Translation: from turkish

ihtimalî

Look at other dictionaries:

 • ihtimalî — sf., esk., Ar. iḥtimālī 1) Olabilen, olasılı, belkili 2) fel. Belkili …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Turgut Reis — c. 1485 – 23 June 1565 Portrait of Turgut (Dragut) Reis. Nickname Dragut Type …   Wikipedia

 • beklemek — nsz 1) Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak Arkadaki tramvaylar dizi olmuş, bekliyorlardı. H. Taner 2) i Süre tanımak, acele etmemek Demin orada oturdum, senin uyanma saatini bekledim. R. H. Karay 3) i Bir şeyi, bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • belkili — sf. 1) Olasılı, muhtemel 2) fel. Doğru olabileceği gibi yanlış da olabilen, belli ve kesin olmayan, olasılı, ihtimalî …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çatallı — sf. 1) Çatalı olan veya çatal durumunda olan 2) Pürüzlü (ses) 3) mec. İki veya daha çok ihtimali olan Birleşik Sözler çatallı iğne …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çatışma — is. 1) Çatışmak işi Döndüğü zaman hoş olmayan çatışmalar olabilmesi ihtimali evde felaket bekleyen bir gerginlik yaratmıştı. H. E. Adıvar 2) Silahlı büyük kavga, arbede On beş dakika süren bir çatışma olmuştur. 3) ask. Savaş maksadıyla düşmana… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • katlanma — is. Katlanmak işi Asım Bey in kardeşiyle aramızda en basit bir dostluğa bile katlanması ihtimali var mı? H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kaybetmek — i, der, Ar. ġayb + T. etmek 1) Yitirmek Kadın o kadar kan kaybetmiş ki az daha ölecekmiş. M. Ş. Esendal 2) Yenik düşmek, yenilmek Savaşı kaybetmek. Bahsi kaybetmek. 3) Para bakımından zarara girmek Hesapta bu binlerce lirayı kaybetmek ihtimali… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kiplik — is., ği, fel. Önermelerin yalın, belkili veya mecburi olma nitelikleri Ruhun ölümsüz olması ihtimali vardır önermesinin kipliği belkilidir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • korku — is. 1) Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü Yarı çocuk kalbimde korku, kapıya yaklaştıkça büyüyor. Y. Z. Ortaç 2) Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara Yollarda korku kalmadı. 3) ruh b. Gerçek veya beklenen bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • maymunlaştırmak — i Maymun davranışları ile hareket ettirmek İnsanları o kadar maymunlaştırdınız ki yarın, öbür gün Afrika ve Amerikan ormanlarının birinde maymun medeniyeti zuhur edeceği ihtimali önünde insanın düşüneceği geliyor. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.