Translation: from turkish

işe yarar

Look at other dictionaries:

 • işe uygun — sf. Yapılan işe elverişli, işe yarar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • işe yararlık — is., ğı İşe yarar olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ilaç gibi — işe yarar, her derde deva …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dişe dokunmak — işe yarar olmak, önemli olmak, yerinde ve anlamlı olmak Şöyle iki dişe dokunan, ciğere işleyen söz işitsem, şöyle tatlı, basit bir nağme duysam yok mu... S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bir şeye benzememek — işe yarar durumda olmamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • KÂR-I REVÂ — İşe yarar, kullanılabilir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • hayır kalmamak — (bir şeyde) işe yarar durumu kalmamak, artık işe yaramaz olmak Bir iki yıla varmaz, ne evden ne eşyadan hayır kalır. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • adam yokluğunda — zf. İşe yarar kimselerin bulunmadığı durumda, adam kıtlığında …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çalışmak — nsz 1) Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak Bu eser için üç yıl çalıştım. 2) Herhangi bir iş üzerinde olmak 3) İşi veya görevi olmak, bulunmak Kışları onun mandırasında çalışıyor. H. Taner 4) Makine veya aletler işe yarar… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çöplükçü — is. Çöplükleri satın alarak işe yarar madde ve malzemeleri yeniden değerlendirmek için hazırlayan kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • onarmak — i 1) Bozulmuş, eskimiş olan bir şeyi düzeltip işler veya kullanılır duruma sokmak, işe yarar duruma getirmek, tamir etmek Bozuk bir saati onardı. 2) Bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapmak, ilk duruma getirmek,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.