Translation: from turkish

iltizam

 • 1 iltizam

  1) ( kayırma) Begünstigung f; ( taraf tutma) Parteinahme f
  \iltizam etmek begünstigen
  2) jur (borç \iltizamı) Übernahme f
  3) ( kesenek) Pacht f
  \iltizama vermek in Pacht geben

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > iltizam

 • 2 iltizam

  iltizam [ɑː] Bevorzugung f; Parteinahme f; Anerkennung f einer Notwendigkeit; Pacht f; HIST Steuerpachtung f

  Türkçe-Almanca sözlük > iltizam

 • 3 iltizam

  [iltiza:m]
  is. 旧́
  1. 偏袒, 偏爱
  2. 认为应该, 赞同
  3. 包税
  ◇ \iltizam etmek偏袒, 偏爱; 赞同

  Türkçe-Çince Sözlük > iltizam

 • 4 iltizam

  а
  1) подде́ржка; покрови́тельство, проте́кция
  2) призна́ние для себя́ ну́жным (необходи́мым); обя́занность; обяза́тельство
  3) аре́нда, о́ткуп

  Büyük Türk-Rus Sözlük > iltizam

 • 5 iltizam

  1. favoring, supporting. 2. deeming (something) necessary. 3. causing, bringing about. 4. hist. farming (taxes or other state revenues). - etmek /ı/ 1. to favor, support. 2. to deem (something) necessary. 3. to cause, bring about. 4. hist. to farm, collect (taxes or other state revenues) (after having purchased the right to do so).

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > iltizam

Look at other dictionaries:

 • Iltizam — An Iltizam (Arabic التزام) was a form of tax farm that appeared in the 17th century in Ottoman Egypt. Iltizams were sold off by the government to wealthy notables, who would then reap up to five times the amount they had paid by taxing the… …   Wikipedia

 • iltizām — ▪ tax system       in the Ottoman Empire, taxation system carried out by farming of public revenue. The state auctioned taxation rights to the highest bidder (mültazim, plural mültezim or mültazims), who then collected the state taxes and made… …   Universalium

 • iltizam — is., esk., Ar. iltizām 1) Kayırma, bir tarafı tutma 2) Gerekli bulma 3) Kesenek Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller iltizam etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Iltizam — Die Steuerpacht ist ein Verfahren zur Steuererhebung, bei dem ein Staat Steuern und Abgaben nicht selbst einzieht, sondern über Privatleute (Steuerpächter), an die die Steuereinnahmen gegen Vorkasse oder laufende Zahlungen verpachtet werden. Die… …   Deutsch Wikipedia

 • iltizâm — (A.) [ ماﺰﺘﻝا ] 1. gerekli görme. 2. taraf tutma …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • iltizam — ə. 1) təəhhüd, öhdəlik; 2) borc, vəzifə; 3) məsuliyyət; 4) imtiyaz, güzəşt …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • iltizamən — ə. təəhhüd yolu ilə, öhdəlik hesabına …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • iltizam — is. <ər.> 1. Bir işin yerinə yetirilməsini lazım bilmə, özü üçün borc hesab etmə, boynuna götürmə, öhdəsinə götürmə. 2. köhn. Qrammatikada: iş, hal və hərəkətin söz söylənən vaxtdan sonra icrasının lazım olmasını göstərən feil forması;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İLTİZAM — Kendine lâzım kılma. İcrasına cehdettiği şeyi kendi üzerine vâcib kılma. Mülâzemet etme. Gerekli bulma. * Tarafgirlik etme, birinin tarafını tutma. * Onyedinci y.y. dan itibâren devlete gelir getiren kaynaklar, yavaş yavaş belirli bedel… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • iltizam — kendi için gerekli sayma; gerektirme …   Hukuk Sözlüğü

 • iltizam etmek — keseneğe almak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.