Translation: from danish

hvis ellers

Look at other dictionaries:

  • § 49. Komma eller ikke komma — (1) HOVEDREGEL: FAST SLUTKOMMA, VALGFRIT STARTKOMMA Der skal normalt altid sættes slutkomma efter en ledsætning (se dog punkt 2.b og punkt 6 nedenfor), hvorimod det som hovedregel er valgfrit om man også vil sætte startkomma foran ledsætningen… …   Dansk ordbog

  • § 43. Prikker — (1) UDELADELSESPRIKKER Med dobbelt eller tredobbelt punktum (to eller tre prikker) kan man vise at ord eller orddele er udeladt: Det fremgik af sagen at klagerens ægtefælle ... afgik ved døden den 5. august 1995 ..., og at den af ham drevne… …   Dansk ordbog

  • Death of Kaja Ballo — Kaja Ballo Date March 28, 2008 Location Nice, France Kaja Bordevich Ballo (1988 – March 28, 2008) was a university student in the French town of Nice; her father was …   Wikipedia

  • Andeigle — Den op til 10 cm lange andeigle har en noget besynderlig forkærlighed. Den sidder i vegetationen og venter på, at en and kommer forbi. Når så den uheldige and stikker hovedet ned i vandet, griber iglen fast i næbbet og møver sig ind i dens… …   Danske encyklopædi

  • Frø — Frøen er en lille padde, der lever i moser og på andre fugtige steder. Den er for det meste grøn eller brunlig, med mørke pletter på. Den spiser små insekter, ved at tage tungen ud i en meget hurtig bevægelse, mens den har munden lidt åben. Den… …   Danske encyklopædi

  • Hundestejle — Nipigget hundestejle lever i ferskvand, hvor der er lavt vand og mange planter. Den lever af fiskeunger, fiskeæg og vandlopper. Når en hundestejle har fundet noget føde, er der tit andre hundestejler i nærheden, der lokkes til. På den måde… …   Danske encyklopædi

  • Strandkål — er en plante der er 30 60 cm høj. Den blomstrer i juni og juli. Strandkålen er blå dugget af et meget tyndt lag voks som de fleste andre kålplanter. Strandkålen er næsten over alt på strandbredder hvis der er sten eller meget sand. De er også ved …   Danske encyklopædi

  • § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen — Om en ordforbindelse skrives i ét eller flere ord, kan ikke altid udledes af udtalen. Skrivemåden afhænger da undertiden af forbindelsens grammatiske funktion eller dens betydning, men som regel er der blot tale om en hævdvunden praksis. (1)… …   Dansk ordbog

  • § 44. Semikolon — (1) MELLEM HELSÆTNINGER Semikolon kan, ligesom punktum, bruges til at afgrænse forholdsvis selvstændige dele af teksten, først og fremmest helsætninger (jf. § 41. Slutpunktum.1). Men samtidig forbinder semikolon to helsætninger og viser at de… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.