Translation: from azerbaijani

göy

 • 1 göy

  1
  I
  сущ.
  1. небо:
  1) видимое над Землей воздушное пространство в форме свода, купола. Göy qaraldı небо потемнело, göydə təyyarə uçur в небе летит самолёт, göydə buludlar üzür по небу плывут облака, göydə ulduzlar sayrışır на небе мерцают звезды, göydə görünmək появиться на небе, göyə qalxmaq подняться в небо, göyə baxmaq смотреть, глядеть на небо
  2) место, пространство, где, по религиозным представлениям, обитают Бог, ангелы, святые и т.д
  II
  прил.
  1. небесный:
  1) относящийся к небу, астр. Göy cisimləri небесные тела (светила), göy sferası небесная сфера, göy ekvatoru небесный экватор, göy meridianı небесный меридиан, göy qurşağı радуга: геогр. göy qübbəsi небосвод; göy gurultusu (gurlaması) гром
  2) ярко-голубой, цвета неба, светлоголубой. Göy muncuq голубая (небесного цвета) бусинка, göy parça голубая (небесного цвета) ткань, зоол. göy balıqcıl голубой зимородок
  ◊ göy gəlib yerə dirənsə də никогда, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах; göydə qapmaq схватывать (схватить) на лету (с лёту); göydə ararkən (axtararkən) yerdə tapmaq kimi, nəyi говорится о случайной встрече с человеком, которого ищешь повсюду; göydə götürmək с руками рвать (нарасхват раскупить, разобрать); göydən düşmüş kimi как с неба свалился; göydən düşmək свалиться с неба; külünü göyə sovurmaq kimin повергнуть в прах; стереть в порошок кого; göydən yağmır (düşmür) не валится с неба (потолка); göydən yerə enmək спуститься с облаков (вернуться от мечтаний к действительности); göydən od yağdırmaq (ələmək, tökmək) метать громы и молнии; göydən od yağır о сильной жаре: солнце печёт, безл. печёт; göyə (göylərə) qaldırmaq kimi, nəyi возносить, превозносить до небес (до облаков) кого, что, вознести, возвести на пьедестал; pulu göyə sovurmaq сорить деньгами, бросать на ветер, пустить по ветру деньги; göyə çəkilmək неожиданно исчезнуть; göyə çıxartmaq kimi
  1. возносить, вознести
  2. доводить, довести до отчаяния (своими просьбами, требованиями и т.п.); göyə çıxmaq nədən лезть на стену (от боли и т.п.), приходить в крайнее раздражение; göyün qarnı yırtılıb разверзлись (отверзлись) хляби небесные; göyün yeddinci qatında на седьмом небе; göydə axtarmaq kimi, nəyi искать повсюду кого, что; göydə ələ düşmək находиться, найтись с трудом; göydə razı olmaq согласиться с руками и ногами (полностью, охотно); göyə ucalmaq возвыситься до небес; göyə çıxmaq: 1. см. göyə çəkilmək; 2. исчезнуть; 3. сильно стараться, желать
  2
  I
  прил. синий. Göy gözlər синие глаза, göy mürəkkəb синие чернила, göy rəng синий цвет
  II
  сущ. синяк, кровоподтёк (на лице, на теле, под глазом)
  3
  I
  прил. зелёный:
  1) цвета травы, зелени. Göy çəmənlər зеленые луга, göy ot зелёная трава, göy soğan зелёный лук, göy noxud зелёный горошек
  2) недозрелый, неспелый (о плодах, злаках). Göy ərik зелёный абрикос, göy alça зеленая алыча
  II
  сущ. зелень:
  1. некоторые овощи и травы, употребляемые в пищу. Üç dəstə göy три пучка зелени, göy satmaq продавать зелень
  2. зелёный цвет, зеленая окраска. Göyə çalır отливает зеленью
  4
  прил. разг. скупой, жадный
  5
  сущ. диал. зять (муж дочери)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > göy

 • 2 göy

  1) небо; 2) синий; 3) зелень; 4) скупой. göy qurşağı радуга; göy daş медный купорос; göy yaqut 1) сапфир; 2) сапфировый; göy istiot см. bibər; göy gurultusu гром; göy ot зеленая трава; göy öskürək коклюш; göy cisimləri небесные светила; göydə götürmək расхватывать, брать нарасхват, брать на перебой; göyə millənmək взвиться.

