Translation: from turkish to russian

from russian to turkish

ilm-i rivayet

 • 1 rivayet

  1) слух, молва́

  rivayete göre — как говоря́т, по слу́хам

  2) преда́ние, леге́нда

  rivayet olunmak / edilmek — быть переска́занным, переска́зываться

  Türkçe-rusça sözlük > rivayet

 • 2 rivayet

  (-ti)
  а
  1) преда́ние, леге́нда
  2) слух, молва́

  rivayete göre — как говоря́т, по расска́зам, по слу́хам

  3) ве́рсия

  rivayet etmek — передава́ть, расска́зывать

  Büyük Türk-Rus Sözlük > rivayet

 • 3 muhat

  а
  1) окружённый, опоя́санный, обнесённый; окаймлённый

  duvarla muhat (olan) bahçe — сад, обнесённый стено́й (забо́ром)

  2) заключа́ющий, содержа́щий [в себе́], включа́ющий [в себя́]

  muhatı ilm — включа́ющий в себя́ (содержа́щий в себе́) какие-л. нау́чные све́дения

  Büyük Türk-Rus Sözlük > muhat

Look at other dictionaries:

 • İLM-İ RİVAYET — (Bak: İlm i Hadis …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • İLM-İ HADİS — (İlm i Rivayet İlm i Ahbâr İlm i Âsâr) Resulüllah ın (A.S.M.) akvâli (sözleri), ef ali ve hallerine dâir ilimdir. Ehl i hadis ıstılahında; tarihe ve siyere dâir hadis i şeriflere bazan İlm i Hadis ül Halk, bazan da Sîre (Sîret) tabir edilir. (Bak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • AHADÎ HADİS — Rivâyet eden bir veya iki koldan olan veya mütevatir mertebesinde olmayan hadis demetir. İştihar haddine yetişmeyen hadistir. Şartları tamam olursa zann ı galib ifade eder, muktezası ile amel vâcib olur. (Muvazzah İlm i Kelâm …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • HADÎS-İ MÜTEVATİR — Kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan cemaatlerin birbirinden ve ilk cemaatin de bizzat Hazret i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmdan rivâyet ettiği Hadis i şeriftir. (İlm i yakîni ifade eder. Bu hadis i şerif Peygamber den (A.S.M.)… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MEŞHUN-U MESÂRR — Sevinçler ve zevklerle dolu. MEŞHUR HADİS VEYA HADİS İAsr ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet olunan hadis. İlm i yakin derecesinde karib …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MEŞHURAT — (Meşhur. C.) Şöhret kazanmış ve meşhur olmuş kimseler. Şöhretliler MEŞHUR HADİS VEYA HADİS İ Asr ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.