Translation: from turkish

girişme

Look at other dictionaries:

 • girişme — is. Girişmek işi, teşebbüs …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • GİRİŞME — f. İşve, naz, cilve. Gözle kaşla işaret …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • girişilmek — e Girişme işi yapılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • girişim — is. 1) Bir işe girişme, teşebbüs Bu yeni öğrendikleri girişim birçok bakımdan düşündürücü ve karanlık görünüyordu. T. Buğra 2) fiz. İki veya daha çok dalga hareketinin, aynı noktaya aynı anda gelmesiyle birbirini yok edebilmesi veya… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kıyam — is., din b., Ar. ḳiyām 1) İslam inancına göre, ölümden sonra yeniden dirilip ayağa kalkma 2) din b. Namazda ayakta durma 3) esk. Ayağa kalkma, ayakta durma 4) esk. Bir işe girişme, kalkışma, teşebbüs etme 5) esk. Ayaklanma, başkaldırma, karşı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • mübaşeret — is., esk., Ar. mubāşeret Bir işe başlama, girişme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • teşebbüs — is., Ar. teşebbuṣ Girişim, girişme Birleşik Sözler hür teşebbüs özel teşebbüs Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller teşebbüs etmek teşebbüse geçmek teşebbüsü ele almak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tevessül — is., esk., Ar. tevessul Başlama, girişme Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller tevessül etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ibtidâr — (A.) [ راﺪﺘﺑا ] başlama, girişme. ♦ ibtidâr edilmek başlanmak, girişilmek. ♦ ibtidâr etmek başlamak, girişmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • tasaddî — (A.) [ یﺪﺼﺕ ] girişme, başlama, el atma. ♦ tasaddî etmek girişmek, başlamak, el atmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • tevessül — (A.) [ ﻞﺱﻮﺕ ] 1. el atma, girişme. 3. inanma. 3. sarılma …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.