Translation: from turkish

fars dili

 • 421 yazı

  "1. writing, act of writing. 2. piece of writing, writing. 3. article (in a newspaper or magazine). 4. handwriting; calligraphy. 5. alphabet. 6. fate, destiny. -yı çıkarmak/sökmek to be able to decipher someone´s handwriting. - dili the written language, the literary language. -ya dökmek /ı/ to express (something) in writing. -ya gelmemek to be something that cannot be adequately explained in writing. - hocası teacher of penmanship or calligraphy. - makinesi typewriter. - mı, tura mı? Heads or tails? - tahtası blackboard. - taşı slate (used as a surface for writing)."

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > yazı

 • 422 zıvana

  "1. short tube open at both ends (especially one used as a removable liner). 2. (removable) liner (inserted in the mouthpiece of a hookah). 3. paper tube (used as a cigarette holder). 4. mortise (of a mortise-and-tenon joint); groove (of a tongue-and-groove joint). 5. (metal) filter (in a tobacco pipe). 6. shaft (of a millstone). 7. pin (on which the sheave of a pulley block turns). -dan çıkarmak /ı/ colloq. to make (someone) blow his stack, put (someone) in a towering rage. -dan çıkmak colloq. 1. (for someone) to blow his stack, get in a towering rage. 2. to go insane, go off one´s nut. - deliği mortise. - delik geçme mortise-and-tenon joint. - dili tenon. - lambalı geçme tongue-and-groove joint. dişi - mortise. erkek - tenon."

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > zıvana

 • 423 çalmak

  "1. /ı/ to steal, take (something) unlawfully. 2. /ı/ to ring or toll (a bell); to peal (bells); to sound (a trumpet); to blow, toot (a horn or whistle); to buzz (a buzzer). 3. /ı/ to play (a musical instrument, a piece of music, a record, a record player, a tape player, a radio). 4. /ı/ to knock on (a door). 5. (for a bell) to ring or toll; (for bells) to peal; (for a telephone) to ring; (for a buzzer) to buzz; (for a trumpet) to sound; (for a clock) to strike or chime; (for a horn or whistle) to blow or toot, be blown or tooted; (for a musical instrument, a record, a record player, a tape player, a radio) to play, be played; (for a piece of music) to be played. 6. (for a clock) to strike (an hour). 7. /ı, a/ to throw or hurl (something, someone) to (the ground). 8. /a, ı/ to add (an ingredient) to (a liquid). 9. /a, ı/ prov. to spread or smear (one thing) on (another). 10. /ı/ (for frost, copper, soot) to spoil (something). 11. /ı/ to cut (something) diagonally; to cut (cloth) on the bias. 12. /ı/ to chase (a metal object). 13. /a/ (for one color) to be tinged with (another). 14. (for someone´s accent) to have something of (a specified language) about it: Dili Fransızcaya çalıyor. There´s something French about his accent. 15. prov. (for someone´s height) to verge on (a specified length): Boyu kısaya çalıyor. She´s on the short side. 16. to wield (a sword, a whip, an oar) with all one´s might. çalıp çırpmak to steal anything he/she can get his/her hands on. Çalmadığım kapı kalmadı. I´ve left no stone unturned. çalmadan oynamak 1. to be elated, be on top of the world; to be tickled pink. 2. to be very eager (to do something), be raring to go; always to be ready (to do something), be ready (to do something) at the drop of a hat. "

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > çalmak

 • 424 çocuk

  "1. child, infant. 2. childish. Ç-lar! colloq. Hey, you all! -tan al haberi. proverb A child will tell the truth. - aldırmak to have an abortion. - arabası baby carriage, baby buggy, Brit. pram, perambulator. - bahçesi 1. children´s playground. 2. playpen. - bakımı child care. - bezi diaper. - büyütmek to bring up children. - dili child´s language. - doğurmak to give birth to a child. - doktoru pediatrician. - düşürme abortion, miscarriage. - düşürmek to have an abortion. Ç- Esirgeme Kurumu Society for the Protection of Children. - felci polio, infantile paralysis. - gibi 1. in a childish manner. 2. childlike. - hastalığı children´s disease. - işi a simple matter, child´s play. - mahkemesi juvenile court. - maması baby food. - odası (children´s) nursery. - olmak to become childish. -u olmak /ın/ to have a child, give birth to a child. - oyuncağı 1. toy. 2. child´s play; matter of no consequence. - oyuncağı haline getirmek /ı/ to neglect (a project) (because one regards it as unimportant). - peydahlamak (for an unmarried woman) to become pregnant. - yapmak to produce a child, have a child. - yetiştirmek to bring up children. - yuvası nursery school. - zammı child allowance."

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > çocuk

 • 425 arnavut

  (-du)
  alban; arnavut dili – alban dili

  Türkçe-Azerice Sözlük > arnavut

 • 426 konuşma

  1) danışıq, söhbət; konuşma dili – danışıq dili; 2) məruzə
  danışıq, məruzə, söhbət

  Türkçe-Azerice Sözlük > konuşma

Look at other dictionaries:

 • dili-zar — <fars.> klas. şair. Ürəyi dağlı, ürəyi yaralı. Qıldı kənar zülfünü rüxsariyardən; Verdi nəsimi sübh dili zardan xəbər. S. Ə. Ş.. Hər dərdü qəmin mən çəkirəm, kam alan özgə; Rəhm eyləməsin qoy dili zarə, özü bilsin. Ə. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • FÜRSİYYAT — Fars dili ve edebiyatı bilgisi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • pəhləvi — f. 1) orta fars dili; orta fars əlifbası; 2) 1925 198 ci illərdə İranda hakimiyyət sürmüş sülalə; 3) keçmiş İranda: qızıl pul …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • farsçılıq — is. Fars dili və mədəniyyətini zorla fars olmayanlara qəbul etdirməyə çalışmaqdan ibarət şovinist siyasət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • farsi — is. <fars.> Fars dili. Süheyli çörək yeyən qardaşlarına sarı getdi. Onlar nə isə pıçıldaşırdılar: – Farsini kamil bilirsənmi? M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • farslaşmaq — f. Fars dili, ənənə və adətlərini qəbul etmək; fars olmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • farsi — f. 1) fars dili; farsca; 2) farslara aid olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • dil — 1. is. 1. anat. İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə, əlavə olaraq, danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan. Dillə dadmaq. Dili ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Azeri language — Infobox Language name=Azeri nativename= za. آذربایجان دیلی az. Azərbaycan dili az. Азәрбајҹан дили (in Azerbaijan) pronunciation=/azærbajʤan dili/ states= Flag|Iran, Flag|Azerbaijan, also in parts of neighboring countries such as: Flag|Georgia,… …   Wikipedia

 • Idioma kashgai — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar al auto …   Wikipedia Español

 • divan — 1. is. <fars.> köhn. 1. Məhkəmə, tribunal. Əgər Kərbəlayı Heydərin ona iki yüz manat borcu var, kağızını qoysun divana. C. M.. <Tarverdi:> İstəmirəm məsum bir qız mənim üçün divanlara sürülsün. . C. C.. Hər iki oba divan qabağında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.