Translation: from turkish

ihzar

 • 1 ihzar

  [ihza:r]
  阿́ is.
  1. 准备, 筹备, 酝酿, 制定
  2. 强制传唤到庭: \ihzar emri (或 müzekkeresi) 强制传唤令
  ◇ \ihzar etmek 1) 准备, 筹备, 酝酿, 制定: Misafire yemek ihzar ettiler. 他们为客人准备了饭菜。 2) 强制传唤到庭: Celp ile gelmedi, ihzar edecekler. 他未随传票到庭, 将对他实行强制传唤。

  Türkçe-Çince Sözlük > ihzar

 • 2 ihzar

  ihzar [ɑː] JUR Vorladung f (vor Gericht)

  Türkçe-Almanca sözlük > ihzar

 • 3 ihzar

  а
  1) [заблаговре́менная] подгото́вка, приготовле́ния, подготови́тельная рабо́та

  atış ihzarıвоен. подгото́вка огня́

  2) приглаше́ние, вы́зов

  ihzaremri или müzekkeresi — пове́стка о вы́зове в суд

  -ı ihzar etmek — а) гото́вить, подготовля́ть, приготовля́ть; плани́ровать; разраба́тывать про́ект; б) приглаша́ть, вызыва́ть

  Büyük Türk-Rus Sözlük > ihzar

 • 4 ihzar

  preparation.

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > ihzar

Look at other dictionaries:

 • ihzar — is., esk., Ar. iḥżār Hazırlama, hazır etme Birleşik Sözler ihzar müzekkeresi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ihzâr — (A.) [ رﺎﻀﺣا ] 1. çağırma, huzura getirme. 2. hazırlama. 3. hazırlanma …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • İHZAR — Hazır etmek. Hazırlamak. * Huzura getirmek. Derpiş etmek. * Mahkemeye gelmeyenleri cebren getirme müzekkeresi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • ihzar — hazırlama; huzura getirme; sanığı veya tanığı, kendi arzusu nedeniyle gelmediği için mahkeme önüne zorla getirtme …   Hukuk Sözlüğü

 • ihzar müzekkeresi — is., huk. Mahkemece yapılan çağrıya uymayanların kolluk gücüyle mahkemeye gelmesini sağlamak için verilen yazılı emir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ihzar etmek — 1. hazırlamak. 2. getirmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • ihzar müzekkeresi — Mahkemece yapılan çağrıya uymayanların kolluk gücüyle mahkemeye gelmesini sağlamak için verilen yazılı emir …   Hukuk Sözlüğü

 • İHZARAT — (İhzar. C.) Hazırlıklar, hazırlanmalar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • müzakere — is., Ar. muẕākere 1) Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara da bulunan bütün arkadaşlarımı davete ve onlarla müzakere ve münakaşaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim. Atatürk 2) Sözlü… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • BELKIS — Süleyman (A.S.) zamanında, Yemen de Sebe şehrinde hükümet süren Himyerîlerden bir melikedir. Süleyman (A.S.) bunu Filistin e çağırdı, geldi ve iman etti. (Bak: Taht ı Belkıs)(Hz. Süleyman (A.S.) Taht ı Belkısı yanına celb etmek için,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • CELB-İ SURET — Uzakta olan bir şeyin sûretini resmini yanına getirmek.(... Hz. Süleyman (A.S.) taht ı Belkıs ı yanına celbetmek için vezirlerinden bir âlim i ilm i celb dedi: Gözünü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim. olan hâdise i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.