Translation: from turkish

ilgi

 • 1 ilgi

  ilgi (-e) Beziehung f (zu); Interesse n (an D); CHEM Verwandtschaft f, Affinität f;
  ilgi alanı Interessengebiet n;
  ilgi çekici interessant, fesselnd;
  ilgi çekmek Aufmerksamkeit erregen, das Interesse auf sich ziehen; Interesse finden;
  ilgi duyan Interessent m, -in f;
  -e karşı ilgi duymak Interesse haben (an D);
  ilgi eki GR Beziehungssuffix n (z.B. -ki);
  ilgi görmek (a toplamak) Aufmerksamkeit erregen; Interesse finden;
  -e karşı ilgi göstermek Interesse entgegenbringen (D);
  -de ilgi uyandırmak Interesse erregen bei;
  -le ilgisini kesmek die Beziehungen abbrechen zu

  Türkçe-Almanca sözlük > ilgi

 • 2 ilgi

  is.
  1. 关系, 联系: \ilgi alanı 职责范围 \ilgi zamiri 语́ 关系代词 Son olayla hiç ilgim yok. 我与最近的事件毫无关系。Sosyal olaylarla ekonomik olaylar arasında ilgi vardır. 社会现象与经济现象之间存在联系。
  2. 兴趣; 关心, 关注, 注意: Politikayla ilgisi yok. 他对政治不感兴趣。Bu işle bizim hiçbir ilgimiz yoktur; körler mahallesinde ayna satılmaz. 我们对这笔生意不感兴趣, 别瞎耽误工夫了。
  3. 化́ 亲合性, 亲和力
  ◇ \ilgi çekici 吸引人的, 令人感兴趣的, 引人注目的 \ilgi çekmek 令人感兴趣, 引人注目 \ilgi duymak 关怀, 关注, 重视, 感兴趣 \ilgi görmek 令人感兴趣, 受人关注, 引人注意 \ilgi göstermek 关注, 注意, 感兴趣: Ülkemize gelen turistlere yakın ilgi göstermeliyiz. 对到我国来的游客, 我们应该热情。\ilgi toplamak 1) 关注, 注意 2) 受关注, 引人注目 \ilgisini çekmek 引起关注, 引起兴趣, 引起注意: Adamın harektleri ilgimi çekti. 此人的行为引起了我的注意。İki üç ders içinde ilgisini çeken bir ögrenci olmuştum. 两三节课下来我就成了一名引起他的注意的学生。\ilgisini kesmek 中断关系, 一刀两断: Çocuğu babasına bırakıp kendisi erkekle ilgisini keser ve familyasının yanına döner. 他把孩子留给孩子他爹, 同丈夫一刀两断, 回了娘家。Akrabalarımla da ilgimi tümden kestim. Yalnız başıma yaşıyorum. 我与亲戚完全断绝了联系, 独自一人生活。

  Türkçe-Çince Sözlük > ilgi

 • 3 ilgi

  ilgi s
  1) Interesse nt
  bir şeye \ilgi duymak [o göstermek] sich für etw interessieren
  \ilgi uyandırmak das Interesse (er) wecken
  2) ( nazarıdikkat) Aufmerksamkeit f
  birine \ilgi göstermek jdm Aufmerksamkeit erweisen
  birinin \ilgisini çekmek jds Aufmerksamkeit auf sich ziehen
  3) ( mektup başında) Bezug m
  4) ( herhangi bir bağlılık) Zusammenhang m

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > ilgi

 • 4 ilgi

  1) отноше́ние, связь

  ilgisini kesmek — порва́ть / прекрати́ть вся́кие свя́зи

  ilgisi olmak — каса́ться кого-чего, име́ть отноше́ние к кому-чему

  bununla hiç ilgisi yok — он не име́ет к э́тому никако́го отноше́ния

  2) интере́с, заинтересо́ванность; внима́ние; любопы́тство

  ilgi çekmek — вызыва́ть интере́с, привлека́ть внима́ние

  ilgi duymak — проявля́ть интере́с к кому-чему, интересова́ться кем-чем

  ilgi göstermek — заинтересова́ться, проявля́ть любопы́тство, любопы́тствовать

  Türkçe-rusça sözlük > ilgi

 • 5 ilgi

  элемтә; кайгырту; кысылыш

  Türkçe-Tatarca sözlük > ilgi

 • 6 ilgi

  İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Türkçe-Rusça Sözlük ve Rus-Türkçe Sözlük > ilgi

 • 7 ilgi

  n. relation, connection, attachment, involvement, interest, affinity, concern, attention, liking, bearing, care, connexion, curiosity, pertinence, reference, regard, relationship, relativeness, relevance, relevancy, respect, solicitude, sympathy
  * * *
  1. affinity 2. rapport 3. concern (n.) 4. interest (n.)

