Translation: from turkish

gagalamak

Look at other dictionaries:

  • gagalamak — i 1) Kuş, gagasıyla yemi toplamak 2) Kuş, gaga ile vurup ısırmak 3) mec. Azarlamak, hırpalamak Zavallıları suya gitmesinler diye az mı gagalamıştı. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • didiklemek — i 1) Çekiştirerek veya ısırarak parçalamak, gagalamak Kuş, sanki öfkesini alamamış gibi gagasıyla yılanı didikliyor sanılırdı. M. Ş. Esendal 2) Bir yerin veya bir şeyin içindeki eşyayı karıştırarak aramak, araştırmak Manzumenin yazılı olduğu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gagalama — is. Gagalamak işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gagalaşmak — nsz, le 1) Kuşlar birbirini gagalamak 2) Birbirini gagalayarak oynaşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.