Translation: from turkish to russian

from russian to turkish

girişmek

 • 1 girişmek

  Д
  1) бра́ться, принима́ться за что; проявля́ть инициати́ву; приступа́ть к чему, предпринима́ть, затева́ть что

  bir işe girişmek — приступи́ть к [какой-л.] рабо́те, приня́ться за [какое-л.] де́ло

  bir ortaklık kurmaya giriştik — мы попыта́лись основа́ть о́бщество

  reforma girişmek — осуществля́ть (проводи́ть) рефо́рму

  taahhüdata girişmek — взять на себя́ обяза́тельства

  ticarete girişmek — заня́ться торго́влей; взя́ться за торго́влю

  uzun bir greve girişmek — устро́ить дли́тельную забасто́вку

  2) вступа́ть (в разговор, в спор и т. п.)

  bahse girişmek — держа́ть пари́

  görüşmelere girişmek или müzakerelere girişmek — вступи́ть в перегово́ры

  harbe girişmek — вступи́ть в войну́

  kavgaya girişmek — ввяза́ться в ссо́ру (в дра́ку); затева́ть ссо́ру

  söze girişmek — вступи́ть в разгово́р

  birbirine girişmek — а) спу́таться; сваля́ться, сби́ться (о волосах, шерсти и т. п.); б) [пере]ссо́риться, [пере]дра́ться

  Büyük Türk-Rus Sözlük > girişmek

 • 2 girişmek

  предпринима́ть
  * * *
  -e
  1) бра́ться, принима́ться за что; проявля́ть инициати́ву; приступа́ть к чему, предпринима́ть, затева́ть что

  bir işe girişmek — приступа́ть к какой-л. рабо́те, приня́ться за какое-л. де́ло

  ticarete girişmek — заня́ться торго́влей; взя́ться за торго́влю

  2) вступа́ть (в разговор, спор и т. п.)

  bahse girişmek — держа́ть пари́

  görüşmelere girişmek — вступи́ть в перегово́ры

  kavgaya girişmek — ввяза́ться в ссо́ру / дра́ку

  sen bu işe girişme — ты не впу́тывайся в э́то де́ло

  Türkçe-rusça sözlük > girişmek

Look at other dictionaries:

 • girişmek — e 1) Bir işe, bir şeye başlamak için hazırlık yapmak, ele almak, teşebbüs etmek Erkek arkadaşları ile sosyal nizam üzerinde sonu gelmeyen tartışmalara girişirdi. H. Taner 2) Kalkışmak 3) Birbirina karışmak 4) mec. Dövmeye başlamak 5) mec. Kavgaya …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • girişmek — iş yapmaya çalışmak , kavga etmek için harekete geçmek …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • polemiğe girmek (veya girişmek) — siyasi, bilimsel veya edebî konularda sert tartışmalar yapmak Delegasyonumuz aleyhine çalakalem bir polemiğe girişmiş bulunuyordu. Y. K. Karaosmanoğlu Polemiğe girdiği genç kuşak yazarların soluksuzluğunu yoksulluk yılları ürünü olmalarına… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • pazarlığa girişmek — pazarlık yapmaya başlamak ... pazarlığa girişmez, müşterileri ne verirse alırdı. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tekme tokat girişmek — dayak atmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kavgaya girişmek (veya tutuşmak) — kavgaya başlamak Yahu, dedi, ne diyorsun, kavgaya biz de girişiyor muyuz? M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • başından büyük işlere girişmek (veya kalkışmak) — gücünün üstünde olan işlere kalkışmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • teşebbüs etmek — girişmek, el atmak Bir vatan vazifesidir, teşebbüs et, dediler. F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • girnaşmak — girişmek, sığışmak, birleşmek, caylaşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kalkışmak — e 1) Yetenek, imkân ve gücü aşan bir işe girişmek 2) Girişmek, başlamak, yeltenmek Bunu haber alınca zavallı intihara kalkışmış. A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tutmak — i, ar 1) Elde bulundurmak, ele almak Kucağında kundaklı bir çocuk tutuyordu. Ö. Seyfettin 2) Ele geçirmek, yakalamak Evvela bu terbiyesiz köpeği tuttu, bağladı. Ö. Seyfettin 3) Avlamak Dalyan işletiyorum, tuttuğumuz balığı tekrar denize döküyoruz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.