Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

foul

 • 1 foul

  {faul}
  I. 1. отвратителен, противен, гнусен, гаден
  2. мръсен, нечист, замърсен, задръстен, запушен
  гнoясал, загноял
  FOUL proof пълна с грешки/поправки коректура
  FOUL bottom мор. дъно (на кораб), обрасло с миди и водорасли
  3. неприличен, нецензурен
  4. безчестен, непочтен, долен
  5. сп. наказателен (за удар)
  6. омотан, объркан, заплетен, оплетен, заклещен
  7. насрещен, противен, неблагоприятен (за вятър), бурен
  разг. лош, мръсен (зa време), FOUL coast опасен бряг
  the FOUL fiend дяволът, сатаната
  by fair means and FOUL с позволени и непозволени средства, без да се подбират средствата
  II. adv нечестно, непочтено, неправилно
  to run/fall FOUL of мор. сблъсквам се с
  to fall FOUL of the law попадам под ударите на закона, нарушавам закона
  to fall FOUL of someone спречквам се/сдърпвам се с някого
  III. 1. сблъскване, стълкновение, струпване, задръстване
  2. сп. нарушение, наказателен удар/точка
  to claim a FOUL сп. правя контестация
  through fair and FOUL в радости и скърби
  IV. 1. измърсявам (се), изцапвам (се)
  2. задръствам (движение, и с up), запушвам (се)
  3. обраствам с водорасли и миди (за дъно на кораб)
  4. оплитам се (в), заплитам (се) (в)
  5. сблъсквам се
  6. сп. фаулирам, нарушавам правилата
  foul out сп. изкарвам (някого) от играта поради нарушения
  foul up замърсявам
  изпортвам, оплесквам, обърквам, foul
  * * *
  {faul} a 1. отвратителен, противен, гнусен, гаден; 2. мръсен, не(2) {faul} adv нечестно, непочтено; неправилно; to run/fall foul of{3} {faul} n 1. сблъскване, стълкновение; струпване, задръстване{4} {faul} v 1. измърсявам (се), изцапвам (се); 2. задръствам (д
  * * *
  фаул; цапам; фал; сплитане; стълкновение; сблъскване; сблъсквам се; отвратителен; оплитам; оплетен; безчестен; гаден; противен; гноен; гнусен; задръствам; заплетен; задръстен; замърсявам; заплитам; заплитане; изцапвам; измърсявам; насрещен; нечист; непочтен;
  * * *
  1. by fair means and foul с позволени и непозволени средства, без да се подбират средствата 2. foul bottom мор. дъно (на кораб), обрасло с миди и водорасли 3. foul out сп. изкарвам (някого) от играта поради нарушения 4. foul proof пълна с грешки/поправки коректура 5. foul up замърсявам 6. i. отвратителен, противен, гнусен, гаден 7. ii. adv нечестно, непочтено, неправилно 8. iii. сблъскване, стълкновение, струпване, задръстване 9. iv. измърсявам (се), изцапвам (се) 10. the foul fiend дяволът, сатаната 11. through fair and foul в радости и скърби 12. to claim a foul сп. правя контестация 13. to fall foul of someone спречквам се/сдърпвам се с някого 14. to fall foul of the law попадам под ударите на закона, нарушавам закона 15. to run/fall foul of мор. сблъсквам се с 16. безчестен, непочтен, долен 17. гнoясал, загноял 18. задръствам (движение, и с up), запушвам (се) 19. изпортвам, оплесквам, обърквам, foul 20. мръсен, нечист, замърсен, задръстен, запушен 21. насрещен, противен, неблагоприятен (за вятър), бурен 22. неприличен, нецензурен 23. обраствам с водорасли и миди (за дъно на кораб) 24. омотан, объркан, заплетен, оплетен, заклещен 25. оплитам се (в), заплитам (се) (в) 26. разг. лош, мръсен (зa време), foul coast опасен бряг 27. сблъсквам се 28. сп. наказателен (за удар) 29. сп. нарушение, наказателен удар/точка 30. сп. фаулирам, нарушавам правилата
  * * *
  foul [faul] I. adj 1. отвратителен, противен, гнусен, гаден; разг. грозен; \foul language сквернословие; 2. мръсен, нечист, замърсен; задръстен, запушен (за тръба); гноен (за рана); обложен (за език); \foul bottom мор. дъно (на кораб), обраснало с миди и водорасли; 3. нечестен, несправедлив, непочтен, долен; сп. неправилен; the \foul fiend дяволът, сатаната; \foul play сп. нечестна игра, чрез измама, нечестна постъпка; престъпление; by fair means or \foul с всякакви средства, без да се подбират средствата; 4. заплетен, оплетен, объркан, омотан; заклещен; \foul berth мор. теснина, опасно (за сблъскване) място; 5. противен, насрещен; неблагоприятен (за вятър и пр.); бурен; II. adv нечестно, непочтено; неправилно; to play s.o. \foul измамвам (изигравам, предавам) някого; to run ( fall) \foul of мор. сблъсквам се със; to fall \foul of the law попадам под ударите на закона; to fall \foul of s.o. навличам си нечий гняв (враждебност); III. n 1. сблъскване, стълкновение; сплитане, заплитане; 2. сп. нарушение (на правилата); фаул; to claim ( cry) \foul сп. правя контестация; 3. нещо лошо (неблагоприятно), нещастие; лошо време; IV. v 1. измърсявам (се), изцапвам (се); 2. задръствам (се), запушвам (се); повреждам; 3. обраствам (за дъно на кораб); 4. оплитам (се) (в), забърквам (се); оплесквам; сгафвам (up); 5. сблъсквам се; 6. сп. фаулирам; нарушавам правилата, правя фаул; to \foul s.o. out изкарвам някого от игра, като го фаулирам.

