Translation: from greek to english

from english to greek

in the daytime

 • 1 ἔνδιος

  2 in the daytime, Arat.498;

  ἔ. οἰνοπότης AP7.703

  (Myrin.).
  II Subst. ἔνδιον, τό, noon,

  ποτὶ τὤνδιον Call.Cer.39

  (also in masc.,

  δείελος ἀλλ' ἢ νὺξ ἢ ἔνδιος ἢ ἔσετ' ἠώς Id.Hec.1.4.1

  ).
  2 evening,

  ἐς ἔνδῑον A.R. 1.603

  , cf. Plu. l. c. [[pron. full] Hom.; [pron. full] and [pron. full] later (v. supr.).] (From ἐν δῐϝῐ, cf. Skt. div- 'daylight, sky', Lat. diu 'by day'.)

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > ἔνδιος

 • 2 ἡμέρα

  ἡμέρα, [dialect] Ep. and [dialect] Ion. [full] ἡμέρη IG12(5).1 ([place name] Ios), [dialect] Dor. [full] ἀμέρα ib.5(1).213.43,al., 1390.109, 1432.25, Test.Epict.4.12, Michel995A 32, etc., [dialect] Locr. [full] ἀμάρα IG9(1).334.42 (aspirated perh. only in [dialect] Att. and West [dialect] Ion., cf.
  A

  ἐπάμερος Pi.

  , etc.,

  αὐθημερόν IG7.235.18

  ([place name] Oropus), etc.; usu. unaspirated in early [dialect] Att. Inscrr., IG12.49.6, al.; aspirated in codd. even in dialects: original ἀμέρα prob. took aspirate from ἑσπέρα): :— day, less freq. than ἦμαρ in Hom.,

  ἡ. ἥδε κακὸν φέρει Il.8.541

  , 13.828; τίς νύ μοι ἡ. ἥδε; Od.24.514; νύκτες τε καὶ ἡ. 14.93; μῆνές τε καὶ ἡ. ib. 293;

  νοῦσοι ἐφ' ἡμέρῃ αἳ δ' ἐπὶ νυκτί Hes.Op. 102

  ; ἡ σήμερον ἡ., v. σήμερον· ἅμα ἡμέρᾳ or ἅμα τῇ ἡμέρᾳ at daybreak, X.An.6.3.6, Aeschin.3.76;

  ἅμ' ἡμέρῃ διαφωσκούσῃ Hdt.3.86

  ; ἡ. διέλαμψεν, ἐξέλαμψεν, ὑπέφαινε, Ar.Pl. 744, Pax 304, X.Cyr.4.5.14; τῆς ἡ. ὀψέ late in the day, Id.HG2.1.23.
  2 sts. like [dialect] Ep. ἦμαρ, with Adjs. to describe a state or time of life, ἐπίπονος ἁ. a life of misery, S.Tr. 654 (lyr.); λυπρὰν ἄγειν ἡ. E. Hec. 364; ἐχθρὰ ἡ. Id.Ph. 540; παλαιὰ ἁ. old age, S.Aj. 623 (but θεία ἡ. Id.Fr. 950 is dub. l.); τερμία ἁ. Id.Ant. 1330 (lyr.); αἱ μακραὶ ἁμέραι length of days, Id.OC 1216(lyr.); νέα ἁ. youth, E. Ion 720(lyr.); so τῇ πρώτῃ ἡ. Arist.Rh. 1389a24; ἐπὶ τῇ τελευταίᾳ ἡ. at the close of life, ib. 1389b33, cf. S.OT 1529; ζοὴν βλέπουσιν ἡ. look life-like, Herod.4.68.
  3 poet. for time,

  ἡ. κλίνει τε κἀνάγει πάλιν ἅπαντα τἀνθρώπεια S.Aj. 131

  ;

  ἐς τόδ' ἡμέρας Id.OC 1138

  : pl., ἐν ἡμέραις τινός in the days of.., LXX 1 Ch.4.41, etc.; ἡ. ἀρχαῖαι ib.Ps.142(143).5.
  4 birthday, D.L.4.41.
  5 a fixed day, τακτὴ ἡ. Act.Ap.12.21; ῥητὴ ἡ. Luc.Alex.19;

  ἡ. ἔστησαν ἀρχαιρεσιῶν D.H.6.48

  , cf. Act.Ap.17.31;

  ἡ. Κυρίου LXXJl.2.1

  , cf. 2 Ep.Pet.3.12, etc.;

  ἡ. κρίσεως Ev.Matt.10.15

  : so abs., ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας a human tribunal, 1 Ep.Cor.4.3;

  ἡμέραι καὶ ἀγῶνες Jahresh.23

  Beibl.93 (Pamphyl.).
  6 in pl., age, προβεβηκὼς ἐν ταῖς ἡ. Ev.Luc.1.7, cf. LXXGe.47.8, etc.
  II abs. usages,
  1 gen., τριῶν ἡμερέων within three days, Hdt.2.115, cf. Th.7.3; ἡμερῶν ὀλίγων within a few days, Id.4.26, etc.; ἄλλης ἡ. another day, S.El. 698; τῆς αὐτῆς ἡ. Isoc.4.87;

