Translation: from turkish

gebe kalmak

Look at other dictionaries:

  • gebe kalmak — 1) insan veya hayvanın karnında yavru oluşmak 2) mec. minnet altında kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gebe — sf. 1) Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı Gebe kadın. Gebe inek. 2) tıp İçinde oğulcuk veya dölüt bulunan (döl yatağı) 3) mec. Bir birikim sonucu ortaya çıkması beklenen (durum veya olaylar) 4) mec. Minnet altında… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • avunmak — nsz 1) Bir şeyle uğraşarak acısını unutmak, sıkıntılardan uzaklaşmak, teselli bulmak, müteselli olmak Ne de olsa amcam; ya bir yabancıya varsa ne yapacaktık, diye avunuyordu. E. Bener 2) Oyalanmak, yetinmek Dünyadan bezmiş bir hâli var, hiçbir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • orta katı kiraya vermek — argo gebe kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • karnını doldurmak — 1) çok yemek yemek 2) argo gebe kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çocuk peydahlamak — evli olmayan kadın, gebe kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • igenmek — benimsemek; (kısrak) gebe kalmak;çam ışlaşmak, harınlaşmak; çekinmek I, 104,, 200, 203 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • beklemek — nsz 1) Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak Arkadaki tramvaylar dizi olmuş, bekliyorlardı. H. Taner 2) i Süre tanımak, acele etmemek Demin orada oturdum, senin uyanma saatini bekledim. R. H. Karay 3) i Bir şeyi, bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.