  Азербайджанско-русский словарь > göy

 • 3 göyərmək

  1
  глаг. синеть:
  1. становиться, стать синим; посинеть. Soyuqdan göyərmək посинеть от холода, zədədən göyərmək посинеть от ушиба
  2. выделяться своим синим цветом. Uzaqda dəniz göyərirdi вдалеке синело море
  2
  глаг. зеленеть, позеленеть:
  1. становиться, стать зелёным, покрываясь травой, листвой. Ağaclar göyərir деревья зеленеют, çəmənlər göyərir зеленеют луга
  2. приобретать зелёную окраску. Bürünc göyərir бронза зеленеет
  3. только несов. выделяться своим зелёным цветом. Uzaqda küknar ağacları göyərir вдали зеленеют ели, ot göyərir зеленеет трава
  3
  глаг.
  1. прорастать, прорасти (выпустить росток, дать ростки). Arpa göyərdi ячмень пророс
  2. перен. давать, дать первые результаты, всходы

  Azərbaycanca-rusca lüğət > göyərmək

 • 4 göy

  I
  sky, heaven
  göyə qaldırmaq (təriflə) – praise to the skies
  göyə sovurmaq (pulu) – squander one's money
  göy qübbəsi – celestial sphere
  göy cisimləri – celestial bodies; heavenly bodies
  göy qurşağı – rainbow
  göy gurultusu – thunder
  II
  1) blue (rəng)
  tünd göy – navy blue
  göygöz – blue-eyed
  2) green
  göy meşə – green forest

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > göy

 • 5 göyərmə

  1
  сущ. от глаг. göyərmək 1:
  1. тех. синение
  2. мед. синюшность, цианоз, синюха (посинение кожи при некоторых болезнях)
  2
  сущ. от глаг. göyərmək 2
  3
  сущ. от глаг. göyərmək 3, прорастание; göyərmə qabiliyyati всхожесть

  Azərbaycanca-rusca lüğət > göyərmə

 • 6 göyərtə

  I
  сущ. палуба (сплошное горизонтальное перекрытие в корпусе судна). Göyərtəyə qalxmaq подняться на палубу, gəminin göyərtəsi палуба корабля, bərənin göyərtəsi палуба парома
  II
  прил. палубный. Göyərtə komandası палубная команда

  Azərbaycanca-rusca lüğət > göyərtə

 • 7 göyərmək

  1) синеть, посинеть; 2) зеленеть; 3) расти, взрасти, дать ростки; 4) голубеть, показаться голубым. göyərməmək отриц. от göyərmək.

  Азербайджанско-русский словарь > göyərmək

 • 8 göyəm

  I
  сущ. тёрн:
  1. колючий кустарник или дерево из рода слив; терновник
  2. мелкие темно-синие с терпким вкусом плоды этого растения
  II
  прил. терновый:
  1. относящийся к терну. Göyəm kolu терновый куст
  2. приготовленный из тёрна, с тёрном. Göyəm mürəbbəsi терновое варенье

  Azərbaycanca-rusca lüğət > göyəm

 • 9 göyəm

  1) терн; 2) терновник; 3) терновый. göyəm ağacı терновый куст.