  μιᾶς ἀμέρας IG5(1).213.43

  (Sparta, V B.C.); ἡμέρας by day, opp. νυκτός, S.Fr.65;

  οὔθ' ἡμέρας οὔτε νυκτός Pl.Phdr. 240c

  ; τοὺς.. τῆς ἡ. ἄρτους δ ¯ daily, UPZ 47.21 (ii B.C.); δὶς τῆς ἡμέρης ἑκάστης twice every day, Hdt.2.37; δίς τῆς ἡ. Pl.Com.207; πεντάκις τῆς ἡ. Men.326; κατεσθίω.. τῆς ἡ. πένθ' ἡμιμέδιμνα five every day, Pherecr.1.
  3 acc., πᾶσαν ἡ. any day, i.e. soon, Hdt.1.111, 7.203; τὴν μὲν αὐτίχ' ἡ. S.OC 433; ὅλην τὴν ἡ. Eup.233; τρίτην ἡ. ἥκων two days after one's arrival, Th.8.23;

  οὐδεμίαν ἡ. ὑπεύθυνος εἶναί φημι D.18.112

  ; πέντε ἡμέρας during five days, Th.8.103; τὰς ἡ. in the daytime, X.Cyr.1.3.12; τὴν ἡ. daily, LXXEx. 29.38.
  III with Preps., μίαν ἀν' ἁμέραν on one day, Pi.O.9.85; ἀνὰ πᾶσαν ἡ. every day, Hdt.7.198; ἀφ' ἡμέρας τῆς νῦν from this day, S.OT 351; but ἀφ' ἡμέρας γίνεσθαι ἐν τῷ Μουσείῳ from early in the day, Plb.8.25.11: δι' ἡμέρης, [dialect] Att. - ρας, the whole day long, Hdt.1.97, 2.173, Pherecr.64, Ar.Ra. 260(lyr.); διὰ τρίτης ἡ. every other day, Hdt. 2.37; διὰ πολλῶν ἡ. at a distance of many days, Th.2.29;

  δι' ἡμερῶν τινων Thphr.HP4.3.6

  ; εἰσ ἡμέραν yearly, LXXJd.17.10; ἐν ἡμέρῃ in a single day, Hdt.1.126, cf. Men.Pk. 377;

  ἐνἡ. μιᾷ S.OT 615

  ; τῇδ' ἐν ἡ. Id.OC 1612; ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡ. Ev.Jo.14.20; ἐν ἑστέραισιν ἡ. A.Ag. 1666; ἐν ὀκτὼ ἡ. Lys.20.10; but ἐν τρισὶν ἡ. within three days, Ev.Jo.2.19; ἐξ ἡμέρας by day, οὔτε νυκτὸς οὔτ' ἐξ ἡ. S.El. 780; ἡμέραν ἐξ ἡμέρας day after day, Henioch.5.13, LXXGe.39.10, 2 Ep.Pet.2.8 (but

  ἐξ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας LXX 2 Ch.21.15

  ); ἐπ' ἡμέρην ἔχειν, ἐφ' -ραν χρῆσθαι, sufficient for the day, Hdt.1.32, Th.4.69;

  τὸ γὰρ βρότειον σπέρμ' ἐφ' ἡ. φρονεῖ A. Fr. 399

  ;

  τῆς ἐφ' ἡ. βορᾶς E.El. 429

  ; but τοὐφ' ἡμέραν day by day, Id.Cyc. 336: c. dat., ἐπ' ἡμέρῃ ἑκάστῃ (v.l. -ρης -της ) every day, Hdt.5.117;

  ὁ ἥλιος νέος ἐφ' ἡμέρῃ Heraclit.6

  ; καθ' ἡμέραν by day, A.Ch. 818 (lyr.); καθ' ἡ. τὴν νῦν to-day, S.OC3, Aj. 801; but καθ' ἡ. commonly means day by day, IG12.84.40, etc.; καθ' ἡ. ἀεί [S.]Fr.1120.4: with Art.,

  τὸν καθ' ἡ. βίον Id.OC 1364

  ;

  ἡ καθ' ἡ. ἀναγκαία τροφή Th.1.2

  ;

  τὰ καθ' ἡ. ἐπιτηδεύματα Id.2.37

  ;

  τὸ καθ' ἡ. ἀδεές Id.3.37

  , etc.; τὸ καθ' ἡ. every day, Ar.Eq. 1126 (lyr.), etc.; also

  τὰ καθ' ἑκάστην τὴν ἡ. ἐπιτηδεύματα Isoc.4.78

  ; μετ' ἡμέρην in broad daylight, opp. νυκτός, Hdt.2.150, cf. Ar.Pl. 930; opp. νύκτωρ, Aeschin.3.77; μεθ' ἡμέρας some days after, LXXJd.15.1; ἡμέρα παρ' ἡμέραν γιγνομένη day following on day, Antipho 5.72; but παρ' ἡμέραν every other day, Dsc.3.137, Luc.DDeor.24.2;

