Translation: from danish

foretagende

Look at other dictionaries:

  • foretagende — fo|re|ta|gen|de sb., t, r, rne; et industrielt foretagende; et risikabelt foretagende …   Dansk ordbog

  • Entreprise — Entreprise. Overtagelse af et arbejde. At tage et erbejde i entreprise vil sige, at overtage enhver forpligtelse lige over for arbejdsgiveren, for eksempel bygherren, således at ansvaret udelukkende lægges på entreprenøren, og bygherren ikke har… …   Danske encyklopædi

  • Operation — (tit) Foretagende, lægesnit …   Danske encyklopædi

  • Transaktion — 1. Foretagende, handling. 2. Manøvre. 3. Handel (kan have betydningen af at være en tvivlsom handel) …   Danske encyklopædi

  • bagmand — bag|mand sb., en, bagmænd, bagmændene (person der står bag et foretagende), i sms. bagmands , fx bagmandspoliti …   Dansk ordbog

  • galej — ga|lej sb., en, er, erne (HISTORISK et krigsskib); på den galej (i det tvivlsomme foretagende) …   Dansk ordbog

  • kooperativ — I ko|ope|ra|tiv 1. ko|ope|ra|tiv sb., et, er, erne (samarbejdende foretagende) II ko|ope|ra|tiv 2. ko|ope|ra|tiv adj., t, e (samarbejdende) …   Dansk ordbog

  • kooperatør — ko|ope|ra|tør sb., en, er, erne (person der deltager i et kooperativt foretagende) …   Dansk ordbog

  • lyssky — lys|sky ubøj. adj.; lyssky øjne; et lyssky foretagende …   Dansk ordbog

  • prospekt — pro|spekt sb., et, er, erne (billede af en udsigt; plan for et foretagende), i sms. prospekt , fx prospektkort …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.