Translation: from polish

intryga

Look at other dictionaries:

 • intryga — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. intrygaydze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zaplanowane, przemyślane, podstępne działanie (wykorzystujące często nieświadome niczego osoby), prowadzone dla osiągnięcia… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • intryga — ż III, CMs. intrygaydze; lm D. intrygayg 1. «chytre, podstępne działanie dla osiągnięcia jakiegoś celu; podstęp, knowanie, matactwo» Babska intryga. Intrygi dworskie, dyplomatyczne, polityczne. Knuć, prowadzić, snuć intrygi przeciw komuś.… …   Słownik języka polskiego

 • intryga — Snuć sieć intryg; snuć intrygi zob. snuć …   Słownik frazeologiczny

 • Villa Intryga — (Слупск,Польша) Категория отеля: Адрес: Kozietulskiego 2 3, 76 200 Слупск, Польша …   Каталог отелей

 • intryżka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. intryżkażce; lm D. intryżkażek {{/stl 8}}{{stl 7}} niewielka intryga (od rz. intryga w zn. 1.) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zajmowała się w pracy drobnymi intryżkami. Motać intryżki wśród kolegów. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • интрига — начиная с Шафирова (1710 г.); см. Смирнов 123. Через польск. intryga или нем. Intrigе из франц. intriguе от лат. intricāre запутывать …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • Коссаковский, граф Станислав Осипович — род. в 1795 г., ум. в 1872 г. Образование получил за границей; в 1822 1827 г. был первым секретарем русского посольства в Риме; в 1832 г. был сделан членом сената царства Польского, впоследствии председательствовал в Герольдии царства. Он издал в …   Большая биографическая энциклопедия

 • Чёрные тучи — Czarne chmury …   Википедия

 • интрига — Заимств. в начале XVIII в. из польск. яз., где intryga < франц. intrige, которое передает итал. intrigo, восходящее к лат. intricare «запутывать». Ср. козни …   Этимологический словарь русского языка

 • интрига — Французское – intrigue (запутывать). Существительное проникло в русский язык в начале XVIII в. Предполагают, что оно было заимствовано из польского языка (intryga), хотя некоторые лингвисты больше склонны видеть в качестве источника немецкий язык …   Этимологический словарь русского языка Семенова

 • kreci — Krecia robota «podstępne, skryte działanie skierowane przeciwko komuś; intryga»: (...) wkradał się w nasze szeregi, udając, że jest jednym z nas, i starał się nam szkodzić od wewnątrz brużdżeniem i krecią robotą. H. Grynberg, Życie. Uważam, że… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.