Translation: from turkish

hastalık

 • 1 hastalık

  - ğı is.
  1. 病, 疾病, 病痛; 生病: disk \hastalıkı 椎间盘病 Meniere \hastalıkı 美尼尔氏病 şeker \hastalıkı 糖尿病 Hastalıktan sonra mezar kaçkınına dönmüş. 大病之后, 他变得形容枯槁。Küçük bir hastalık o kapı gibi adamı ölüme kadar götürdü. 一场小病, 就要了这条大汉的命。Ali Bey’in hastalığında her gece birimiz başını beklemiştik. 在阿里先生生病期间, 我们每天夜里都有一个人守在旁边。
  2. (植物)病虫害: filoksera \hastalıkı 根瘤蚜虫害 Bu yıl bağlarda hastalık var. 今年葡萄园发生了病虫害。
  3. 转́ 沉溺, 瘾, 癖嗜: temizlik \hastalıkı 洁癖
  ◇ \hastalık almak 患传染病 -e \hastalık gelmek 患病: Kocakarının birinin gözlerine hastalık gelmiş, hekim getirtmiş. 有一个老太婆, 眼睛生了病, 让人请来了大夫。Sonra işittim ki bel kemiğine bir hastalık gelmiş, ikiye bükülmüş, evinden çıkamaz olmuş. 后来我听说他的脊柱出了毛病, 腰弯得像个大虾米, 出不了家门。\hastalık hastası 自以为有病的人 \hastalık kapmak 患病 \hastalık olmak 患病 \hastalık yapıcı canlı 病原体 \hastalıka duçar olmak 染病, 患病 \hastalıka müptelâ olmak 爱得病, 多病 \hastalıka tutulmak 患病: Yüzünün renginden onun ağır bir hastalığa tutulduğunu anlamıştım. 从他的脸色中我看出他大病缠身。\hastalıka vurmak 装病 \hastalıka yakalanmak 患病: Çocuklarının bu amansız hastalığa yakalandığından beri kan ağlıyorlardı. 自从他们的孩子患上这种绝症之后他们就非常悲伤。-e \hastalıkı girmek 患病, 染病: Koyunlara kelebek hastalığı girdi. 羊群染上了双盘吸虫病。\hastalıkı savmak 恢复健康, 康复, 痊愈 \hastalıkına bakmak 看病, 治病: Hastalığınıza hangi doktor bakıyor? 是哪位医生给您看的病?\hastalıkına tutulmak 患病: grip \hastalıkına tutulmak 患流感 \hastalıktan kurtulmak 病好, 痊愈: Hastalıktan kurtulmayacağım diye korkuyor. 她担心她的病好不了了。
  ◆ Hastalık kantarla girer, miskalle çıkar. 病来如山倒, 病去如抽丝。

  Türkçe-Çince Sözlük > hastalık

 • 2 hastalık

  hastalık <- ğı> Krankheit f; Erkrankung f;
  hastalık kapmak oder hastalığa tutulmak sich (D) eine Krankheit holen, sich infizieren;
  hastalık nedeniyle/dolayısıyla wegen Erkrankung

  Türkçe-Almanca sözlük > hastalık

 • 3 hastalık

  hastalık <- ğı> s <- ğı> s
  1. Krankheit f
  \hastalık kapmak sich anstecken
  ağır/bulaşıcı bir \hastalık eine schwere/ansteckende Krankheit
  2. ohne pl ( fig) ( tutku) Leidenschaft f ( pej) ( temizlik hastalığı) Fimmel m

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > hastalık

 • 4 hastalık

  боле́знь (ж)
  * * *
  озвонч. -ğı
  боле́знь, заболева́ние

  hastalık almak / kapmak, hastalığa tutulmak — зарази́ться, заболе́ть инфекцио́нной боле́знью

  hastalıkların belirtileri — симпто́мы / при́знаки боле́зни

  hastalıktan kalkmak — выздора́вливать, поправля́ться

  bulaşıcı hastalıklar — инфекцио́нные боле́зни

  iş hastalıkları — профессиона́льные заболева́ния

  kalp / yürek hastalıkları — боле́зни се́рдца

  Türkçe-rusça sözlük > hastalık

 • 5 hastalık

  (-ğı)
  боле́знь, заболева́ние

  hastalık almak — зарази́ться, заболе́ть инфекциио́нной боле́знью

  Büyük Türk-Rus Sözlük > hastalık

 • 6 hastalık

  чир; хасталык

  Türkçe-Tatarca sözlük > hastalık

 • 7 hastalık

  болезнь, заболевание

  İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Türkçe-Rusça Sözlük ve Rus-Türkçe Sözlük > hastalık

 • 8 hastalık

  n. illness, disease, sickness, affection, ailment, bad blood, distemper, ill, infirmity, invalidism, invalidity, malady
  --------
  pref. patho
  * * *
  1. ailment 2. disease 3. illness 4. malady 5. sickness

  Turkish-English dictionary > hastalık

 • 9 hastalık

  merez
  --------
  nexweşî

  Türk-Kürt Sözlük > hastalık

 • 10 hastalık

  Xəstəlik

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > hastalık

 • 11 hastalık

  choroba; schorzenie

  Türkçe-Lehçe Sözlük > hastalık

 • 12 hastalik

  сымэджагъ(э)/ сымаджагъэ, УЗ(ы)

  Турецко-адыгский словарь > hastalik

 • 13 hastalık


  сымэджагъэ, узы

  Малый турецко-адыгский словарь > hastalık

 • 14 hastalık

  αρρώστια, ασθένεια

  Türkçe-Yunanca Sözlük > hastalık

 • 15 hastalık

  "sickness, illness, disorder, complaint, trouble; disease, malady; addiction, passion"

  İngilizce Sözlük Türkçe > hastalık

 • 16 hastalık

  "1. sickness, illness; ill health. 2. disease. 3. addiction. - almak/kapmak to catch a disease. - geçirmek to be sick, have an illness. - hastası hypochondriac. - sağlık/sayrılık bizim için. proverb Any of us can be afflicted by illness (therefore we ought to take precautions against it). - sigortası health insurance. -a tutulmak to get sick, come down with a disease. -a yakalanmak to get sick, be taken ill."

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > hastalık

 • 17 hastalık

  choroba; nemoc; onemocnění

  Türkçe-Çekçe Sözlük > hastalık

Look at other dictionaries:

 • hastalık — is., ğı 1) Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım. H. Taner 2) Ruh sağlığının… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hastalık kantarla girer, miskalle çıkar — hastalık birden ve çok zorlu gelir ama yavaş yavaş iyileşir anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hastalık tablosu — is., tıp Hastanın yatağının başında bulunan ve hastalığın seyrini gösteren levha …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hastalık almak (veya kapmak veya hastalığa tutulmak) — bulaşıcı bir hastalığa yakalanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hastalık sağlık bizim için — insan sağ, esen olabildiği gibi hasta da olabilir anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ağır hastalık — is., ğı İyileşmesi güç olan hastalık Niyazi zayıftı, çocukluğunda ağır hastalıklar geçirmişti. O. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bulaşıcı hastalık — is., ğı, tıp Mikrop yolu ile yayılan hastalık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • amansız hastalık — is., ğı, hlk. Kanser …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ince hastalık — is., ğı, hlk. Verem …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • zührevi hastalık — is., ğı Zührevi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • DUNE — Hastalık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.