Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

he is very polite

 • 61 handy

  {'hændi}
  1. сръчен, изкусен, ловък
  HANDY at something, HANDY at/in doing something сръчен в нещо
  2. удобен за управление
  3. който е наблизо
  * * *
  {'handi} a 1. сръчен, изкусен, ловък; handy at s.th., handy at/in doing
  * * *
  сръчен; удобен; похватен; ловък; наблизо;
  * * *
  1. handy at something, handy at/in doing something сръчен в нещо 2. който е наблизо 3. сръчен, изкусен, ловък 4. удобен за управление
  * * *
  handy[´hændi] I. adj 1. наблизо, под ръка; the hospital is \handy болницата е наблизо; to keep s.th. \handy държа нещо под ръка; 2. удобен, лесен за манипулиране; полезен; that would come in very \handy това би свършило много работа, това би дошло тъкмо навреме; 3. сръчен, изкусен, ловък; \handy with the needle сръчен в шиенето; \handy at s.th. (at, in doing s.th.) сръчен в нещо, който умее да прави нещо; II. adv разг. наблизо; this lively town is \handy for Londoners това оживено градче се намира на удобно разстояние за лондончани.

  English-Bulgarian dictionary > handy

 • 62 happy

  {'hæpi}
  1. щастлив, честит, доволен, радостен, с късмет
  HAPPY birthday честит рожден ден
  to be HAPPY to щастлив съм/радвам се да
  I'm not very HAPPY about it това не ме радва особено
  he was HAPPY in having a good job той имаше късмет/щастието да има хубава работа
  as HAPPY as the day is long напълно щастлив
  2. уместен, на място, добре подбран, сполучлив
  HAPPY thought/idea добра/отлична идея
  3. sl. пийнал
  * * *
  {'hapi} а 1. щастлив, честит; доволен; радостен; с късмет; happy bi
  * * *
  честит; щастливец; щастлив; радостен; доволен;
  * * *
  1. as happy as the day is long напълно щастлив 2. happy birthday честит рожден ден 3. happy thought/idea добра/отлична идея 4. he was happy in having a good job той имаше късмет/щастието да има хубава работа 5. i'm not very happy about it това не ме радва особено 6. sl. пийнал 7. to be happy to щастлив съм/радвам се да 8. уместен, на място, добре подбран, сполучлив 9. щастлив, честит, доволен, радостен, с късмет
  * * *
  happy[´hæpi] adj 1. щастлив; доволен; радостен; as \happy as the day is long ( as a clam, as a lark, as a pig in muck, as a sandboy, as Larry) напълно щастлив; I am \happy to щастлив съм (радвам се) да; he/she was \happy in a son/daughter той/тя имаше щастие да има син/дъщеря; a \happy camper разг. щастлив, безгрижен човек; \happy clapper пренебр. ентусиазиран евангелист; \happy families черен Петър ( игра); 2. уместен, добре подбран, подходящ, успешен, на място; a \happy retort уместен отговор; a \happy phrase сполучлива фраза; he/she is \happy at repartee знае да отговори на място; \happy event раждането на дете; \happy hour (за бар, заведение) определено време (обикн. в ранната вечер), когато питиета се продават с намаление; \happy medium златната среда.

  English-Bulgarian dictionary > happy

 • 63 hot

  {hɔt}
  I. 1. горещ, топъл, нагорещен, нажежен
  steaming/sizzling HOT съвсем горещ, току-що свален от печката
  to be very HOT много съм горещ (за предмет), много ми е горещо (за човек), много е горещо (за време)
  to get/grow HOT сгорещявам се, става ми горещо, става горещо (за време), разгорещявам се (за спор и пр.)
  to go HOT and cold ту почервенявам, ту побледнявам
  HOT fire cилeH orъH
  HOT and HOT съвсем топъл, топъл-топъл
  2. ярък (за цвят)
  3. лют (ив)
  4. ожесточен, лют (за cnoр, битка, преследване), буен, пламенен, избухлив (за темперамент)
  at the HOTtcst of the fray в най-ожесточения момент на боя
  5. разг. увлечен, запален (on)
  6. който се доближава до целта
  to be HOT on the track/trail of по петите съм на
  you are getting HOT близо си до целта
  HOT scent прясна следа (и прен.)
  7. възбуден (полово), похотлив, сексапилен
  HOT number секс-бомба
  HOT pants сексапилни шорти
  8. муз. горещ (за джаз)
  9. sl. чудесен, умел, ловък, който го бива
  not so HOT sl. не го бива, не струва
  he is HOT stuff страшен е, бива си го
  that's HOT stuff! чудо/един път работа! HOT favourite най-вероятният победител (на конни състезания)
  10. ам. sl. опасен, краден, контрабандиран (за вещ), търсен от полицията, опасен, несигурен (за скривалище и пр.)
  11. физ. sl. високорадиоактивен
  12. ам. sl. късметлия
  13. разг. нецензурен
  14. ам. sl. буен, необуздан
  to have a HOT time прен. лудувам, беснея
  15. ам. популярен, много търсен
  16. който е сензацията на деня
  17. ам. sl. невероятен, абсурден
  HOT-air merchant sl. самохвалка, плямпало, празнодумец
  to make a place/make it too HOT for him правя така, че да му стане тясно/горещо
  it was HOT work трудна работа беше, изпоти ме тази работа
  to get all HOT and bothered вълнувам се, кося се
  to get/catch it HOT загазвам, здравата ме наругават
  II. v (-tt-) разг. стоплям (се) (и с up), прен. раздвижвам се, разпалвам се
  III. вж. hotly
  * * *
  {hъt} a 1. горещ, топъл; нагорещен, нажежен; steaming/sizzling hot (2) {hъt} v (-tt-) разг. стоплям (се) (и с up); прен. раздвижвам {3} {hъt} hotly.
  * * *
  топъл; ожесточен; парлив; възбуден; разгорещен; разгорещен; горещ; запален; лют; лютив;
  * * *
  1. 1 ам. sl. буен, необуздан 2. 1 ам. sl. късметлия 3. 1 ам. sl. невероятен, абсурден 4. 1 ам. популярен, много търсен 5. 1 който е сензацията на деня 6. 1 разг. нецензурен 7. 1 физ. sl. високорадиоактивен 8. at the hottcst of the fray в най-ожесточения момент на боя 9. he is hot stuff страшен е, бива си го 10. hot and hot съвсем топъл, топъл-топъл 11. hot fire cилeh orъh 12. hot number секс-бомба 13. hot pants сексапилни шорти 14. hot scent прясна следа (и прен.) 15. hot-air merchant sl. самохвалка, плямпало, празнодумец 16. i. горещ, топъл, нагорещен, нажежен 17. ii. v (-tt-) разг. стоплям (се) (и с up), прен. раздвижвам се, разпалвам се 18. iii. вж. hotly 19. it was hot work трудна работа беше, изпоти ме тази работа 20. not so hot sl. не го бива, не струва 21. sl. чудесен, умел, ловък, който го бива 22. steaming/sizzling hot съвсем горещ, току-що свален от печката 23. that's hot stuff! чудо/един път работа! hot favourite най-вероятният победител (на конни състезания) 24. to be hot on the track/trail of по петите съм на 25. to be very hot много съм горещ (за предмет), много ми е горещо (за човек), много е горещо (за време) 26. to get all hot and bothered вълнувам се, кося се 27. to get/catch it hot загазвам, здравата ме наругават 28. to get/grow hot сгорещявам се, става ми горещо, става горещо (за време), разгорещявам се (за спор и пр.) 29. to go hot and cold ту почервенявам, ту побледнявам 30. to have a hot time прен. лудувам, беснея 31. to make a place/make it too hot for him правя така, че да му стане тясно/горещо 32. you are getting hot близо си до целта 33. ам. sl. опасен, краден, контрабандиран (за вещ), търсен от полицията, опасен, несигурен (за скривалище и пр.) 34. възбуден (полово), похотлив, сексапилен 35. който се доближава до целта 36. лют (ив) 37. муз. горещ (за джаз) 38. ожесточен, лют (за cnoр, битка, преследване), буен, пламенен, избухлив (за темперамент) 39. разг. увлечен, запален (on) 40. ярък (за цвят)
  * * *
  hot[hɔt] I. adj (- tt-) 1. горещ, топъл, жарък; steaming ( sizzling) \hot съвсем горещ (врящ), току-що свален от печката; piping \hot току-що изпечен, съвсем пресен, топъл-топъл; разг. нов-новеничък, съвсем нов; news \hot from ( off) the press последни новини; to be very \hot много е горещ (за предмет); много ми е горещо (за човек); много е горещо (за време); to get ( grow) \hot сгорещявам се; става ми горещо; става горещо (за време); разгорещява се (за спор и пр.); to serve food \hot and \hot сервирам храна съвсем топла (направо от печката); \hot air dryer сешоар; a lot of \hot air разг. празни приказки; to let off \hot air говоря празни приказки; дрънкам; приказвам, за да се намирам на работа; to get into \hot water разг. загазвам; to make a place too \hot to hold s.o. правя така, че да не го свърти там; it was \hot work трудна работа беше, изпоти ме тази работа; to blow \hot and cold разг. говоря (действам) противоречиво, постоянно меня мнението (отношението) си; фурнаджийска лопата (съм); to feel \hot and cold чувствам се притеснен (нервен); to get all \hot and bothered разг. тровя се, изяждам се, кося се; не мога да си намеря място; to give it ( make it) \hot for s.o. правя някого да не си намери място; причинявам неприятност, наругавам здравата; 2. журн. наболял, актуален, на дневен ред; too \hot to handle твърде деликатен, труден, опасен, щекотлив; 3. ярък (за цвят); 4. лют(ив); 5. ожесточен, лют (за спор, битка, преследване); буен, пламенен, избухлив (за темперамент); нашумял, шик, моден; вълнуващ (за място, дейност); a \hot favourite всеобщ любимец, безспорен фаворит; 6. увлечен, запален (on); a \hot sportsman голям спортист, запалянко на тема спорт; 7. който се доближава до целта; to be \hot on the track по петите съм на; you are getting \hot близко си до целта; a \hot scent прясна следа (и прен.); 8. възбуден ( полово); 9. муз. с жив джазов ритъм; 10. sl необикновен, привлекателен, вълнуващ; that's \hot stuff! чудо работа! един път работа! \hot shot чудесен (силен) удар; отличен стрелец (играч); \hot favourite най-вероятният, евентуалният победител (на конни състезания); 11. sl опасен (за откраднати вещи и пр., които могат да бъдат познати); 12. ел. под напрежение; 13. радиоактивен; II. n sl нещо крадено; to have the \hots for лапнал съм по, увлечен съм по; сексуално съм привлечен от; III. adv горещо; the sun shone \hot on the heads слънцето пареше над главите; IV. v: to \hot up 1) нагорещявам се (прен.); кипя от трескава дейност; 2) форсирам, подобрявам (двигател на автомобил).