  Turkish-English dictionary > ilgi

 • 8 ilgi

  bal
  --------
  pêwendî

  Türk-Kürt Sözlük > ilgi

 • 9 ilgi

  1. Əlaqə; münasibət
  2. Maraq

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > ilgi

 • 10 ilgi

  interes; odsetki; oprocentowanie; zainteresowanie

  Türkçe-Lehçe Sözlük > ilgi

 • 11 ilgi

  отноше́ние, каса́тельство, прича́стность; связь

  Büyük Türk-Rus Sözlük > ilgi

 • 12 ilgi

  ЗЫПЫЛЪ(ЫР), зыпышIагъ(эр)/ зыпыщIа(р), зэпхыгъ(эр)/ зэпха(р), зэхьылIагъ(эр)/ зытеухуа(р)

  Турецко-адыгский словарь > ilgi

 • 13 ilgi


  ехьылIэ, егуъу, дешIэкI

  Малый турецко-адыгский словарь > ilgi

 • 14 ilgi

  σχέση, επαφή, (alaka)ενδιαφέρον, διαφέρον

  Türkçe-Yunanca Sözlük > ilgi

 • 15 ilgi

  اهتمام

  Türkçe-Arapça Sözlük > ilgi

 • 16 ilgi

  اهتمام [اِهْتِمام]
  Anlamı: önem verme

  Türkçe-Arapça Sözlük > ilgi

 • 17 ilgi

  "relation, connection, bearing; concern, interest; care, attention; affinity"

  İngilizce Sözlük Türkçe > ilgi

 • 18 ilgi

  "1. relation, connection; relevance. 2. interest, concern. 3. chem. affinity. - çekici interesting. - çekmek to attract attention. -sini çekmek /ın/ to interest (someone, something), draw (someone´s, something´s) attention, attract (someone´s, something´s) attention. - duymak /a/ to be interested in. - eki gram. the -ki suffix added to nouns and pronouns (e.g. dünkü, onlarınki). - göstermek /a/ to show interest in. - toplamak to attract attention. - zamiri gram. possessive pronoun (e.g. onunki)."

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > ilgi

 • 19 ilgi

  1) əlaqə, münasibət; bununla hiç ilgisi yok – bununla heç bir əlaqəsi yoxdur; 2) maraq, hər şeyi bilmək həvəsi
  əlaqə, maraq, münasibət

  Türkçe-Azerice Sözlük > ilgi

 • 20 ilgi

  prospěch; úrok; zájem; zajímavost; zisk

  Türkçe-Çekçe Sözlük > ilgi

Look at other dictionaries:

 • Ilgi — Ilgi, 1) See; 2) Marktflecken daran im russischen Gouvernement Wilna …   Pierer's Universal-Lexikon

 • ilgi — is. 1) İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk 2) kim. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik 3) ruh b. Dikkati öncelikle belirli bir şey… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ilgi — ilgùs, ilgi̇̀ bdv. Bai̇̃siai ilgùs ši̇̀s kẽlias …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • Iłgi — Sp Ìlgis Ap Iłgi L ež. Š Lenkijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • ılgı — ev eşyası …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • ilgi görmek — ilgi çekmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ilgi alanı — is. Bir kişi veya kuruluşun ilgilendiği konular Yurt dışına başlayan büyük göç, beni hep heyecanlandırmış hep ilgi alanım içinde kalmıştır. N. Meriç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ilgi çekicilik — is., ği İlgi çekici olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ilgi duymak — bir işe, bir olaya, bir kimseye önem vermek, yakınlık duymak Yeni istidatlara her zaman ilgi duyan bir büyük sanatçı idi. C. Uçuk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ilgi toplamak — 1) ilgisini yoğunlaştırmak, belli etmek 2) ilgi görmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ilgi çekici — is. İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.