Translation: from danish

fremhæve

Look at other dictionaries:

 • fremhæve — frem|hæ|ve vb., r, de, t …   Dansk ordbog

 • Accentuere — Fremhæve, betone …   Danske encyklopædi

 • Pointere — Fremhæve, understrege …   Danske encyklopædi

 • Spatiere — Fremhæve ord ved øget bogstavafstand …   Danske encyklopædi

 • Krydderurt — En krydderurt er en plante, der hel eller kun let findelt tilsættes maden for at fremhæve en smag eller få maden til at smage af noget ekstra. Urterne kan bruges både som tørrede og helt friske. De har været brugt som smagsgivere gennem hele… …   Danske encyklopædi

 • Markere — Mærke, fremhæve …   Danske encyklopædi

 • highlighte — high|ligh|te vb., r, de, t (vælge ud og fremhæve) …   Dansk ordbog

 • individualisere — in|di|vi|du|a|li|se|re vb., r, de, t (tilpasse til det enkelte individ; fremhæve et individuelt særpræg) …   Dansk ordbog

 • relief — re|li|ef sb., fet, fer, ferne (skulpturel fremstilling på flad baggrund), i sms. relief , fx reliefvirkning; sætte i relief (fremhæve på baggrund af noget andet) …   Dansk ordbog

 • udhæve — ud|hæ|ve vb., r, de, t (fremhæve bogstaver e.l. i en tekst) …   Dansk ordbog

 • § 41. Slutpunktum — (1) MELLEM SÆTNINGER OG INDE I SÆTNINGER Punktum kan bruges til at afgrænse og afslutte selvstændige eller forholdsvis selvstændige dele af en tekst, først og fremmest helsætninger (med eller uden ledsætninger): Jeg tager som regel med bussen.… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.