  English-Bulgarian dictionary > hot

 • 64 idea

  {ai'diə}
  1. фил. идея
  2. разг. идея, представа, понятие, впечатление
  to have no IDEA of разг. нямам представа за, хабер си нямам за/от
  to have no IDEA why съвсем не разбирам/не знам защо
  to have an IDEA that струва ми се, че
  I don't quite get the IDEA не ми e съвсем ясно
  3. идея, схващане, разбиране, мнение, мисъл
  to have a poor IDEA of нямам високо мнение за
  it's not my IDEA of разг. не така си представям
  fixed IDEA натрапчива идея, идея фикс
  4. идея, хрумване, план, намерение
  man of IDEAs човек с идеи, изобретателен човек
  the IDEA! разг. що за идея! и таз хубава! that's the IDEA! именно! точно така! that's an IDEA! разг. чудесна идея! това е (хубава) идея
  5. идеал
  the young IDEA детската душевност
  to get an IDEA that въобразявам си/внушавам си, че
  to get IDEAs into one's head започвам да си въобразявам
  to put IDEAs into someone's head карам някого да си въобразява (разни неща)
  * * *
  {ai'diъ} n 1. фил. идея; 2. разг. идея, представа, понятие, впеч
  * * *
  хрумване; схващане; понятие; представа; впечатление; разбиране; идея; концепция;
  * * *
  1. fixed idea натрапчива идея, идея фикс 2. i don't quite get the idea не ми e съвсем ясно 3. it's not my idea of разг. не така си представям 4. man of ideas човек с идеи, изобретателен човек 5. the idea! разг. що за идея! и таз хубава! that's the idea! именно! точно така! that's an idea! разг. чудесна идея! това е (хубава) идея 6. the young idea детската душевност 7. to get an idea that въобразявам си/внушавам си, че 8. to get ideas into one's head започвам да си въобразявам 9. to have a poor idea of нямам високо мнение за 10. to have an idea that струва ми се, че 11. to have no idea of разг. нямам представа за, хабер си нямам за/от 12. to have no idea why съвсем не разбирам/не знам защо 13. to put ideas into someone's head карам някого да си въобразява (разни неща) 14. идеал 15. идея, схващане, разбиране, мнение, мисъл 16. идея, хрумване, план, намерение 17. разг. идея, представа, понятие, впечатление 18. фил. идея
  * * *
  idea[ai´diə] n 1. идея, хрумване; план, намерение; a man of \ideas човек с идеи, изобретателен човек; what an \idea! що за идея (мисъл, фантазия)! the ( very) \idea! що за идея! и таз хубава! пълен абсурд! I have an \idea that струва ми се, че; подозирам, че; to put \ideas into o.' s head карам някого да си въобразява (някои неща); to get ( have) \ideas внушавам си, пълня си главата с разни идеи; where did you get that \idea ( from)? откъде ти хрумна това? what's the big \idea? какво значи всичко това? какво се цели с това? it's ( that's) an \idea! именно! точно така! чудесна идея! 2. идея, схващане, разбиране, мнение; мисъл; a fixed \idea натрапчива мисъл, фикс-идея; to get the \idea схващам (за какво става въпрос), разбирам; 3. разг. идея, представа, понятие, впечатление; to form an \idea of добивам представа за; to have no \idea of нямам представа за; I have no \idea why съвсем не знам защо; 4. филос. идея.

  English-Bulgarian dictionary > idea

 • 65 image

  {'imidʒ}
  I. 1. образ (и опт.), изображение, отражение (в огледало), образ и подобие
  be is the very/the living IMAGE of his father той е образ и подобие/жив образ на баща си, откъснал е главата на баща си
  in his own IMAGE по свой собствен образ (и подобие)
  2. статуя, картина, идол, истукан, икона
  3. лит. образ, метафора
  to spoak in IMAGEs говоря образно, изразявам се с метафори
  style full of IMAGEs образен стил
  4. образ, общоприета представа, мисъл, мнение
  how can we improve our IMAGE? как можем да подобрим мнението, коего имат за нас хората?
  II. 1. изобразявам, рисувам
  2. отразявам
  3. извиквам във въображението си, представям/въобразявам си (something to oneself)
  4. прен. рисувам/изобразявам живо, представям (символично)
  * * *
  {'imij} n 1. образ {и опт.), изображение; отражение (в оглед(2) {'imij} v 1. изобразявам, рисувам; 2. отразявам; 3. изви
  * * *
  статуя; образ; отражение; представа; картина; имидж; идол; метафора;
  * * *
  1. be is the very/the living image of his father той е образ и подобие/жив образ на баща си, откъснал е главата на баща си 2. how can we improve our image? как можем да подобрим мнението, коего имат за нас хората? 3. i. образ (и опт.), изображение, отражение (в огледало), образ и подобие 4. ii. изобразявам, рисувам 5. in his own image по свой собствен образ (и подобие) 6. style full of images образен стил 7. to spoak in images говоря образно, изразявам се с метафори 8. извиквам във въображението си, представям/въобразявам си (something to oneself) 9. лит. образ, метафора 10. образ, общоприета представа, мисъл, мнение 11. отразявам 12. прен. рисувам/изобразявам живо, представям (символично) 13. статуя, картина, идол, истукан, икона
  * * *
  image[´imidʒ] I. n 1. образ (и опт.), изображение; отражение (в огледало); образ и подобие; she is the very ( the living, the spitting) \image of her mother той е образ и подобие на майка си, много прилича на баща си; in his own \image по свой собствен образ подобие); hard \image тв контрастно (рязко) изображение; 2. образ, представа, имидж; to improve o.'s \image подобрявам имиджа си; 3. лит. образ, метафора; to speak in \images говоря образно, изразявам се метафорично; 4. статуя, картина; идол, истукан; икона; II. v 1. изобразявам, рисувам; 2. отразявам; 3. извиквам във въображението си, представям (въобразявам) си (s.th. to o.s.); 4. прен. рисувам (изобразявам) живо; представям.

  English-Bulgarian dictionary > image

 • 66 indeed

  {in'di:d}
  I. 1. наистина, действително
  2. дори, даже, нещо повече, всъщност
  I think so, INDEED I am sure мисля, всъщност/дори съм сигурен
  3. за усилване
  I am very glad INDEED извънредно много се радвам
  thank you very much INDEED безкрайно ви благодаря
  yes, INDEED! да, разбира се! no, INDEED! съвсем не
  4. за отстъпка
  I may INDEED be wrong може пък да не съм прав
  II. 1. нима? наистина ли? сериозно? така ли? they've set a new record in... -INDEED! постигнат е нов рекорд по... -наистина ли? нима
  2. ирония, одобрение, презрение
  ами! как не! хайде де! he expects to win-does he INDEED! той очаква да спечели-да спечели ли? ами! как не!
  * * *
  {in'di:d} adv 1. наистина, действително; 2. дори, даже, нещо п(2) {in'di:d} int 1. нима? наистина ли? сериозно? така ли? the
  * * *
  дори; даже; действително; наистина; нима;
  * * *
  1. i am very glad indeed извънредно много се радвам 2. i may indeed be wrong може пък да не съм прав 3. i think so, indeed i am sure мисля, всъщност/дори съм сигурен 4. i. наистина, действително 5. ii. нима? наистина ли? сериозно? така ли? they've set a new record in... -indeed! постигнат е нов рекорд по... -наистина ли? нима 6. thank you very much indeed безкрайно ви благодаря 7. yes, indeed! да, разбира се! no, indeed! съвсем не 8. ами! как не! хайде де! he expects to win-does he indeed! той очаква да спечели-да спечели ли? ами! как не! 9. дори, даже, нещо повече, всъщност 10. за отстъпка 11. за усилване 12. ирония, одобрение, презрение
  * * *
  indeed[in´di:d] I. adv 1. наистина, в действителност; 2. дори, даже; 3. за усилване: I am very glad \indeed извънредно много се радвам; the wine was very good \indeed виното наистина беше много добро; 4. за отстъпка: I may \indeed be wrong може пък и да не съм прав; II. int нима, хайде де; как не, ами; I have lived in London for 10 years. - \indeed! Живял съм в Лондон 10 години. - Нима!