  παρ' ἡ. ἄρχειν Plu.Fab.15

  ;

  καθ' ἡμέραν εἰώθειν ὀργίζεσθαι, νῦν παρ' ἡμέραν, εἶτα παρὰ δύο, εἶτα παρὰ τρεῖς Arr.Epict.2.18.13

  ; πρὸ ἡμέρας before day-break, Diph.22; but πρὸ ἀμερᾶν δέκα ἤ κα μέλλωντι ἀναγινώσκεν GDI5040.42 ([place name] Crete);

  πρὸ ἡμερῶν ἑπτὰ εἰδυῶν Ὀκτωμβρίων SIG646.2

  (Thisbe, ii B.C.); γίγνεται, ἔστι πρὸς ἡμέραν, towards day, near day, X.HG2.4.6, Lys.1.14; also, for the day, daily, Charito 4.2.
  IV as pr. n., the goddess of day, Hes.Th. 124.
  2 v. ἥμερος 11.

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > ἡμέρα

 • 3 ἡμεραῖος

  ἡμεραῖος, [full] α, ον,
  II a day long,

  πλοῦς Scyl.69

  .

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > ἡμεραῖος

 • 4 ἡμέρα

  ἡμέρα, ας, ἡ (Hom.+; loanw. in rabb.)
  the period betw. sunrise and sunset, day
  lit. (opp. νύξ; e.g. Ath. 24, 2 ἀντιδοξοῦντι … ὡς … τῇ ἡμέρᾳ νύξ) Mt 4:2 (fasting for 40 days and 40 nights as Ex 34:28. S. νύξ 1d.—Cp. JosAs 13:8 ἑπτὰ ἡμέρας καὶ ἑπτὰ νύκτας; Lucian, Ver. Hist. 1, 10 ἑπτὰ ἡμέρας κ. τὰς ἴσας νύκτας); 12:40 and oft. ἡμέρα γίνεται day is breaking (X., An. 2, 2, 13; 7, 2, 34; Appian, Iber. 74 §315; Jos., Ant. 10, 202, Vi. 405) Lk 4:42; 6:13; 22:66; Ac 12:18; 16:35; 27:29, 39. ἡμέρα διαυγάζει the day dawns 2 Pt 1:19. κλίνει declines, evening approaches Lk 9:12; 24:29 (cp. Just., D. 56, 16 ἡμέρα προκόπτει). φαίνει shines Rv 8:12. In the gen. to denote a point of time ἡμέρας in daylight (Hippocr., Ep. 19, 7; Arrian, Ind. 13, 6; Lucian, Ver. Hist. 1, 10) 1 Cl 25:4. ἡμέρας μέσης at midday, noon (Lucian, Nigr. 34; cp. Jos., Ant. 5, 190) Ac 26:13. But also, as in Thu. et al., of time within which someth. occurs, ἡμέρας during the day Rv 21:25. ἡμέρας καὶ νυκτός (by) day and night (Appian, Liby. 121, §576; Arrian, Anab. 7, 11, 4; Jos., Ant. 11, 171; Just., D. 1, 4 διʼ ὅλης νυκτὸς καὶ ἡμέρας; also in reverse order as Is 34:10) Mk 5:5; Lk 18:7; Ac 9:24; 1 Th 2:9; 3:10; 2 Th 3:8; AcPl Ha 2, 10; 3, 2. The acc. of time νύκτα καὶ ἡμέραν (in this sequence Dio Chrys. 7 [8], 15; Ael. Aristid. 51, 1 K.=27 p. 534 D.; Esth 4:16; cp. νύκτωρ καὶ μεθʼ ἡμέραν Mel., HE 4, 26, 5; Ath. 34, 3) (throughout the) day and (the) night Mk 4:27; Lk 2:37; Ac 20:31; 26:7. τὰς ἡμέρας every day (opp. τὰς νύκτας; cp. Dio Chrys. 4, 36; Jos., C. Ap. 1, 199) Lk 21:37; cp. πᾶσαν ἡμέραν (throughout) every day Ac 5:42 (cp. Hdt. 7, 203, 1). τὴν ἡμέραν ἐκείνην (throughout) that day (Ael. Aristid. 49, 45 K.) J 1:39. ὅλην τ. ἡμ. (Jos., Ant. 6, 22) Mt 20:6. The acc. in a distributive sense συμφωνεῖν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν on a denarius a day Mt 20:2 (s. Meisterhans3-Schw. 205; pap in Mlt., ClR 15, 1901, 436; 18, 1904, 152). ἡμέρας ὁδός a day’s journey Lk 2:44 (cp. X., An. 2, 2, 12; Gen 31:23; 1 Macc 5:24; Jos., C. Ap. 2, 21; 23). Daylight lasts for twelve hours, during which a person can walk without stumbling J 11:9ab. ἡ ἐν ἡμέρᾳ τρυφή reveling in broad daylight 2 Pt 2:13.
  fig. (SibOr 5, 241) Christians as υἱοὶ φωτὸς καὶ υἱοὶ ἡμέρας children of light and of the day 1 Th 5:5; cp. vs. 8 (in contrast, Aristoph., Fgm. 573 K. calls Chaerephon, the friend of Socrates νυκτὸς παῖδα, in a derogatory sense). In J 9:4 day denotes the period of human life; cp. Ro 13:12f.
  civil or legal day, including the night, day Mt 6:34; 15:32; Mk 6:21; Lk 13:14; B 15:3ff. Opp. hours Mt 25:13; hours, months, years Rv 9:15; cp. Gal 4:10.
