Translation: from turkish

gömülmek

Look at other dictionaries:

 • gömülmek — nsz 1) Gömme işi yapılmak veya gömme işine konu olmak Çok muhteşem bir cenaze töreniyle gömüldü. Ç. Altan 2) e Yerleşmek, oturtulmak, kendini gömmek Abdi Bey e kalsa, koltuğuna gömülüp gazetelerini okuyacak. A. İlhan 3) e, mec. Yok olmak,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sessizliğe gömülmek — sesi çıkmamak, susmak Karanlık, içinden bir süre fısıltılar geldi, sonra her şey derin bir sessizliğe gömüldü. Y. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yasa gömülmek — çok üzülmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • karanlığa gömülmek — 1) koyu karanlık içinde kalmak 2) büyük sıkıntı ve keder içinde kalmak Türkiye nin güneşi battı, karanlığa gömüldük. B. Felek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sandığa gömülmek — seçimde ağır yenilgiye uğramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • komünmek — gömülmek; gömer görünmek II, 158 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • batmak — nsz, ar 1) Bir sıvının üstündeyken içine gömülmek Sonra hani bir gemimiz batmıştı. S. F. Abasıyanık 2) Dünyanın dönüşü dolayısıyla güneş, ay ve yıldız ufkun altına inmek Güneş renksiz bulutlar altında batıyordu. Ö. Seyfettin 3) İflas etmek 4)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • defnedilmek — nsz, Ar. defn + T. edilmek Ölü gömülmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • defnolunmak — nsz, Ar. defn + T. olunmak Ölü gömülmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • gömülme — is. Gömülmek işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • karanlık — sf., ğı 1) Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan 2) is. Işık olmama durumu Biz, karanlığın içinde ilerliyoruz. H. Taner 3) mec. Yasalara, töreye uygun olmayan Bu karanlık işlerin hesabını sorarlar. M. Ş. Esendal 4) mec.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.