  English-Bulgarian dictionary > indeed

 • 67 instant

  {'instənt}
  I. 1. незабавен, неотложен, моментален, непосредствен, мигновен
  2. спешен
  INSTANT need of въпиюща нужда от
  3. който се приготвя лесно/бързо (за храна), разтворим (за кафе)
  4. настоящ, за който става дума (за постъпка, престъпление и пр.)
  5. търг. от текущия месец
  on the 13th INSTANT (съкр. inst.) на 13 т. м
  II. 1. миг, момент
  in an INSTANT в миг, ей сега
  on the INSTANT веднага, незабавно, моментално, на минутата, на часа
  the INSTANT you call веднага щом ме повикате
  2. текущият месец
  * * *
  {'instъnt} I. а 1. незабавен, неотложен; моментален, непосред
  * * *
  спешен; момент; мигновен; настоятелен; моментален; неотложен; незабавен; непосредствен;
  * * *
  1. i. незабавен, неотложен, моментален, непосредствен, мигновен 2. ii. миг, момент 3. in an instant в миг, ей сега 4. instant need of въпиюща нужда от 5. on the 13th instant (съкр. inst.) на 13 т. м 6. on the instant веднага, незабавно, моментално, на минутата, на часа 7. the instant you call веднага щом ме повикате 8. който се приготвя лесно/бързо (за храна), разтворим (за кафе) 9. настоящ, за който става дума (за постъпка, престъпление и пр.) 10. спешен 11. текущият месец 12. търг. от текущия месец
  * * *
  instant[´instənt] I. n миг, момент; at that very \instant точно в този миг (момент); in an \instant в миг; on the \instant веднага, незабавно, моментално, на часа, на минутката; the \instant you call щом ме повикате; II. adj 1. незабавен, неотложен; моментален, непосредствен, мигновен; \instant committal юрид. незабавно предаване на разглеждане; 2. спешен; an \instant need въпиеща нужда от; 3. който се приготвя бързо и лесно (за храна); \instant soup полуготова супа; \instant coffee нескафе; 4. търг. от текущия месец; on the 13th \instant (съкр. inst.) на 13 този месец.

  English-Bulgarian dictionary > instant

 • 68 just

  {dʒʌst}
  I. 1. справедлив, заслужен (за наказание, награда и пр.), оправдан
  it's only JUST право е, справедливо е
  to show JUST cause for привеждам убедителна причина за
  2. правилен, верен, точен
  II. 1. точно, тъкмо, досущ
  not ready JUST yet не още съвсем готов
  JUST the man you want тъкмо човекът, който ви трябва
  that's JUST it точно така, вярно, правилно, именно, там е лошото
  JUST as... as... точно толкова/така... колкото/както
  2. едва, едва-едва, за една бройка
  I JUST missed being appointed за малко щяха да ме назначат
  3. току-що, ей сега, сегичка
  I'm JUST coming ей сега идвам
  he has JUST come той току-що дойде
  JUST now току-що, ей сега, преди малко
  4. само, просто
  JUST leave it there просто го остави там
  5. разг. съвсем, просто
  it's JUST too bad! много/колко жалко! very ' JUST so' разг. много коректен/изискан
  won't you catch it JUST! won't you JUST catch it! sl. ама има да си патиш! лошо ти се пише! didn't they beat us JUST! ама ни напердашиха! You remember? -don't I JUST! спомняш ли си? -и още как! JUST listen! (я) слушайте/послушайте! JUST you shut up! я млъкни!
  III. вж. joust
  * * *
  {j^st} а 1. справедлив; заслужен (за наказание, награда и пр.(2) {j^st} adv 1. точно, тъкмо; досущ; not ready just yet не още{3} {j^st} = joust.
  * * *
  справедлив; точен; точно; току; тъкмо; само; оправдан; правилен; праведен; верен; просто; досущ; заслужен; едва;
  * * *
  1. he has just come той току-що дойде 2. i just missed being appointed за малко щяха да ме назначат 3. i'm just coming ей сега идвам 4. i. справедлив, заслужен (за наказание, награда и пр.), оправдан 5. ii. точно, тъкмо, досущ 6. iii. вж. joust 7. it's just too bad! много/колко жалко! very ' just so' разг. много коректен/изискан 8. it's only just право е, справедливо е 9. just as... as... точно толкова/така... колкото/както 10. just leave it there просто го остави там 11. just now току-що, ей сега, преди малко 12. just the man you want тъкмо човекът, който ви трябва 13. not ready just yet не още съвсем готов 14. that's just it точно така, вярно, правилно, именно, там е лошото 15. to show just cause for привеждам убедителна причина за 16. won't you catch it just! won't you just catch it! sl. ама има да си патиш! лошо ти се пише! didn't they beat us just! ама ни напердашиха! you remember? -don't i just! спомняш ли си? -и още как! just listen! (я) слушайте/послушайте! just you shut up! я млъкни! 17. едва, едва-едва, за една бройка 18. правилен, верен, точен 19. разг. съвсем, просто 20. само, просто 21. току-що, ей сега, сегичка
  * * *
  just[dʒʌst] I. adj 1. справедлив; заслужен (за война, наказание, награда, критика и пр.); основателен; to get o.'s \just deserve разг. получавам заслуженото; a \just fear оправдан страх; FONT face=Times_Deutsch◊ adv justly; 2. правилен, верен, точен; to give a \just picture of давам вярна (правилна) картина на; 3.: the \just ост. праведните; 4. законен, валиден; II. adv 1. точно, тъкмо; досущ; this coat's \just me това палто ми отива тъкмо за мен); that's \just it точно така, вярно, правилно; that's \just what I wanted to hear точно (тъкмо) това исках да чуя; it was \just on seven o' clock беше точно седем часа; 2. едва; едва-едва; only \just enough едва достатъчно; I \just missed being appointed едва не ме назначиха; 3. току-що; ей-сега, сегичка; \just now току-що, ей-сега, в момента; 4. само, просто; \just once само веднъж; \just leave it there просто остави го там; \just one left само един остана; 5. разг. съвсем; просто; it's \just lovely просто чудесно; \just as... as точно толкова (така)..., колкото (както); it would be \just as well if he came няма да бъде зле да дойде; didn't they beat us \just! ама ни напердашиха!; he is a good talker, isn' t he? isn't he \just? той е много приказлив, нали? и още как! \just listen! (я) слушай, послушай! просто ме чуй! \just you shut up! я (да) млъкнете! \just as soon подобно, също така, със същия успех; \just in case за всеки случай; \just so 1) както трябва, на място, перфектен, изискан; 2) точно така, правилно; \just about 1) едва ли; 2) приблизително, почти, горе-долу.