  In the gen., answering the question, how long? (Nicostrat. Com., Fgm. 5 K. ἡμερῶν τριῶν ἤδη=now for three days; Porphyr., Vi. Plotini 13 W. τριῶν ἡμ.; BGU 37, 7 [50 A.D.]; 249, 11 [70–80 A.D.] ἡμερῶν δύο διαμένομεν) τεσσεράκοντα ἡμερῶν during 40 days Ac 1:3 D*. ἑκάστης ἡμέρας each day AcPl Ha 6, 8 (cp. ILegGort 1, 9 of a fine τᾶς ἁμέρας ϝεκάστας ‘for each day’, on the gen. Buck, Dialects §170; Just., D. 2, 6 al.)—In the dat., answering the quest., when? (X., An. 4, 7, 8; Jdth 7:6; Esth 7:2; Bel 40 Theod.; JosAs 11:1; Just., A I, 67, 7 al.) τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ (cp. Arrian, Anab. 6, 4, 1 τρίτῃ ἡμ.; AscIs 3:16 τῇ τρίτῃ ἡμ.; JosAs 29:8; Just., D. 100, 1 al., cp. D. 85, 6 τῇ δευτέρᾳ ἡμ.) Mt 16:21; 17:23; Lk 9:22; 24:7, 46; 1 Cor 15:4. ᾗ δὲ ἡμέρᾳ on the day on which (PLille 15, 1 [242 B.C.] ᾗ ἡμέρᾳ; 1 Esdr 1:49; Jos., Ant. 20, 26) Lk 17:29; cp. vs. 30. μιᾷ ἡμέρᾳ in (the course of) one day (Appian, Iber. 58 §244) 1 Cor 10:8.
  In the acc., usu. answering the quest., how long? (X., An. 4, 7, 18; Nicol. Dam.: 90 Fgm. 130, 26 p. 410, 30 Jac. τὴν ἡμέραν ἐκείνην=throughout that day; Polyaenus 6, 53 τρεῖς ἡμέρας; Arrian, Anab. 6, 2, 3; Lucian, Alex. 15 ἡμέρας=several days; Philo, Vi. Cont. 30 τὰς ἓξ ἡμέρας; JosAs 10:20 τὰς ἑπτὰ ἡμέρας) ὅλην τ. ἡμέραν the whole day long Ro 8:36 (Ps 43:23), 10:21 (Is 65:2). ἡμέραν μίαν for one day Ac 21:7 (Just., D. 12, 3). ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας J 2:12; cp. 4:40; 11:6; Ac 9:19; 10:48; 16:12; 20:6c; 21:4, 10; Gal 1:18; Rv 11:3, 9. ἡμέραν ἐξ ἡμέρας day after day (Ps.-Euripides, Rhes. 445f, Henioch. 5, 13 Kock; Gen 39:10; Num 30:15; Is 58:2; Ps 95:2; Sir 5:7; En) 2 Pt 2:8; 2 Cl 11:2 (quot. of unknown orig.; s. also e below, end). Only rarely does the acc. answer the quest., when? (Antiphanes Com. [IV B.C.] Fgm. 280; Ps.-Lucian, Halc. 3 τρίτην ἡμ.) τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς on the Day of Pentecost Ac 20:16. Peculiar is the expr. τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες this is the fourteenth day you have been waiting Ac 27:33 (cp. X., An. 4, 5, 24 ἐνάτην ἡμέραν γεγαμημένην).—ἑπτάκις τῆς ἡμέρας seven times a day Lk 17:4.
  Used w. prep.: ἀπό w. gen. from … (on) Mt 22:46; J 11:53; Ac 20:18. ἀφʼ ἧς ἡμέρας (PRev 9, 1 [258 B.C.]; PsSol 18:11f; EpArist 24) Col 1:6, 9; Hm 4, 4, 3. ἀπὸ … ἄχρι … Phil 1:5. ἀπὸ … μέχρι … Ac 10:30. ἄχρι w. gen. until Mt 24:38b; Lk 1:20; 17:27; Ac 1:2; 2:29. ἄχρι ἡμερῶν πέντε five days later Ac 20:6b. μέχρι τῆς σήμερον (ἡμέρας) up to the present day (1 Esdr 8:74) Mt 28:15. ἕως τ. ἡμέρας Mt 27:64; Ac 1:22; Ro 11:8 (Dt 29:3; Just., D. 134, 5 ἕως τῆς σήμερον ἡμ.; for this Ath. 2, 1 εἰς … τὴν σήμερον ἡμ.). διʼ ἡμερῶν after (several) days Mk 2:1 (cp. Hdt. 6, 118, 3 διʼ ἐτέων εἴκοσι; Thu. 2, 94, 3; Pla., Hipp. Maj. 281a διὰ χρόνου=after a [long] time). διὰ τριῶν ἡμερῶν within three days (PPetr II, 4 [6], 8 διʼ ἡμερῶν ε´=in the course of 5 days) Mt 26:61; Mk 14:58. διʼ ἡμερῶν τεσσεράκοντα Ac 1:3 (s. διά A 2a). διὰ τ. ἡμέρας in the course of the day Lk 9:37 D εἰς τ. ἡμέραν for the day (PPetr III, 95 col. 2, 6 [III B.C.]) J 12:7; Rv 9:15; εἰς ἡμέρας μ´ 40 days long AcPl Ha 6, 11. ἐν τῇ ἡμ. in the daytime J 11:9b. ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν one day Lk 5:17; 8:22; 20:1. ἐν on w. dat. sing. Mt 24:50; Lk 1:59; 13:31 v.l. (Just., D. 29, 3 ἐν ταύτῃ τῇ ἡμ.; 111, 3 ἐν ἡμ. τοῦ πάσχα); J 5:9; Hb 4:4 (cp. Gen 2:2); AcPl Ha 3, 9. In, within w. dat. pl. (Alexis Com. 246, 2 K. ἐν πένθʼ ἡμέραις; Philo, Somn. 2, 112; TestJob 30:4; JosAs 21:7 ἐν ταῖς ἑπτὰ ἡμέραις τοῦ γάμου) ἐν τρισὶν ἡμέραις (PTebt 14, 5 [114 B.C.]; Porphyr., Vi. Plot. 17 p. 111, 26 W.; TestJob 24:9; EpArist 24) Mt 27:40; Mk 15:29; J 2:19f.—ἐπί w. acc. over a period of ἐπὶ ἡμέρας πλείους over a period of many days (PTurin I, 2, 15 [116 B.C.] ἐφʼ ἱκανὰς ἡμ.; Jos., Ant. 4, 277) Ac 13:31; cp. 27:20; ἐπὶ πολλὰς ἡμ. (Jos., Ant. 18, 57) 16:18; cp. Hb 11:30. καθʼ ἡμέραν every day (Hyperid. 6, 23; 26; Polyb. 1, 57, 7; 4, 18, 2 al.; Diod S 1, 36, 7 and 8; 2, 47, 2 al.; SIG 656, 22; UPZ 42, 13 [162 B.C.]; PGiss 17, 1; Tob 10:7; Sus 8 and 12 Theod.; 1 Macc 8:15; EpArist 304; Jos., Bell. 2, 265, Ant. 20, 205; Ar. [POxy 1778, 27]; Just., D. 39, 2 al.) Mt 26:55; Mk 14:49 (‘by day’: AArgyle, ET 63, ’51/52, 354); Lk 16:19; 22:53; Ac 2:46f; 3:2; 16:5; 17:11; 19:9; 1 Cor 15:31; 2 Cor 11:28; Hb 7:27; 10:11. Also (w. optional art., s. B-D-F §160; Rob. 766) τὸ καθʼ ἡμ. (Aristoph., Equ. 1126; Pla.; Polyb. 4, 18, 2; POxy 1220, 4; TestJob 14:2; but simply καθʼ ἡμ. Ac 2:45 D) Lk 11:3; 19:47; Ac 17:11 v.l.; καθʼ ἑκάστην ἡμ. every day (X., Mem. 4, 2, 12, Equ. 5, 9; PTebt 412, 2; Mitt-Wilck. I/2, 327, 18; Ex 5:8; Esth 2:11; Job 1:4; Bel 4:6; PsSol 18:11; GrBar 8:4) Hb 3:13. κατὰ πᾶσαν ἡμ. w. same mng. (Jos., Ant. 6, 49) Ac 17:17. μεθʼ ἡμέρας ἕξ six days later (PSI 502, 16 [257 B.C.] μεθʼ ἡμέρας ιβ´; 436, 3 [Just., D. 27, 5 μετὰ μίαν ἡμ. al.]) Mt 17:1; cp. 26:2; 27:63; Mk 8:31; Lk 1:24; J 4:43; 20:26; Ac 1:5; 15:36; 24:1; 28:13; AcPl Ha 1, 33; 11, 8; AcPlCor 2:30. πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα six days before the Passover J 12:1 (not a Latinism, since it is found as early as Hippocr. πρὸ τριῶν ἡμερῶν τῆς τελευτῆς [WSchulze, Graeca Latina 1901, 15; Rydbeck 64f]; cp. Plut., Symp. 8, 717d; Lucian, De Morte Peregr. 1; Aelian, HA 11, 19; mystery ins of Andania [SIG 736, 70 πρὸ ἁμερᾶν δέκα τῶν μυστηρίων]; PFay 118, 15; PHolm 4, 23; PGM 13, 26; 671; Am 1:1; 2 Macc 15:36; Jos., Ant. 15, 408; Just., D. 27, 5; s. WSchmid, D. Attizismus III 1893, 287f; IV 1897, 629; Mlt. 100f; B-D-F §213).—It is striking to find the nom. denoting time in the expression ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι Mt 15:32; Mk 8:2; cp. Lk 9:28 (s. B-D-F §144; Rob. 460).
  Of festive days: ἡ ἡμέρα τῶν σαββάτων (σάββατον 1bβ) or τοῦ σαββάτου (σάββ. 1a) Lk 4:16; 13:14b, 16; J 19:31; Ac 13:14 (Just., D. 27, 5). ἡ ἡμέρα or αἱ ἡμέραι τ. ἀζύμων Lk 22:7; Ac 12:3; 20:6. ἡ ἡμέρα τ. πεντηκοστῆς Ac 2:1; 20:16. μεγάλη ἡμέρα the great day (of atonement) PtK 2 p. 14, 29. In gen. of a Judean festival GJs 1:2; 2:2 (the author no longer has a clear understanding of the precise festival signified by the term; s. Amann and deStrycker on 1:2). ἡ κυριακὴ ἡμέρα the Lord’s Day, Sunday Rv 1:10 (cp. Just. A I, 67, 7 τὴν … τοῦ ἡλίου ἡμέραν). Festive days are spoken of in the foll. passages: ὸ̔ς μὲν κρίνει ἡμέραν παρʼ ἡμέραν, ὸ̔ς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν one person considers one day better than another, another considers every day good Ro 14:5. φρονεῖν τ. ἡμέραν concern oneself w. (= observe) the day vs. 6. ἡμέρας παρατηρεῖσθαι observe days Gal 4:10.—Used w. gen. to denote what happens or is to be done on the day in question ἡμ. τοῦ ἁγνισμοῦ Ac 21:26. τ. ἐνταφιασμοῦ day of burial J 12:7. ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ Lk 1:80 (s. ἀνάδειξις).