  Азербайджанско-русский словарь > göyəm

 • 10 göyərtəli

  прил. палубный (имеющий палубу). Göyərtəli gəmi палубное судно

  Azərbaycanca-rusca lüğət > göyərtəli

 • 11 göyərmək

  1) become blue
  2) become green (bitki)
  gözünün altı göyərib – he has a blue eye

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > göyərmək

 • 12 göyərtə

  deck, board
  gəminin göyərtəsində – on board the ship

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > göyərtə

 • 13 göy

  I
  【名】
  [ソラ]

  Qayalardan göyə tüstü sütun qalxırdı. — 岩場から空に向かって、 煙の柱が立っていた。

  Göydə qəşəng ulduzlar parlayırdı. — 空には美しい星が瞬いていた。

  II
  【形】
  青い
  [アオイ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > göy

 • 14 göyərtə

  палуба.

  Азербайджанско-русский словарь > göyərtə

 • 15 göyəmi

  прил. цвета тёрна, тёмно-синий

  Azərbaycanca-rusca lüğət > göyəmi

 • 16 göyənək

  сущ.
  1. кровоподтёк, синяк
  2. лужок, лужайка; место, заросшее, покрытое травой

  Azərbaycanca-rusca lüğət > göyənək

 • 17 göy

  gök, gök yüzü

  Azərbaycanca-Türkcə Lüğət > göy

 • 18 göyərmək

  morarmak

  Azərbaycanca-Türkcə Lüğət > göyərmək

 • 19 göy

  gök, gök yüzü

  Azərbaycan-Türkiyə lüğət > göy

 • 20 göyərmək

  morarmak

  Azərbaycan-Türkiyə lüğət > göyərmək

Look at other dictionaries:

 • goy — goy …   Dictionnaire des rimes

 • Goy — steht für eine Schreibweise von Goi (Nichtjude), eines hebräischen Wortes, das Volk oder Nation bedeutet und mit dem aus jüdischer Sicht ein Nichtjude bezeichnet wird Goy ist der Familienname folgender Personen: Hans Jürgen Goy (* 1952),… …   Deutsch Wikipedia

 • goy — [ gɔj ] n. m. • XVIe; mot hébr. « peuple » → goujat ♦ Nom donné par les juifs aux personnes étrangères à leur culte, et spécialt aux chrétiens. Des goys, ou plur. hébr. des goyim [ gɔjim ]. ⇒GOY, subst. [Pour la communauté juive] Celui qui n est… …   Encyclopédie Universelle

 • Goy — (en hebreo גוי) es una palabra transliterada del hebreo que significa literalmente «nacion». Históricamente y hasta la actualidad se ha utilizado como sinónimo de no judío, similar al término actual de extranjero . En la Biblia El primer uso… …   Wikipedia Español

 • goy — goy; goy·a·zite; goy·ish; …   English syllables

 • goy|im — «GOY ihm», noun. a plural of goy …   Useful english dictionary

 • goy — gentile, non Jew (pl. goyim), 1835, from Heb. goy people, nation; in Mishnaic and Modern Hebrew, also gentile …   Etymology dictionary

 • Goy — Nom assez courant dans l Ain (également Savoie et Franche Comté). On pense généralement à l ancien français goi (= serpe, couteau), et donc à l utilisateur de ces outils. Cependant, la localisation du patronyme dans une seule région de France… …   Noms de famille

 • goy — [goi] n. pl. goys or goyim [goi′im] [Yiddish < Heb, tribe, nation] a non Jew; gentile: often used contemptuously goyish adj …   English World dictionary

 • göy — 1. is. 1. Yer üzünün üzərində mavi bir qübbə kimi görünən fəza, boşluq. Göydə buludlar üzür. Göydə ulduzlar sayrışır. Bu vaxt göydə bulud göründü. // Yer üzünü əhatə edən kainat boşluğu; ənginlik, hava. Bu halda sərayi şahibən göyə bir fişəng… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Goy — Pour les articles homonymes, voir Goy (homonymie). Le terme de goy ou goï (héb. גוי, nation) apparaît dans la Bible hébraïque afin de désigner une « nation » pourvue d institutions, par opposition au « peuple » (héb. עם, am),… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.