  English-Bulgarian dictionary > just

 • 69 kind

  {kaind}
  I. 1. род, семейство
  2. раса, порода
  3. вид, сорт, разновидност
  what KIND of man is he? що за човек е? he is the KIND of man to, he is a man of the KIND who той е от тези хора, който
  of a different KIND друг, различен
  something of the KIND нещо такова/подобно
  coffee of a KIND нещо, което може да мине за кафе
  that is the KIND of thing I mean имам предвид нещо подобно
  they are (all) of a KIND лика-прилика ca
  all KINDs of things всякакви неща
  to have a KIND of suspicion that смътно подозирам, че
  4. природа, естество, характер, качество
  after its KIND според природата си
  to differ in KIND различавам се по естество
  5. стока, продукти (като платежно средство)
  in KIND в натура, прен. по същия начин
  to pay in KIND плащам в натура
  6. църк. вино с просфора (за причастие)
  7. KIND of разг. един вид, някак, до известна степен, тъй да се каже
  I KIND of felt sorry for някак ми дожаляза
  to repay/pay hack/answer (someone) in KIND връщам си (го) (някому) тъпкано, плащам със същата монета
  II. 1. добър, добродушен, сърдечен, мил, любезен
  2. predic мил, любезен (to)
  it is very KIND of you to много мило/любезно е от ваша страна да/че
  with you be KIND enough to, will you be so KIND as to бихте ли били/бъдете така добър да
  * * *
  {kaind} n 1. род, семейство; 2. раса, порода; 3. вид, сорт, разн(2) {kaind} а 1. добър, добродушен; сърдечен; мил, любезен; 2. p
  * * *
  чешит; сорт; сърдечен; тип; умилен; раса; род; порода; приветлив; вид; разновидност; добър; добродушен; естество; ласкав; любезен; нежен;
  * * *
  1. after its kind според природата си 2. all kinds of things всякакви неща 3. coffee of a kind нещо, което може да мине за кафе 4. i kind of felt sorry for някак ми дожаляза 5. i. род, семейство 6. ii. добър, добродушен, сърдечен, мил, любезен 7. in kind в натура, прен. по същия начин 8. it is very kind of you to много мило/любезно е от ваша страна да/че 9. kind of разг. един вид, някак, до известна степен, тъй да се каже 10. of a different kind друг, различен 11. predic мил, любезен (to) 12. something of the kind нещо такова/подобно 13. that is the kind of thing i mean имам предвид нещо подобно 14. they are (all) of a kind лика-прилика ca 15. to differ in kind различавам се по естество 16. to have a kind of suspicion that смътно подозирам, че 17. to pay in kind плащам в натура 18. to repay/pay hack/answer (someone) in kind връщам си (го) (някому) тъпкано, плащам със същата монета 19. what kind of man is he? що за човек е? he is the kind of man to, he is a man of the kind who той е от тези хора, който 20. will you be kind enough to, will you be so kind as to бихте ли били/бъдете така добър да 21. вид, сорт, разновидност 22. природа, естество, характер, качество 23. раса, порода 24. стока, продукти (като платежно средство) 25. църк. вино с просфора (за причастие)
  * * *
  kind [kaind] I. n 1. род, семейство, раса, порода; 2. вид, сорт, разновидност; what \kind is it? какъв вид е то? what \kind of man is he? що за човек е той? s.th. of the \kind нещо подобно; heating of a \kind някакво отопление, нещо (което може да мине за) като отопление; that is the \kind of thing I meant исках да кажа нещо такова; he is a \kind of doctor той е нещо като (един вид) лекар; two ( three) of a \kind разг. един дол дренки; one of a \kind разг. уникален, неповторим; 3. природа, естество, същност, характер, качество; to differ in \kind различавам се по естество; payment in \kind плащане в натура; to retort in \kind връщам го тъпкано; to replay ( pay back, answer) in \kind плащам със същата монета, връщам го тъпкано; 4. рел. вид (за причастие); 5.: \kind of разг. един вид, отчасти, донякъде, малко, до известна степен; сякаш, като че ли; he is \kind tired той сякаш е уморен; ( the) worst \kind ам. разг. извънредно, крайно. II. adj 1. добър, добродушен, добросърдечен, сърдечен, любезен, мил, приветлив, приятен, благ, благоразположен, благоприятен (to); with \kind regards с поздрав; it is very \kind of you to много любезно от твоя страна, че; be so \kind as to... бъдете така добри да ...; FONT face=Times_Deutsch◊ adv kindly; 2. нежен, ласкав; 3. с който се работи, борави лесно; обработваем; 4. безвреден (за препарат); a detergent that is \kind to the hands перилен препарат, който е безвреден за ръцете.

  English-Bulgarian dictionary > kind

 • 70 late

  {leit}
  I. 1. късен (и за епоха и пр.), закъснял, напреднал (за сезон, време)
  to be LATE закъснявам, закъснял съм, имам/правя закъснение (за влак и пр.)
  it is LATE късно е
  in LATEr life в по-напреднала възраст
  at the LATEst най-късно, не по-късно от
  2. покоен
  the LATE... покойният
  3. доскорошен, неотдавнашен, предишен, минал, бивш
  of LATE years проз последните години
  her LATE husband бившият и мъж
  4. LATEst последен, най-нов
  the LATEst news последните новини
  of LATE напоследък, неотдавна
  at (the) LATEst най-късно
  the LATEst най-новото
  II. 1. (твърде) късно, със закъснение
  to get to work LATE закъснявам за работа
  2. късно
  to sit up LATE стоя до късно
  as LATE as чак през
  as LATE as the tenth century едва/чак през десетия век
  LATEr on по-късно, след това
  early and LATE по всяко време
  * * *
  {leit} а 1. късен (и за епоха и пр.); закьснял; напреднал (за се(2) {leit} adv 1. (твърде) късно, със закьснение; to get to work
  * * *
  скорошен; предишен; закъснял; късно; напреднал; наскоро;
  * * *
  1. as late as the tenth century едва/чак през десетия век 2. as late as чак през 3. at (the) latest най-късно 4. at the latest най-късно, не по-късно от 5. early and late по всяко време 6. her late husband бившият и мъж 7. i. късен (и за епоха и пр.), закъснял, напреднал (за сезон, време) 8. ii. (твърде) късно, със закъснение 9. in later life в по-напреднала възраст 10. it is late късно е 11. later on по-късно, след това 12. latest последен, най-нов 13. of late years проз последните години 14. of late напоследък, неотдавна 15. the late... покойният 16. the latest news последните новини 17. the latest най-новото 18. to be late закъснявам, закъснял съм, имам/правя закъснение (за влак и пр.) 19. to get to work late закъснявам за работа 20. to sit up late стоя до късно 21. доскорошен, неотдавнашен, предишен, минал, бивш 22. късно 23. покоен
  * * *
  late [leit] I. adj 1. късен; закъснял; напреднал (за сезон, време); to be \late закъснявам, закъснял съм; the train is twenty minutes \late влакът има 20 минути закъснение; it is \late късно е; it is too \late твърде късно е, няма вече време; to keep \late hours лягам си (ставам) късно; in \later life в по-напреднала възраст; ( rather, very) \late in the day твърде късно (да се направи нещо); at the \latest най-късно, не по-късно от; the \late ( later) Middle Ages към края на средните векове, в късното Средновековие; 2. предишен, скорошен, последен; минал, бивш; the \late rains скорошните дъждове; of \late years през последните години, напоследък; 3. покоен; 4.: \latest последен, най-нов; \latest news последните новини; E's \latest шег. най-новият "номер" ("бисер", "шега") на E; 5. продължителен, дълъг (повече от нормалното); a \late meeting продължително заседание; II. adv 1. (твърде) късно, със закъснение; to arrive \late for the train закъснявам за влака; 2. късно; to sit up \late стоя до късно; as \late as чак до; \later on по-късно, след това; sooner or \later рано или късно; 3. наскоро, напоследък (и of \late).

  English-Bulgarian dictionary > late

 • 71 learning

  {'lə:niŋ}
  n науkа, познания, ученост, ерудиция
  the New LEARNING ист. хуманизъм, ренесансът
  * * *
  {'lъ:nin} n науkа; познания; ученост, ерудиция; the New L. и
  * * *
  ученост; учене; ерудиция; научаване; наука;
  * * *
  1. n науkа, познания, ученост, ерудиция 2. the new learning ист. хуманизъм, ренесансът
  * * *
  learning[´lə:niʃ] n 1. учене, научаване; \learning-by-doing обучение в практиката; 2. наука, ученост, ерудиция; познания; seat of \learning център на науката; polite-\learning художествена литература, класическо образование; the New L. ист. хуманизъм; a man of great \learning ерудиран човек.