  OT terminology is reflected in the expr. fulfilling of the days (Ex 7:25; 1 Ch 17:11; Tob 10:1b; cp. מָלֵא) ἐπλήσθησαν αἱ ἡμ. τῆς λειτουργίας αὐτοῦ the days of his service came to an end Lk 1:23. ἐπλήσθησαν ἡμ. ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν the eighth day, on which he was to be circumcised, had come 2:21; cp. vs. 22. S. ἐκπλήρωσις, συμπληρόω, συντελέω, τελέω, τελειόω. The Hebr. has also furnished the expr. ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ day after day (Esth 3:4 יוֹם וָיוֹם=LXX καθʼ ἑκάστην ἡμέραν; יוֹם יוֹם Ps 68:20=LXX 67:20 ἡμέραν καθʼ ἡμέραν) 2 Cor 4:16; GJs 6:1.—ἡμέραν ἐξ ἡμέρας (rather oft. in the OT for various Hebr. expressions, but also in Henioch. Com. 5, 13 K.) day after day 2 Pt 2:8; prophetic quot. of unknown origin 2 Cl 11:2. ἡμέρᾳ ἀφʼ ἡμέρας GJs 12:3.
  a day appointed for very special purposes, day (UPZ 66, 5 [153 B.C.] ἡ ἡμ.=the wedding day; ins in ÖJh 64, ’95, p. 74 of a commemorative day for the founder of Ephesus τῇ τοῦ Ἀνδρόκλου ἡμέρᾳ), e.g. of childbirth J 16:21 v.l.
  τακτῇ ἡμέρᾳ Ac 12:21. ἡμέραν τάξασθαι (Polyb. 18, 19, 1) 28:23. στῆσαι (Dionys. Hal. 6, 48) 17:31. ὁρίζειν (Polyb., Dionys. Hal.; Epict., Ench. 51, 1) Hb 4:7; Hv 2, 2, 5. Of the day of the census (s. Lk 2:1) αὕτη ἡ ἡμέρα κυρίου GJs 17:1. ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἔμελλεν θηριομαχῖν ὁ Παῦλος AcPl Ha 3, 9.
  esp. of a day of judgment, fixed by a judge
  α. ἀνθρωπίνη ἡμ. a day appointed by a human court 1 Cor 4:3 (cp. the ins on a coin amulet [II/III A.D.] where these words are transl. ‘human judgment’ by CBonner, HTR 43, ’50, 165–68). This expr. is formed on the basis of ἡμ. as designating
  β. the day of God’s final judgment (s. ὥρα 3). ᾗ ἡμ. ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται the day on which the Human One (Son of Man) reveals himself Lk 17:30; ἡ τοῦ θεοῦ ἡμ. 2 Pt 3:12. ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τοῦ θεοῦ τ. παντοκράτορος Rv 16:14. ἡμ. κυρίου (Jo 1:15; 2:1, 11; Is 13:6, 9 al.) occurring only once in the NT of the day of God, the Lord, in an OT quot. πρὶν ἐλθεῖν ἡμ. κυρίου τ. μεγάλην κ. ἐπιφανῆ Ac 2:20 (Jo 3:4; cp. JosAs 14:2). Otherw. Jesus Christ is the Lord of this day: 1 Cor 5:5; 1 Th 5:2 (P-ÉLangevin, Jesus Seigneur, ’67, 107–67; GHolland, SBLSP 24, ’85, 327–41); 2 Th 2:2; 2 Pt 3:10. He is oft. mentioned by name or otherw. clearly designated, e.g. as υἱὸς τ. ἀνθρώπου, Lk 17:24; 1 Cor 1:8; 2 Cor 1:14; Phil 1:6, 10; 2:16. ἡ ἐσχάτη ἡμ. the last day (of this age) (s. ἔσχατος 2b) J 6:39f, 44, 54; 11:24; 12:48; Hv 2, 2, 5. ἡμ. (τῆς) κρίσεως (Pr 6:34; Jdth 16:17; PsSol 15:12; En; GrBar 1:7; cp. TestLevi 3:2, 3; Just., D. 38, 2; Tat. 12, 4) Mt 10:15; 11:22, 24; 12:36; 2 Pt 2:9; 3:7; 1J 4:17; 2 Cl 17:6; B 19:10. ἐν ἡμέρᾳ ὄτε κρίνει ὁ θεὸς διὰ Χρ. Ἰ. the day on which … Ro 2:16 (RBultmann, TLZ 72, ’47, 200f considers this a gloss). ἡμ. ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ 2:5 (ἡμ. ὀργῆς as Zeph 1:15, 18; 2:3; Ezk 7:19 v.l.; cp. Rv 6:17). ἡ ἡμ. ἡ μεγάλη (Jer 37:7; Mal 3:22) Rv 6:17; 16:14. ἡμ. μεγάλη καὶ θαυμαστή B 6:4. ἡμ. ἀπολυτρώσεως Eph 4:30. ἡμ. ἐπισκοπῆς (s. ἐπισκοπή 1a and b) 1 Pt 2:12. ἡμ. ἀνταποδόσεως B 14:9 (Is 61:2); ἐκείνη ἡ ἡμ. (Zeph 1:15; Am 9:11; Zech 12:3f; Is 10:20; Jer 37:7f) Mt 7:22; Lk 6:23; 10:12; 21:34; 2 Th 1:10; 2 Ti 1:12, 18; 4:8; AcPlCor 2:32. Perh. ἡμ. σφαγῆς (cp. Jer 12:3; En 16:1) Js 5:5 belongs here (s. σφαγή). Abs. ἡμ. 1 Cor 3:13; Hb 10:25; B 7:9; 21:3; cp. 1 Th 5:4.—ἡμέρα αἰῶνος (Sir 18:10) day of eternity 2 Pt 3:18 is also eschatological in mng.; it means the day on which eternity commences, or the day which itself constitutes eternity. In the latter case the pass. would belong to the next section.
