Translation: from turkish to chinese

ilm-i rivayet

 • 1 rivayet

  [riva:yet]
  阿́ is.
  1. 谣言, 谣传; 传闻, 传说: Dün ortalıkta, okulların bu yaz erken kapanacağıyla ilgili bir rivayet dolaştı. 昨天大家都在传说今年夏天学校将提前放假。
  2. 传说, 故事, 传奇
  3. 说法, 解释: Mehmet Ali'nin \rivayetine göre 据穆罕默德•阿里所说 Bu hususta ben de bazı rivayetler işittim. 我也听到了一些有关此事的传闻。
  ◇ \rivayet birleşik zamanı 语́ 指 -yormuş; -mişmiş; -ecekmiş; -ermiş 等用来表示怀疑、传闻等含义的传闻性复合时态 \rivayet etmek (或 eylemek) 讲述, 叙述, 述说; 转达, 转告, 转述 \rivayet olunmak 讲述, 叙述, 流传: Dili biraz kesilip törpülenecek olsa, saksağanı papağandan çok daha güzel konuşacağı rivayet olunur. 人们传说, 要是喜鹊的舌头稍微剪平一点的话, 说话会比鹦鹉说得好听得多。\rivayete göre (或 nazaran) 听说, 据说, 据闻, 据传说

  Türkçe-Çince Sözlük > rivayet

Look at other dictionaries:

 • İLM-İ RİVAYET — (Bak: İlm i Hadis …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • İLM-İ HADİS — (İlm i Rivayet İlm i Ahbâr İlm i Âsâr) Resulüllah ın (A.S.M.) akvâli (sözleri), ef ali ve hallerine dâir ilimdir. Ehl i hadis ıstılahında; tarihe ve siyere dâir hadis i şeriflere bazan İlm i Hadis ül Halk, bazan da Sîre (Sîret) tabir edilir. (Bak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • AHADÎ HADİS — Rivâyet eden bir veya iki koldan olan veya mütevatir mertebesinde olmayan hadis demetir. İştihar haddine yetişmeyen hadistir. Şartları tamam olursa zann ı galib ifade eder, muktezası ile amel vâcib olur. (Muvazzah İlm i Kelâm …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • HADÎS-İ MÜTEVATİR — Kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan cemaatlerin birbirinden ve ilk cemaatin de bizzat Hazret i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmdan rivâyet ettiği Hadis i şeriftir. (İlm i yakîni ifade eder. Bu hadis i şerif Peygamber den (A.S.M.)… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MEŞHUN-U MESÂRR — Sevinçler ve zevklerle dolu. MEŞHUR HADİS VEYA HADİS İAsr ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet olunan hadis. İlm i yakin derecesinde karib …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MEŞHURAT — (Meşhur. C.) Şöhret kazanmış ve meşhur olmuş kimseler. Şöhretliler MEŞHUR HADİS VEYA HADİS İ Asr ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.