  English-Bulgarian dictionary > learning

 • 72 less

  {les}
  I. a сравн. cm. от little за брой, количество и степен по-малък
  of LESS value/importance с по-малка стойност, от по-малко значение
  no LESS a person than the Prime Minister (не друг, а) самият министър-председател
  II. n по-малко количество/брой/време и пр.
  he is LESS of a fool than he looks не e толкова глупав, колкото изглежда
  LESS of your nonsense! стига с твоите глупости! it is nothing LESS than monstrous това e просто чудовищно
  I expected no LESS from you очаквах това от теб
  to see LESS of someone по-рядко виждам някого
  III. adv сравн. cm. от little по-малко, не толкова
  he was LESS frightened than his brother той не се уплаши толкова, колкото брат му
  I was the LESS surprised as I had been warned не бях толкова изненадан, тъй като бях предупреден
  the LESS you worry about it, the better колкото по-малко се тревожиш за това, толкоба по-добре
  I don't think any the LESS of him because of his failure не го ценя по-малко заради неуспеха му
  he won no LESS than USD 100/USD 100, no LESS, in the lottery той спечели цели 100 долара на лотарията
  they fought with no LESS daring than skill те се биха колкото умело, толкова и храбро
  much/even/still LESS още по-малко
  none the LESS въпреки това, никак, не по-малко
  he was LESS than honest in his replies не беше съвсем честен в отговорите си
  * * *
  {les} I. а сравн. cm. от littleЄ за брой, количество и степен по(2) {les} adv сравн. cm. от little" по-малко; не толкова; he was
  * * *
  1 a по-малък;2 adv по-малко; none the LESS въпреки това;less; I. а сравн. cm. от littleЄ за брой, количество и степен по-малък; of less value/importance
  * * *
  1. he is less of a fool than he looks не e толкова глупав, колкото изглежда 2. he was less frightened than his brother той не се уплаши толкова, колкото брат му 3. he was less than honest in his replies не беше съвсем честен в отговорите си 4. he won no less than $100/$100, no less, in the lottery той спечели цели 100 долара на лотарията 5. i don't think any the less of him because of his failure не го ценя по-малко заради неуспеха му 6. i expected no less from you очаквах това от теб 7. i was the less surprised as i had been warned не бях толкова изненадан, тъй като бях предупреден 8. i. a сравн. cm. от little за брой, количество и степен по-малък 9. ii. n по-малко количество/брой/време и пр 10. iii. adv сравн. cm. от little по-малко, не толкова 11. less of your nonsense! стига с твоите глупости! it is nothing less than monstrous това e просто чудовищно 12. much/even/still less още по-малко 13. no less a person than the prime minister (не друг, а) самият министър-председател 14. none the less въпреки това, никак, не по-малко 15. of less value/importance с по-малка стойност, от по-малко значение 16. the less you worry about it, the better колкото по-малко се тревожиш за това, толкоба по-добре 17. they fought with no less daring than skill те се биха колкото умело, толкова и храбро 18. to see less of someone по-рядко виждам някого
  * * *
  less [les] I. adj (сравн. ст. от little) по-малък; to grow \less намалявам се; no \less a person than... не друг, а самият...; the \less time is taken, the better колкото по-бързо, толкова по-добре; nobody \less than a bishop will do for the wedding никой с ранг по-малък от епископ не е подходящ да извърши венчавката; II. prep минус, без; III. adv по-малко; my head aches \less now сега главата ме боли по-слабо; IV. n по-малко (количество); \less of a fool than he looks не толкова глупав, колкото изглежда; none the \less въпреки това; though lame he is none the \less active макар и куц, той е много подвижен; he will take nothing \less than five shillings не приема ни стотинка по-малко от пет шилинга; it was nothing \less than criminal това е просто престъпно; I expected no \less from you от тебе друго и не очаквах; Napoleon the L. малкият Наполеон; the remark was s.th. \less than polite забележката далеч не беше учтива.

  English-Bulgarian dictionary > less

 • 73 lesson

  {'lesn}
  I. 1. урок
  French/history, etc. LESSON урок по френски/исторня и пр
  2. нотация, поука
  to read someone a LESSON чета някому нотация, мъмря някого
  to draw a LESSON from извличам поука от
  3. pl учение
  not very bright at his LESSONs не много силен ученик
  4. църк. откъс от Библията (като част от службата)
  II. 1. уча, обучавам
  2. мъмря, чета нотация
  * * *
  {'lesn} n 1. урок; French/history, etc. lesson урок по френски/исто(2) {'lesn} v 1. уча, обучавам; 2. мъмря, чета нотация.
  * * *
  час; урок; поука; нотация;
  * * *
  1. french/history, etc. lesson урок по френски/исторня и пр 2. i. урок 3. ii. уча, обучавам 4. not very bright at his lessons не много силен ученик 5. pl учение 6. to draw a lesson from извличам поука от 7. to read someone a lesson чета някому нотация, мъмря някого 8. мъмря, чета нотация 9. нотация, поука 10. църк. откъс от Библията (като част от службата)
  * * *
  lesson[´lesən] n 1. урок; French \lesson урок по френски; to do o.'s \lessons уча си уроците; 2. нотация; поука; to read s.o. a \lesson мъмря, чета нотация някому; the punishment has been a \lesson to him наказанието му послужи за урок; 3. pl учение; not very bright at his \lessons не много силен ученик; 4. pl курс; 5. рел. откъс от Библията (част от службата за даден ден); чтение.

  English-Bulgarian dictionary > lesson

 • 74 like

  {laik}
  I. 1. подобен, сходен, приличащ на
  in LIKE manner по същия начин
  the portrait is very LIKE потретът много си прилича (с оригинала)
  to be LIKE someone приличам на някого
  LIKE father LIKE son какъвто бащата, такъв и синът, крушата не пада по-далече от дървото
  LIKE master LIKE man какъвто господарят, такъв и слугата
  as LIKE as an apple to an oyster, as LIKE as chalk and chees съвършено различии, коренно противоположни
  2. еднакъв, равен (и мат.)
  II. n нещо подобно/еднакво/равно, такъв/подобен човек
  and the LIKE и тем подобии
  did you ever see the LIKE of it? виждал ли си някога нещо подобно? we shall never see his LIKE again никога вече няма да видим човек като него
  the LIKE of which какъвто
  he and his LIKE (s), he and the LIKE (s) of him той и такива като него
  I have never seen the LIKE (s) of this такова нещо не съм виждал
  III. 1. като, подобно на, както
  to run LIKE anything/blazes/hell/the (very) devil тичам като луд
  to work LIKE blazes работя като фурия
  there is nothing LIKE walking, etc. нищо не може да се сравни с/да замени ходенето пеш и пр.
  who (m) is he LIKE? на кого прилича? what is he LIKE? какво представлява? що за човек е
  2. характерен/типичен за
  that's just LIKE him това е типично за него, такъв си е той
  that's just LIKE a woman! какво друго може да се очаква от жена! женска работа
  3. като
  if everyone worked LIKE me ако всеки работеше като мен
  don't talk LIKE that не говори така
  LIKE anything разг. много усилено, като луд
  to feel LIKE (с ger) ще ми се да
  to feel LIKE crying плаче ми се
  to feel LIKE a cup of tea пие ми се един чай
  go, if you feel LIKE it иди, ако ти се ходи
  to look LIKE приличам на
  that's more LIKE it така е вече по-добре, xa така
  IV. 1. разг. вероятно, възможно
  LIKE enough, very LIKE твърде вероятно
  as LIKE as not вж. likely
  2. простонар. тъй да се каже, някак
  3. почти, насмалко
  I had LIKE to have fallen насмалко щях да падна
  V. 1. сj разг като, както
  tell it LIKE it is кажи гo, както си e
  2. като че ли, сякаш
  VI. 1. харесва, харесвам ми се, обичам
  I LIKE that! хубава работа! и таз хубава! I LIKE lobsters but they don't LIKE me обичам омари, но стомахът ми не ги понася
  it LIKEs me well ост. impers нрави ми се, харасва ми се
  2. искам, желая (to, с inf ger), предпочитам
  I should/would LIKE бих искал/желал
  I'll come if you LIKE ще дойда, ако искате
  just as you LIKE както обичате/желаете
  * * *
  {laik} I. a 1. подобен, сходен, приличащ на; in like manner по същи(2) {laik} prep 1. като, подобно на; както; to run like anything/bl{3} {laik} adv 1. разг. вероятно, възможно; like enough, very like твъ{4} {laik} сj разг. 1. като, както; tell it like it is кажи гo, как{5} {laik} v 1. харесва, харесвам ми се, обичам; I like that! хубав
  * * *
  харесвам; ща; сходен; обичам; равен; еднакъв; като;
  * * *
  1. and the like и тем подобии 2. as like as an apple to an oyster, as like as chalk and chees съвършено различии, коренно противоположни 3. as like as not вж. likely 4. did you ever see the like of it? виждал ли си някога нещо подобно? we shall never see his like again никога вече няма да видим човек като него 5. don't talk like that не говори така 6. go, if you feel like it иди, ако ти се ходи 7. he and his like (s), he and the like (s) of him той и такива като него 8. i had like to have fallen насмалко щях да падна 9. i have never seen the like (s) of this такова нещо не съм виждал 10. i like that! хубава работа! и таз хубава! i like lobsters but they don't like me обичам омари, но стомахът ми не ги понася 11. i should/would like бих искал/желал 12. i'll come if you like ще дойда, ако искате 13. i. подобен, сходен, приличащ на 14. if everyone worked like me ако всеки работеше като мен 15. ii. n нещо подобно/еднакво/равно, такъв/подобен човек 16. iii. като, подобно на, както 17. in like manner по същия начин 18. it likes me well ост. impers нрави ми се, харасва ми се 19. iv. разг. вероятно, възможно 20. just as you like както обичате/желаете 21. like anything разг. много усилено, като луд 22. like enough, very like твърде вероятно 23. like father like son какъвто бащата, такъв и синът, крушата не пада по-далече от дървото 24. like master like man какъвто господарят, такъв и слугата 25. tell it like it is кажи гo, както си e 26. that's just like a woman! какво друго може да се очаква от жена! женска работа 27. that's just like him това е типично за него, такъв си е той 28. that's more like it така е вече по-добре, xa така 29. the like of which какъвто 30. the portrait is very like потретът много си прилича (с оригинала) 31. there is nothing like walking, etc. нищо не може да се сравни с/да замени ходенето пеш и пр 32. to be like someone приличам на някого 33. to feel like (с ger) ще ми се да 34. to feel like a cup of tea пие ми се един чай 35. to feel like crying плаче ми се 36. to look like приличам на 37. to run like anything/blazes/hell/the (very) devil тичам като луд 38. to work like blazes работя като фурия 39. v. сj разг като, както 40. vi. харесва, харесвам ми се, обичам 41. who (m) is he like? на кого прилича? what is he like? какво представлява? що за човек е 42. еднакъв, равен (и мат.) 43. искам, желая (to, с inf ger), предпочитам 44. като 45. като че ли, сякаш 46. почти, насмалко 47. простонар. тъй да се каже, някак 48. характерен/типичен за
  * * *
  like [laik] I. adj 1. подобен, сходен, приличен на; the portrait was pretty but not very \like портретът бе красив, но не приличаше много на оригинала; of \like minds на едно и също мнение; they are as \like as two peas те си приличат като две капки вода; as \like as an apple to an oyster, as \like as chalk and cheese съвършено различни, коренно противоположни; \like nothing on earth ужасен, невъзможен; to be \like s.o., ост., лит. to be \like unto s.o. приличам на някого; whom (разг. who) is he \like? на кого прилича той? what is he \like? какво представлява той? що за човек е той? it looks \like snow като че ли ще вали сняг; it costs s.th. \like 10 pounds струва около 10 лири; s.th. \like разг. прекрасно; великолепно; както трябва да бъде; 2. еднакъв, равен; we are \like as we lie сп. имаме еднакъв брой точки (при игра на голф); II. prep 1. както, като, по същия начин, както; to run \like mad, разг. to run \like anything ( blazes, hell), to run \like the ( very) devil тичам като луд (бесен); to work \like blazes работя като фурия; 2. характерен за, типичен за; that's just \like a woman какво друго може да се очаква от жена! женска работа! to cry \like anything плача с все сила; \like a shot с голяма бързина; to feel \like ще ми се (да); to feel \like a cup of tea пие ми се чаша чай; III. adv 1.: \like enough, very \like много възможно, твърде вероятно; \like as ост. така както; as \like as not разг. по всяка вероятност; 2. нар. така да се каже, като че ли; he was all of a tremble \like той, така да се каже, трепереше като лист; IV. cj разг., особ. ам. като; като че ли; do it \like he does направѝ го като него; \like father \like son крушата не пада по-далеко от дървото; \like master \like man какъвто господарят, такъв и слугата; V. n нещо подобно (еднакво, равно); did you ever hear the \like? чували ли сте нещо подобно? and (or) the \like и тям подобни; we shall never look upon his \like again никога вече няма да видим човек като него; \like cures \like клин клин избива; he and his \like(s), разг. he and the \likes of him той и подобните му, той и неговите събратя; \like will to \like, \like attracts \like, \like draws to \like, \like begets \like което си прилича, се привлича ; VI. like v 1. харесвам, харесва ми се, обичам; do as you \like постъпете, както ви е удобно (угодно); I should ( would) \like бих желал; ще ми се; how do you \like his new play? как ти се струва новата му пиеса? just as you \like както желаете (обичате); I \like that! я гледай ти! I \like oysters but they don't \like me обичам да ям стриди, но стомахът ми не ги понася; 2. ост. ( безл.): it \likes me well нрави (харесва) ми се; VII. n pl склонности, предпочитания, влечения; \likes and dislikes вкусове; симпатии и антипатии.