  an extended period, time (like יוֹם, but not unknown among the Greeks: Soph., Aj. 131; 623; Eur., Ion 720; Aristot., Rhet. 2, 13, 1389b, 33f; PAmh 30, 43 [II B.C.] ἡμέρας αἰτοῦσα=‘she asked for time’, or ‘a respite’)
  in sg. ἐν τ. ἡμέρᾳ τ. πονηρᾷ when the times are evil (unless the ref. is to the final judgment) Eph 6:13. ἐν ἡμ. σωτηρίας of the salutary time that has come for Christians 2 Cor 6:2 (Is 49:8). Of the time of the rescue fr. Egypt ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τ. χειρὸς αὐτῶν at the time when I took them by the hand Hb 8:9 (Jer 38:32; on the constr. cp. Bar 2:28 and B-D-F §423, 5; Rob. 514). ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ at that time Mk 2:20b; J 14:20; 16:23, 26. τ. ἡμέραν τ. ἐμήν my time (era) 8:56. ἐν τῇ ἐσχάτῃ αὐτοῦ ἡμέρᾳ in his (Abraham’s) last days GJs 1:3.
  chiefly in the pl. αἱ ἡμέραι of time of life or activity, w. gen. of pers. (1 Km 17:12 A; 2 Km 21:1; 3 Km 10:21; Esth 1:1s; Sir 46:7; 47:1; ἡμέραι αὐτοῦ En 12:2; ἡμέραι ἃς ἦτε 102:5 and oft.) ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου Mt 2:1; Lk 1:5; Νῶε 17:26a; 1 Pt 3:20; Ἠλίου Lk 4:25. ἐν ταῖς ἡμ. τοῦ υἱοῦ τ. ἀνθρώπου 17:26b; cp. Mt 23:30. ἀπὸ τ. ἡμερῶν Ἰωάννου Mt 11:12. ἕως τ. ἡμερῶν Δαυίδ Ac 7:45; cp. 13:41 (Hab 1:5). W. gen. of thing ἡμέραι ἐκδικήσεως time of vengeance Lk 21:22; τ. ἀπογραφῆς Ac 5:37; cp. Rv 10:7; 11:6. ἐν τ. ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ in the time of his appearance in the flesh Hb 5:7.—ἡμέραι πονηραί corrupt times Eph 5:16; cp. B 2:1; 8:6. ἡμ. ἀγαθαί happy times (Artem. 4, 8) 1 Pt 3:10 (Ps 33:13). ἀφʼ ἡμερῶν ἀρχαίων Ac 15:7; αἱ πρότερον ἡμ. Hb 10:32. πάσας τὰς ἡμέρας all the time, always Mt 28:20 (cp. Dt 4:40; 5:29; PsSol 14:4). νῦν τ. ἡμέραις at the present time Hs 9, 20, 4. ἐν (ταῖς) ἐσχάταις ἡμ. Ac 2:17; 2 Ti 3:1; Js 5:3; B 4:9; D 16:3. ἐπʼ ἐσχάτου τ. ἡμερῶν τούτων Hb 1:2; cp. 2 Pt 3:3; GJs 7:2. ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις at that time Mt 3:1; 24:19, 38; Mk 1:9; Lk 2:1; 4:2b; 5:35b. ἐν τ. ἡμ. ταύταις at this time Lk 1:39; 6:12; Ac 1:15. εἰς ταύτας τ. ἡμέρας w. respect to our time (opp. πάλαι) Hs 9, 26, 6. πρὸ τούτων τ. ἡμερῶν before this (time) Ac 5:36; 21:38; πρὸς ὀλίγας ἡμ. for a short time Hb 12:10; ἐλεύσονται ἡμ. there will come a time: w. ὅταν foll. Mt 9:15; Mk 2:20a; Lk 5:35a; w. ὅτε foll. Lk 17:22 (Just., D. 40, 2). ἥξουσιν ἡμέραι ἐπί σε καί a time is coming upon you when Lk 19:43. ἡμ. ἔρχονται καί Hb 8:8 (Jer 38:31). ἐλεύσονται ἡμ. ἐν αἷς Lk 21:6; 23:29.—Esp. of time of life πάσαις τ. ἡμέραις ἡμῶν for our entire lives Lk 1:75. πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ all his life GJs 4:1 (cp. En 103:5; TestJob 46:9). μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων without either beginning or end of life Hb 7:3. προβεβηκὼς ἐν ταῖς ἡμ. advanced in years Lk 1:7, 18; cp. 2:36 (s. Gen 18:11; 24:1; Josh 13:1; 23:1; 3 Km 1:1; προβαίνω 2).—B. 991. DELG s.v. ἦμαρ. EDNT. M-M. TW. Sv.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > ἡμέρα

