una valla
  2) skip: saltarse
  3) attack: atacar, asaltar
  4)
  to jump the gun : precipitarse
  jump n
  1) leap: salto m
  2) start: sobresalto m, respingo m
  3) increase: subida f brusca, aumento m
  4) advantage: ventaja f
  we got the jump on them: les llevamos la ventaja
  n.
  brinco s.m.
  lanzamiento s.m.
  salto s.m.
  v.
  brincar v.
  cabriolear v.
  lanzarse v.
  saltar v.

  I
  1. dʒʌmp
  1)
  a) ( leap) saltar

  jump in, I'll give you a lift — súbete que te llevo

  to jump AT something: they'll jump at the chance no van a dejar pasar la oportunidad; to jump on somebody/something abalanzarse* sobre alguien/algo; to jump to one's feet ponerse* de pie or (AmL tb) pararse de un salto; to jump to attention ( Mil) cuadrarse, ponerse* firme; jump to it! — hazlo inmediatamente!

  2)
  a) (change, skip) saltar, pasar
  b) (increase, advance suddenly) subir de un golpe
  3)
  a) ( jerk) saltar
  b) ( in alarm) sobresaltarse

  2.
  vt
  1) ( leap over) \<\<hurdle\>\> saltar, brincar* (Méx); \<\<counter/piece\>\> ( Games) comerse

  to jump rope — (AmE) saltar a la cuerda or (Esp tb) a la comba or (Chi) al cordel, brincar* la reata (Méx)

  2)
  a) ( spring out of) \<\<railsacks\>\> salirse* de
  b) ( disregard) saltarse

  to jump the lights — pasar el semáforo en rojo, pasarse el alto (Méx)

  to jump the line o (BrE) queue — colarse*

  3) ( run away from) (colloq)

  to jump bail — huir* estando en libertad bajo fianza

  4) (ambush, attack) (colloq) asaltar, atacar*
  5) ( catch) (AmE colloq) \<\<bus/plane\>\> agarrar (fam) or (esp Esp) coger*; ( without paying fare)

  II
  1)
  a) ( leap) salto m

  go (and) take a running jump! — (colloq) vete a freír espárragos! (fam)

  to be/stay one jump ahead: this way, you'll be one jump ahead of the competition de esta manera le llevarás la delantera a la competencia; she tried to stay one jump ahead of her pupils — trataba de mantenerse un paso adelante de sus alumnos

  b) ( fence) valla f, obstáculo m
  2)
  a) ( sudden transition) salto m
  b) (increase, advance) aumento m
  [dʒʌmp]
  1. N
  1) (Sport, Parachuting) salto m; (=leap) salto m, brinco m

  what a great jump! — ¡qué gran salto!

  high jump — salto m de altura

  long jump — salto m de longitud

  in or at one jump — de un salto, de un brinco

  running 4.
  2) (=start)
  3) (=fence, obstacle) obstáculo m
  4) (fig) (=step) salto m

  in one jump he went from novice to masterde un salto or golpe pasó de novicio a maestro

  Taiwan made the jump from poverty to wealth in a single generationTaiwán pasó de golpe or dio el salto de la pobreza a la riqueza en una sola generación

  - be one jump ahead
  - get a or the jump on sb
  5) (=increase) aumento m, subida f

  there has been a jump in prices/unemployment — se ha producido un aumento or una subida de precios/del número de parados

  2. VI
  1) (=leap) (gen) saltar; (from aeroplane) lanzarse, tirarse

  how far can you jump? — ¿hasta qué distancia puedes saltar?

  how high can you jump? — ¿hasta qué altura puedes saltar?

  did he jump or was he pushed? — (lit) ¿saltó o lo empujaron?, ¿se tiró o lo empujaron?; (fig) ¿se fue o lo echaron?

  to jump across a stream — cruzar un arroyo de un salto, saltar por encima de un arroyo

  he jumped back in horror — de un salto retrocedió horrorizado

  she jumped into the river — se tiró al río

  there were plenty of men ready to jump into bed with me — (fig) había muchos hombres dispuestos a acostarse conmigo

  to jump for joysaltar de alegría

  to jump off a busain — bajar de un autobúsen de un salto

  to jump on a busain — subir a un autobúsen de un salto

  he jumped out of a third floor window — saltó or se tiró desde una ventana del tercer piso

  he jumped over the fence — saltó (por encima de) la valla

  he jumped to his feet — se puso de pie de un salto

  jump to it! * — ¡venga, muévete!, ¡rápido!, ¡apúrate! (LAm)

  to jump upponerse de pie de un salto

  2) (=start) sobresaltarse

  he jumped at the sound of her voice — se sobresaltó al oír su voz

  to make sb jump — dar un susto a algn, sobresaltar a algn

  you made me jump! — ¡qué susto me diste!