  English-Bulgarian dictionary > like

 • 75 likely

  {'laikli}
  I. 1. вероятен, възможен, правдоподобен
  is he LIKELY to come? има ли вероятност да дойде? an incident LIKELY to lead to war инцидент, който може да предизвика война
  2. подходящ, обещаващ, надежден
  the most LIKELY (the likeliest) place for camping най-подходящо място за лагеруване
  LIKELY candidate надежден кандидат
  3. ам. likeable
  II. adv вероятно
  as LIKELY as not по всяка вероятност, сигурно
  most/very LIKELY твърде вероятно, по всяка вероятност
  * * *
  {'laikli} a 1. вероятен, възможен; правдоподобен; is he likely to c(2) {'laikli} adv вероятно; as likely as not по всяка вероятност, с
  * * *
  обещаващ; правдоподобен; вероятно; вероятен; възможен; задоволителен; надежден;
  * * *
  1. as likely as not по всяка вероятност, сигурно 2. i. вероятен, възможен, правдоподобен 3. ii. adv вероятно 4. is he likely to come? има ли вероятност да дойде? an incident likely to lead to war инцидент, който може да предизвика война 5. likely candidate надежден кандидат 6. most/very likely твърде вероятно, по всяка вероятност 7. the most likely (the likeliest) place for camping най-подходящо място за лагеруване 8. ам. likeable 9. подходящ, обещаващ, надежден
  * * *
  likely[´laikli] I. adj 1. вероятен, възможен; a \likely story правдоподобна история; that's a \likely story! ирон. хубава работа! гледай ти! it is very \likely to happen това е твърде вероятно; is he \likely to come? има ли вероятност да дойде? 2. подходящ; задоволителен; обещаващ; надежден; a \likely candidate подходящ кандидат; the most \likely ( the likeliest) place for camping най-подходящото място за лагеруване; 3. ам. хубав, красив; II. adv вероятно; most ( very) \likely навярно, вероятно, по всяка вероятност; \likely as not, as \likely as not по всяка вероятност, твърде вероятно.

  English-Bulgarian dictionary > likely

 • 76 literature

  {'litərətʃə}
  n литература
  * * *
  {'litъrъtshъ} n литература.
  * * *
  литература; книжнина;
  * * *
  n литература
  * * *
  literature[´litrətʃə] n 1. литература; light \literature леко (забавено) четиво, книги за развлечение; polite \literature ост. белетристика; 2. ост. образование, ерудиция; литературни познания и вкусове.