  English-Bulgarian dictionary > foul

 • 2 foul-up

  foul-up[´faul¸ʌp] n 1. неразбория, суматоха, объркана работа; 2. гаф; грешка.

  English-Bulgarian dictionary > foul-up

 • 3 foul

  нефтен газ със сероводород
  сблъскВам
  повреждам, замърсявам
  сблъскВане

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > foul

Look at other dictionaries:

 • Foul — (foul), a. [Compar. Fouler ( [ e]r); superl. {Foulest}.] [OE. foul, ful, AS. f[=u]l; akin to D. vuil, G. faul rotten, OHG. f[=u]l, Icel. f[=u]l foul, fetid; Dan. fuul, Sw. ful foul, Goth. f[=u]ls fetid, Lith. puti to be putrid, L. putere to stink …   The Collaborative International Dictionary of English

 • foul — [foul] adj. [ME < OE ful, akin to Ger faul, rotten, lazy < IE base * pū , * pu , to stink (< ? exclamation of disgust) > L putere, to rot, Gr pyon, PUS] 1. so offensive to the senses as to cause disgust; stinking; loathsome [a foul… …   English World dictionary

 • Foul — may refer to:*Foul (sports), an unfair or illegal sports act, including: **Foul (football), in football (soccer), an unfair act by a player as deemed by the referee **Professional foul, in football (soccer) or rugby, a deliberate act of foul play …   Wikipedia

 • foul — 〈[ faʊl] Adj.; nur präd. u. adv.; Sp.〉 regelwidrig, unfair, unsportlich [engl., „schmutzig, unrein, faul“] * * * foul [fa̮ul ] <Adj.> [engl. foul, eigtl. = schmutzig; hässlich, verw. mit ↑ faul] (Sport): regelwidrig, unfair, unsportlich …   Universal-Lexikon

 • Foul — 〈[ faʊl] n. 15; Sp.〉 Verstoß gegen die (allgemein anerkannten) Spielregeln [engl., „etwas Unreines, regelwidriger Schlag od. Stoß beim Sport“] * * * foul [fa̮ul ] <Adj.> [engl. foul, eigtl. = schmutzig; hässlich, verw. mit ↑ faul] (Sport):… …   Universal-Lexikon

 • foul — »regelwidrig«: Aus England, dem Mutterland des Fußballsports, wurde im 20. Jh. eine Reihe von Ausdrücken der Fußballersprache entlehnt. Die meisten davon wurden allerdings später durch Lehnübersetzungen ersetzt (beachte z. B. Aus ‹↑ aus› für engl …   Das Herkunftswörterbuch

 • foul — [adj1] disgusting, dirty abhorrent, abominable, base, contaminated, despicable, detestable, disgraceful, dishonorable, egregious, fetid, filthy, gross*, hateful, heinous, horrid, icky*, impure, infamous, iniquitous, loathsome, malodorous, mucky* …   New thesaurus

 • Foul — Foul, n. 1. An entanglement; a collision, as in a boat race. [1913 Webster] 2. (Baseball) See {Foul ball}, under {Foul}, a. [1913 Webster] 3. In various games or sports, an act done contrary to the rules; a foul stroke, hit, play, or the like.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Foul — [faul] das; s, s; Sport; (besonders bei Mannschaftsspielen) eine unsportliche und unerlaubte Behinderung des Gegners <ein böses, grobes, harmloses Foul; ein verstecktes Foul; ein Foul an jemandem begehen>: Der Schiedsrichter ahndete das… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • foul — foul, foully The normal adverb from foul is foully (pronounced with both ls): • Jerome had done foully, but not so foully as he himself and all here believed Ellis Peters, 1993. The older form foul survives in the quasi adverbial expressions foul …   Modern English usage

 • foul — ► ADJECTIVE 1) having an offensive smell or taste; causing disgust. 2) very disagreeable or unpleasant. 3) morally offensive; wicked or obscene. 4) done contrary to the rules of a sport. 5) polluted or contaminated. 6) (foul with) clogged or… …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.