  skin
  3) (fig) (with prep, adv)

  to jump at sth — no dejar escapar algo

  then the film jumps forward 20 years — luego la película da un salto adelante de 20 años

  to jump from one subject to another — saltar de un tema a otro

  he jumps on everything I say — le pone faltas a todo lo que digo

  bandwagon, conclusion, throat
  4) (=increase) [sales, profits] subir, aumentar; [shares] subir
  3. VT
  1) (lit) (also: jump over) [+ ditch, fence] saltar (por encima de); (in draughts, chess) comerse
  2) [+ horse] (=cause to jump) hacer saltar; (=enter in competition) presentar; (=ride) montar
  3) (fig) (=skip) saltarse

  to jump the lights — (Aut) * saltarse el semáforo (en rojo)

  to jump the queue(Brit) colarse

  4) (=leave, escape)

  to jump bail — (Jur) fugarse estando bajo fianza

  to jump the rails[train] descarrilar, salirse de la vía

  to jump ship — (lit) desertar (de un buque); (fig) (=leave) marcharse; (=join rival organization) irse con la competencia

  to jump town(US) ** abandonar la ciudad

  5) (=anticipate)
  - jump the gun
  6) (=board)
  7) * (=attack) echarse encima de
  4.
  CPD

  jump jet Navión m de despegue vertical

  jump jockey Njockey m de carreras (de obstáculos)

  jump leads NPL(Brit) (Aut) cables mpl de arranque (de batería)

  jump rope N(US) comba f, cuerda f de saltar

  jump seat N — (Aut, Aer) asiento m plegable

  * * *

  I
  1. [dʒʌmp]
  1)
  a) ( leap) saltar

  jump in, I'll give you a lift — súbete que te llevo

  to jump AT something: they'll jump at the chance no van a dejar pasar la oportunidad; to jump on somebody/something abalanzarse* sobre alguien/algo; to jump to one's feet ponerse* de pie or (AmL tb) pararse de un salto; to jump to attention ( Mil) cuadrarse, ponerse* firme; jump to it! — hazlo inmediatamente!

  2)
  a) (change, skip) saltar, pasar
  b) (increase, advance suddenly) subir de un golpe
  3)
  a) ( jerk) saltar
  b) ( in alarm) sobresaltarse

  2.
  vt
  1) ( leap over) \<\<hurdle\>\> saltar, brincar* (Méx); \<\<counter/piece\>\> ( Games) comerse

  to jump rope — (AmE) saltar a la cuerda or (Esp tb) a la comba or (Chi) al cordel, brincar* la reata (Méx)

  2)
  a) ( spring out of) \<\<rails/tracks\>\> salirse* de
  b) ( disregard) saltarse

  to jump the lights — pasar el semáforo en rojo, pasarse el alto (Méx)

  to jump the line o (BrE) queue — colarse*

  3) ( run away from) (colloq)

  to jump bail — huir* estando en libertad bajo fianza

  4) (ambush, attack) (colloq) asaltar, atacar*
  5) ( catch) (AmE colloq) \<\<bus/plane\>\> agarrar (fam) or (esp Esp) coger*; ( without paying fare)

  II
  1)
  a) ( leap) salto m

  go (and) take a running jump! — (colloq) vete a freír espárragos! (fam)

  to be/stay one jump ahead: this way, you'll be one jump ahead of the competition de esta manera le llevarás la delantera a la competencia; she tried to stay one jump ahead of her pupils — trataba de mantenerse un paso adelante de sus alumnos

  b) ( fence) valla f, obstáculo m
  2)
  a) ( sudden transition) salto m
  b) (increase, advance) aumento m

  English-spanish dictionary > jump

Look at other dictionaries:

 • jump on the bandwagon — Ⅰ. jump on the bandwagon ► to become involved in an activity that a lot of others are already involved in because it is successful: »More and more companies have jumped on the broadband discount bandwagon. Main Entry: ↑jump Ⅱ. jump/climb/get on… …   Financial and business terms

 • jump on the bandwagon — • jump on the bandwagon • get on the bandwagon • climb on the bandwagon join a popular activity Everyone has jumped on the bandwagon to try and stop smoking in the workplace …   Idioms and examples

 • jump\ on\ the\ bandwagon — • jump on the bandwagon • get on the bandwagon v. phr. informal To join a popular cause or movement. At the last possible moment, the senator jumped on the winning candidate s bandwagon …   Словарь американских идиом

 • jump on the bandwagon — If people jump on the bandwagon, they get involved in something that has recently become very popular …   The small dictionary of idiomes

 • jump on the bandwagon — I jump (or climb) on the bandwagon join others in doing or supporting something fashionable or likely to be successful scientists and doctors alike have jumped on the bandwagon II see bandwagon * * * climb/jump on the ˈbandwagon idiom (informal …   Useful english dictionary

 • jump on the bandwagon — get/jump/leap on the bandwagon to become involved in an activity which is successful so that you can get the advantages of it yourself. The success of the product led many companies to jump on the bandwagon. Publishers are rushing to get on the… …   New idioms dictionary

 • jump on the bandwagon —    If people jump on the bandwagon, they get involved in something that has recently become very popular.   (Dorking School Dictionary)    ***    If a person or organization jumps on the bandwagon, they decide to do something when it is already… …   English Idioms & idiomatic expressions

 • Jump on the bandwagon —   If people jump on the bandwagon, they get involved in something that has recently become very popular …   Dictionary of English idioms

 • jump on the bandwagon (to) —  Join what is popular.  ► “Besides its own ad blitz, Microsoft has offered inducements that make it difficult for PC makers not to jump on the bandwagon.” (Brandweek, June 26, 1995, p. 8) …   American business jargon

 • jump on the bandwagon — or[get on the bandwagon] {v. phr.}, {informal} To join a popular cause or movement. * /At the last possible moment, the senator jumped on the winning candidate s bandwagon./ …   Dictionary of American idioms

 • jump on the bandwagon — or[get on the bandwagon] {v. phr.}, {informal} To join a popular cause or movement. * /At the last possible moment, the senator jumped on the winning candidate s bandwagon./ …   Dictionary of American idioms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.