  English-Bulgarian dictionary > literature

 • 77 long

  {lɔŋ}
  I. 1. дълъг, продълговат, длъгнест
  at LONG range отдалеч, на/от голямо разстояние
  2. продължителен, дълъг
  an hour LONG дълъг един час/цял час
  a LONG time ago много отдавив
  it will be a LONG time before this is forgotten това няма скоро да се забрави
  3. бавен, муден, скучен
  4. многоцифрен, многочислен
  LONG family многодетно семейство
  5. главно юр. далечен, отдавнашен, дългосрочен
  6. проз., фон. дълъг
  7. разг. висок (за човек)
  8. случаен, несигурен
  LONG guess догадка наслуки
  LONG shot залагане/начинание с малки изгледи за успех, догадка наслуки
  LONG price висока цена
  LONG finger средният пръст
  LONG johns разг. дълги долни гащи
  LONG face мрачна/нацупена физиономия
  to draw/pull a LONG face добивам сериозен/мрачен вид
  not by a LONG shot в никакъв случай, при никакви обстоятелства
  LONG on разг. добре снабден с
  to go LONG on борс. купувам много акции от (с надежда, че ще им се повиши цената)
  II. 1. дълъг период от време
  before LONG не след дълго, скоро
  at the LONGest най-много
  to take LONG трая дълго време, вземам много време
  2. муз. дълга нота
  3. фон. дълга гласна
  4. the LONG разг. лятната ваканция (в университета)
  the LONG and short of it накъсо казано, с две думи
  III. 1. дълго
  he is very LONG in coming много се бави
  don't be LONG! не се бави! not to be LONG for this world малко време ми остава да живея, няма да ме бъде
  how LONG? (от) колко време? откога? докога? he is no LONGer there той не е вече там
  I can't wait any LONGer не мога да чакам повече
  LONG before дълго преди, отдавна
  LONG after много по-късно, дълго след това
  LONG since отдавна
  I've LONG wanted to meet her отдавна искам да се запозная с нея
  2. за усилване след същ., означаващо време
  all day LONG през целия ден, цял ден
  LONG live...! да живее...! as/so LONG as докато, колкото, стига да, ако
  so LONG! довиждане!
  IV. v копнея, бленувам (for) (и с to, с inj)
  * * *
  {lъn} I. a 1. дълъг; продълговат; длъгнест; at long range отдалеч, (2) {lъn} adv 1. дълго; he is very long in coming много се бави; do{3} {lъn} v копнея, бленувам (for) (и с to, с inj).
  * * *
  продълговат; продължителен; бленувам; дълъг; дълго; жадувам; копнея;
  * * *
  1. a long time ago много отдавив 2. all day long през целия ден, цял ден 3. an hour long дълъг един час/цял час 4. at long range отдалеч, на/от голямо разстояние 5. at the longest най-много 6. before long не след дълго, скоро 7. don't be long! не се бави! not to be long for this world малко време ми остава да живея, няма да ме бъде 8. he is very long in coming много се бави 9. how long? (от) колко време? откога? докога? he is no longer there той не е вече там 10. i can't wait any longer не мога да чакам повече 11. i've long wanted to meet her отдавна искам да се запозная с нея 12. i. дълъг, продълговат, длъгнест 13. ii. дълъг период от време 14. iii. дълго 15. it will be a long time before this is forgotten това няма скоро да се забрави 16. iv. v копнея, бленувам (for) (и с to, с inj) 17. long after много по-късно, дълго след това 18. long before дълго преди, отдавна 19. long face мрачна/нацупена физиономия 20. long family многодетно семейство 21. long finger средният пръст 22. long guess догадка наслуки 23. long johns разг. дълги долни гащи 24. long live... ! да живее... ! as/so long as докато, колкото, стига да, ако 25. long on разг. добре снабден с 26. long price висока цена 27. long shot залагане/начинание с малки изгледи за успех, догадка наслуки 28. long since отдавна 29. not by a long shot в никакъв случай, при никакви обстоятелства 30. so long! довиждане! 31. the long and short of it накъсо казано, с две думи 32. the long разг. лятната ваканция (в университета) 33. to draw/pull a long face добивам сериозен/мрачен вид 34. to go long on борс. купувам много акции от (с надежда, че ще им се повиши цената) 35. to take long трая дълго време, вземам много време 36. бавен, муден, скучен 37. главно юр. далечен, отдавнашен, дългосрочен 38. за усилване след същ., означаващо време 39. многоцифрен, многочислен 40. муз. дълга нота 41. продължителен, дълъг 42. проз., фон. дълъг 43. разг. висок (за човек) 44. случаен, несигурен 45. фон. дълга гласна
  * * *
  long[lɔʃ] I. adj 1. дълъг; продълговат; длъгнест; \long head продълговата глава; прен. далновидност, предвидливост; \long arm власт (простираща се надалече); to make a \long arm пресягам се, протягам се; at \long range отдалеч; 10 feet \long дълъг 10 фута; 2. продължителен, дълъг; a \long farewell сбогуване (за дълга раздяла); дълго прощаване; the \long vacation лятната ваканция (на съдилища и университети); to cut a \long story short накратко казано; an hour \long дълъг 1 час; цял час; a \long time ago много отдавна; 3. бавен, муден; скучен; 4. многоброен, многочислен; \long family семейство с голяма челяд, многодетно семейство; \long figure многоцифрено число; 5. юрид. който има давност, далечен, отдавнашен; 6. разг. висок, дълъг (за човек); 7. ударен (за сричка); \long book голяма книга; \long dozen дяволска дузина; \long jump сп. дълъг скок; \long drink напитка във висока чаша; \long face мрачна физиономия; \long finger средният пръст;FONT face=Times_Deutsch \long haul 1) превозване на голямо разстояние; 2) дълга и трудна задача; \long home гроб; вечно жилище; \long johns ам. sl топло бельо; \long memory злопаметност; силна памет; \long odds голяма разлика, неравенство (при залагане); \long price висока цена; \long in the tooth стар, остарял, одъртял; \long primal robe съдийска роба (тога); gentlemen of the \long robe адвокати; in the \long run ( term) в края на краищата, в крайна сметка; \long service свръхсрочна военна служба; \long suit "дълга боя", много карти от един цвят; \long Tom sl 1) дългобойно оръдие; 2) дълга пура; \long tongue приказливост, бъбривост, дълъг език; \long waist ниска талия; to take \long views предвидлив съм, мисля за бъдещите последствия; to put s.th. on the \long finger диал. отлагам за по-късен период; of \long standing с дълга история; II. adv 1. дълго; to live ( last) \long живея дълго; \long live! да живее! as \long as докато; колкото; стига да, ако; how \long? колко време? откога? so \long! довиждане! he is no \longer there той не е вече там; I can't wait any \longer не мога да чакам повече; at the \longest най-много; 2. за подсилване; \long before дълго преди, отдавна; \long after много по-късно, дълго след; \long since отдавна; 3. за подсилване след същ., което означава време; all summer \long през цялото лято; all day \long целодневно, през целия ден, цял ден; III. n 1. дълго време; before \long не след дълго, скоро; the \long and the short of it накратко казано, с една дума; to take \long трая дълго време, продължителен съм, отнемам много време; don't be \long! не се бави! 2. муз. дълга нота; 3. ез. дълъг звук (сричка); 4. икон. дълга позиция; IV. long v 1. копнея, бленувам ( for); 2. inf) жадувам; to \long to be told умирам да знам.

  English-Bulgarian dictionary > long

 • 78 many

  {'meni}
  I. a (more, most) много (при броими cъщ.), многоброен
  MANY a man много хора
  MANY a time много пъти
  six mistakes in as MANY lines шест грешки в шест реда
  as MANY as six years цели шест години
  as MANY again още толкова
  a card too MANY една карта в повече
  MANY's the time I've seen you do it колко пъти съм те виждал да правиш това
  a great MANY много
  a good MANY доста
  the boys climb like so MANY monkeys момчетата се катерят също като маймуни
  in so MANY words недвусмислено
  II. n много хора, множество
  the MANY повечето хора
  * * *
  {'meni} I. a (more {mъ:}; most {moust}) много (при броими cъ
  * * *
  много;
  * * *
  1. a card too many една карта в повече 2. a good many доста 3. a great many много 4. as many again още толкова 5. as many as six years цели шест години 6. i. a (more, most) много (при броими cъщ.), многоброен 7. ii. n много хора, множество 8. in so many words недвусмислено 9. many a man много хора 10. many a time много пъти 11. many's the time i've seen you do it колко пъти съм те виждал да правиш това 12. six mistakes in as many lines шест грешки в шест реда 13. the boys climb like so many monkeys момчетата се катерят също като маймуни 14. the many повечето хора
  * * *
  many[´meni] I. adj ( more, most) многоброен, много (при броими съществителни); how \many? колко (какъв брой)? \many a man много хора; \many a time много пъти; to be one too \many шег. излишен съм, преча; to be one too \many for побеждавам, бия, надвивам, надхитрям; удрям ( някого) в земята; идвам дохаки; it's one too \many for me недоумявам, не мога да разбера; six mistakes in as \many lines шест грешки в шест реда; as \many as six years цели шест години; how \many ( of them) can I have? as \many as you like колко мога да взема? колкото искате; the boys climb like so \many monkeys момчетата се катерят (също) като маймуни; he told me in so \many words той недвусмислено ми каза; a card too \many една карта в повече; a great \many people много хора; a good \many people доста хора; those, not very \many, who малцината, които...; II. n много хора, множество; the \many тълпата.

  English-Bulgarian dictionary > many

 • 79 minute

  {'minit}
  I. 1. минута
  2. разг. миг, момент
  in a few MINUTEs след малко
  I'll come in/I shan't be a MINUTE ей-сега идвам
  on/to the MINUTE точно в определеното вpeмe. the MINUTE (that) he comes щом дойде
  3. геом., астр. минута
  4. паметна бележка, инструкции, официален меморандум, писмени нареждания
  5. рl протокол (на събрание)
  MINUTE steak тънък бифтек
  up to the MINUTE съвсем модерен, най-пресен, последен (за новина)
  II. 1. измервам време (на състезание и пр.)
  2. протоколирам
  to MINUTE down записвам (си)
  III. 1. съвсем малък/дребен
  2. незначителен
  3. най-подробен, щателен, точен
  * * *
  {'minit} n 1. минута; 2. разг. миг, момент; in a few minutes след м(2) {'minit} v 1. измервам време (на сьстезание и пр.); 2. про{3} {mai'nju:t} а 1. съвсем малък/дребен; 2. незначителен; З.
  * * *
  щателен; протоколирам; дребен; минута; незначителен;
  * * *
  1. i'll come in/i shan't be a minute ей-сега идвам 2. i. минута 3. ii. измервам време (на състезание и пр.) 4. iii. съвсем малък/дребен 5. in a few minutes след малко 6. minute steak тънък бифтек 7. on/to the minute точно в определеното вpeмe. the minute (that) he comes щом дойде 8. to minute down записвам (си) 9. up to the minute съвсем модерен, най-пресен, последен (за новина) 10. геом., астр. минута 11. най-подробен, щателен, точен 12. незначителен 13. паметна бележка, инструкции, официален меморандум, писмени нареждания 14. протоколирам 15. рl протокол (на събрание) 16. разг. миг, момент
  * * *
  minute[´minit] I. n 1. минута; 2. разг. миг, момент; wait a \minute! почакай за минута! in a few \minutes след малко! he has come this ( very) \minute ей сега дойде; I'll come in a \minute, I shan't be a \minute ей сега идвам; (at) any \minute всеки момент; on (to) the \minute на минутата, точно в определеното време; the \minute ( that) I saw him щом го видях; up to the \minute съвременен, осъвременен; 3. мат., астр. минута; 4. паметна бележка към договори, инструкции; официален меморандум, писмени нареждания; 5. pl протокол (на събрание); II. v 1. измервам време в минути (на състезание и пр.); 2. протоколирам, записвам в протокол; to \minute down записвам, отбелязвам ; III. minute[mai´nju:t] adj 1. съвсем малък, дребен; 2. незначителен; 3. най-подробен, щателен, точен (за изследвания и пр.).