Look at other dictionaries:

 • Daytime Emmy Award for Outstanding Drama Series Writing Team — The Daytime Emmy Award for Outstanding Drama Series Writing Team Total awards won Includes first place ties Wins Series 6 Guiding Light 6 Ryan s Hope 5 All My Children 5 General Hospital …   Wikipedia

 • Daytime Emmy Award — A Daytime Emmy Award Awarded for Excellence in daytime television Presented by NATAS/ATAS …   Wikipedia

 • The Price Is Right (U.S. game show) — The Price Is Right Format Game show Created by Mark Goodson Bill Todman Directed b …   Wikipedia

 • Daytime television in the United States — Daytime television is the general term for television shows produced that are intended to air during the daytime hours on weekdays. This article is about American daytime television, for information about international daytime television see… …   Wikipedia

 • The Edge of Night — Original main title (1956–1967) Also known as Edge of Night Genre Soap opera Created by Irving Vendig …   Wikipedia

 • The Bold and the Beautiful — Genre Soap opera Created by William J. Bell Lee Philip Bell …   Wikipedia

 • The Showcase (The Price Is Right) — The Showcase is the major prize round on the game show The Price Is Right .The two winners of the Showcase Showdowns in each episode compete against each other in the Showcase; in the show s original half hour format, the two on stage contestants …   Wikipedia

 • The Price Is Right broadcast history — The American television game show The Price Is Right has appeared in some version for 44 years, although not consecutively, between its premiere in 1956 and the present day (2008).NBC/ABC, 1956 1965(All times Eastern Time Zone)Daytime (Monday… …   Wikipedia

 • The Soap Opera Encyclopedia — is the name of two books by different authors which assemble comprehensive information about the television serials known as soap operas. The first is a 1985 publication by Christopher Schemering which covers all daytime and prime time soap… …   Wikipedia

 • DAYTIME — The DAYTIME service is an Internet protocol defined in RFC 867. It is intended for testing and measurement purposes in computer networks.A host may connect to a server that supports the DAYTIME protocol, on either TCP or UDP port 13. The server… …   Wikipedia

 • The Nate Berkus Show — Genre Talk show Presented by Nate Berkus Country of origin …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.