Translation: from turkish

havale gelmek

 • 1 havale gelmek

  а) поступа́ть / приходи́ть по по́чте ( о деньгах)
  б) начина́ться (о приступе родимчика / детской эпилепсии)

  Türkçe-rusça sözlük > havale gelmek

 • 2 havale

  1) переда́ча, ввере́ние
  2) де́нежное отправле́ние; перево́д; перево́д платежа́ ( должником на другое лицо)

  havale göndermek / yollamak — производи́ть платёж (через банк, почту и т. п.)

  3) платёжное поруче́ние; распоряже́ние [о́рдер, чек] об опла́те; дове́ренность на получе́ние де́нег
  4) фин. индоссаме́нт
  5) обозре́ние, обзо́р, просма́тривание (чего-л.); кома́ндная высота́ воен.
  6) прегра́да; перегоро́дка
  ••
  - havale gelmek

  Türkçe-rusça sözlük > havale

Look at other dictionaries:

 • havale gelmek — 1) postane veya banka yoluyla para gelmek 2) gebe ve çocuklara çoğu zaman bayılma, yüksek ateşle beraber çırpınma krizleri gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • havale — is., Ar. ḥavāle 1) Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme Bütün belgelerin bakanlığa havalesi gerekiyor. 2) Banka, postane vb. aracılığıyla gönderilen para Ay başında havaleyi postaneye yatırdım. 3) Postane, banka vb.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.