  English-Bulgarian dictionary > minute

 • 80 miss

  {mis}
  I. 1. не улучвам, не постигам целта си (и прен.)
  he never MISSes той винаги удря право в целта
  to MISS fire воен. правя засечка
  to MISS the point не схващам същността на въпроса
  2. не намирам/срещам/виждам/заварвам (вкъщи), не успявам да взема/хвана/достигна/задържа
  to MISS one's hold не успявам да се задържа
  he MISSed the bank той не успя да скочи на брега
  to MISS one's way сбърквам пътя
  the house is at the corner, you can't MISS it къщата e на ъгъла, не може да не я видите
  3. изпускам (влак и пр.), пропускам (удобен случай)
  to MISS the boat/bus прен. закъснявам, пропускам удобен случай
  4. избягвам, избавям се от
  he narrowly/only just MISSed being killed за малко не го убиха/не загина
  5. забелязвам/чувствувам отсъствието на, липева ми (някой, нещо)
  when did you MISS your purse? кога забелязахте, че портмонето ви го няма? we are sure to be MISSed непременно ще забележат отсъствието ни/че ни няма
  the old man won't be MISSed никой няма да съжалява, че старецът го няма/е починал/се е пенсионирал
  I MISS you very much много ми липсвате
  6. изпускам (ред, дума и пр. при четене, писане. и пр.) (и с out)
  I shall MISS out the sweet course ще се въздържа от/няма да ям десерта
  to MISS out on something ам. изпускам/не успявам да взема/видя и пр. нещо
  II. 1. несполучлив удар, неуспех
  a MISS is as good as a mile неуспехът си e неуспех
  2. разг. помятане, аборт
  to give something the MISS отминавам/прескачам/пропускам/не посещавам нещо
  III. 1. MISS госпожица
  the MISS Smiths, the Misses Smith госпожици (те) Смит
  2. пренебр. шег. госпожичка
  3. MISS прен. мис (царица на красотата)
  MISS Europe мис Европа
  4. мис (обръщение към млада учителка, продавачка и пр. без споменаване на името и)
  * * *
  {mis} v 1. не улучвам; не постигам целта си (и прен.); he never (2) {mis} n 1. несполучлив удар; неуспех; a miss is as good as a mi{3} {mis} n 1. M. госпожица; the M. Smiths, the Misses Smith гос
  * * *
  госпожица;изтървавам; липсвам; недоглеждам;прескачам; пропускам;
  * * *
  1. a miss is as good as a mile неуспехът си e неуспех 2. he missed the bank той не успя да скочи на брега 3. he narrowly/only just missed being killed за малко не го убиха/не загина 4. he never misses той винаги удря право в целта 5. i miss you very much много ми липсвате 6. i shall miss out the sweet course ще се въздържа от/няма да ям десерта 7. i. не улучвам, не постигам целта си (и прен.) 8. ii. несполучлив удар, неуспех 9. iii. miss госпожица 10. miss europe мис Европа 11. miss прен. мис (царица на красотата) 12. the house is at the corner, you can't miss it къщата e на ъгъла, не може да не я видите 13. the miss smiths, the misses smith госпожици (те) Смит 14. the old man won't be missed никой няма да съжалява, че старецът го няма/е починал/се е пенсионирал 15. to give something the miss отминавам/прескачам/пропускам/не посещавам нещо 16. to miss fire воен. правя засечка 17. to miss one's hold не успявам да се задържа 18. to miss one's way сбърквам пътя 19. to miss out on something ам. изпускам/не успявам да взема/видя и пр. нещо 20. to miss the boat/bus прен. закъснявам, пропускам удобен случай 21. to miss the point не схващам същността на въпроса 22. when did you miss your purse? кога забелязахте, че портмонето ви го няма? we are sure to be missed непременно ще забележат отсъствието ни/че ни няма 23. забелязвам/чувствувам отсъствието на, липева ми (някой, нещо) 24. избягвам, избавям се от 25. изпускам (влак и пр.), пропускам (удобен случай) 26. изпускам (ред, дума и пр. при четене, писане. и пр.) (и с out) 27. мис (обръщение към млада учителка, продавачка и пр. без споменаване на името и) 28. не намирам/срещам/виждам/заварвам (вкъщи), не успявам да взема/хвана/достигна/задържа 29. пренебр. шег. госпожичка 30. разг. помятане, аборт
  * * *
  miss [mis] I. v 1. не улучвам; не постигам целта си (и прен.); to \miss o.'s mark ( aim) не постигам целта си, удрям на камък; to \miss the mark прен. не постигам целта си; не съм на нужната висота; he never \misses той винаги удря право в целта, той винаги улучва точно целта, ударите му винаги са сполучливи; hit or \miss наслуки, както (по)падне; to \miss fire засичам, правя засечка; to \miss the point не схващам същността на въпрос; to \miss a promotion не получавам повишение; 2. не намирам, не срещам, не заварвам ( вкъщи); не успявам да взема, да получа, да хвана, да достигна, да задържа; I called at his house yesterday, but \missed him вчера се отбих у тях, но не го заварих; to \miss o.'s footing кракът ми се подхлъзва (при катерене); to \miss o.'s hold не успявам да се задържа; he \missed his bank and landed in the water той не успя да скочи на брега и цопна във водата; to \miss o.'s way сбърквам пътя; it has just \missed being a great picture! малко не достига, за да бъде това една много хубава картина; 3. изпускам (влак и пр.); пропускам (удобен случай); to \miss the boat ( bus) прен. закъснявам; an opportunity not to be \missed случай, който не е за изпускане; to \miss the market изпускам, пропускам изгоден момент за продажба; прен. пропускам случай; 4. избягвам, избавям се от; he narrowly \missed (just \missed) being killed за малко не го убиха (не загина); 5. не забелязвам; не намирам; пропускам; I \missed him in the crowd не го забелязах в тълпата; 6. забелязвам отсъствието на; he \missed money from his cash box той забеляза, че му липсват пари от касичката; we are sure to be \missed непременно ще забележат отсъствието ни, ще забележат, че ни няма; 7. чувствам отсъствието на (някой, нещо), липсва ми (някой, нещо); I \miss you very much много ми липсвате; 8. изпускам, пропускам (ред, дума при четене и писане) (и с out); II. n 1. пропуск, несполучлив удар; a \miss is as good as a mile неуспехът си е неуспех; 2. ост. липса (of); to give s.o. a \miss избягвам, пренебрегвам някого; to give s.th. a \miss отминавам (прескачам, пропускам, не посещавам) нещо; I'll give the fish course a \miss няма да взема от (ще пропусна) рибата; he's no great \miss дотрябвал ми е ; III. miss n 1. M. госпожица; the Miss Smiths, the Misses Smith госпожиците Смит; 2. пренебр. младо момиче, неженена жена; шег. кукла; IV. v разг. наричам, викам ( някого) госпожица.

  English-Bulgarian dictionary > miss

Look at other dictionaries:

 • polite — po|lite S3 [pəˈlaıt] adj [Date: 1400 1500; : Latin; Origin: , past participle of polire; POLISH1] 1.) behaving or speaking in a way that is correct for the social situation you are in, and showing that you are careful to consider other people s… …   Dictionary of contemporary English

 • polite */ — UK [pəˈlaɪt] / US adjective Word forms polite : adjective polite comparative politer superlative politest a) someone who is polite behaves towards other people in a pleasant way that follows all the usual rules of society polite to: You must be… …   English dictionary

 • polite — po|lite [ pə laıt ] adjective * someone who is polite behaves toward other people in a pleasant way that follows all the usual rules of society: COURTEOUS: be polite of someone: It wasn t very polite of you to keep interrupting me. polite to: You …   Usage of the words and phrases in modern English

 • polite — [[t]pəla͟ɪt[/t]] politer, politest 1) ADJ GRADED Someone who is polite has good manners and behaves in a way that is socially correct and not rude to other people. Everyone around him was trying to be polite, but you could tell they were all… …   English dictionary

 • polite — adjective 1) a very polite girl Syn: well mannered, civil, courteous, mannerly, respectful, deferential, well behaved, well bred, gentlemanly, ladylike, genteel, gracious, urbane; tactful, diplomatic Ant …   Thesaurus of popular words

 • polite — adjective 1) a very polite girl Syn: well mannered, civil, courteous, respectful, well behaved, well bred, gentlemanly, ladylike, genteel, gracious, tactful, diplomatic 2) polite society Syn …   Synonyms and antonyms dictionary

 • polite — adj. VERBS ▪ be, seem, sound ▪ remain ADVERB ▪ extremely, fairly, very, etc …   Collocations dictionary

 • very — ver|y [ veri ] function word *** Very can be used in the following ways: as an adverb (before adjectives and adverbs): It had been a long day and he was very tired. I always walk very quickly. She writes very well. as an adjective (only before a… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Very Hard Choices — infobox Book | name = Very Hard Choices title orig = translator = image caption = author = Spider Robinson cover artist = country = United States language = English series = genre = Science fiction, Speculative fiction novel publisher = Baen… …   Wikipedia

 • very — {{Roman}}I.{{/Roman}} adj. Very is used with these nouns: ↑antithesis, ↑brink, ↑centre, ↑core, ↑corner, ↑day, ↑edge, ↑end, ↑essence, ↑existence, ↑fundamentals, ↑ …   Collocations dictionary

 • The Polite Force (band) — The Polite Force was a British progressive rock / jazz fusion musical group, active from 1976 to 1978 in the Canterbury scene.The band was formed by Mark Hewins (guitar), Max Metto (sax), Graham Flight (bass) and Vince Clarke (drums) after about… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.