Translation: from azerbaijani to japanese

fəallaşdırmaq

 • 1 fəallaşdırmaq

  【動】
  活発化させる、 活性化させる、 活動的にする
  [カッパツカサセル、 カッセイカサセル、 カツドウテキニスル]

  Otluqbeli məğlubiyyəti Ağqoyunlu dövlətinin daxilində hakimiyyətə qarşı olan qüvvələri fəallaşdırdı. — オトルクベリの敗北は、 アクコユンル朝内部における、 反政権の勢力を活発化させた。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > fəallaşdırmaq

Look at other dictionaries:

 • allaşdırmaq — f. Al rəngə boyamaq, al etmək, qızartmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • fəallaşdırmaq — f. Fəal etmək, fəaliyyətini daha da artırmaq, daha da canlandırmaq; aktivləşdirmək. İctimai iş şagirdləri fəallaşdırır. Müəllim yeni mövzunu yaxşı mənimsəmək və sinfi fəallaşdırmaq məqsədilə canlı müsahibə apardı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • allaşdırma — «Allaşdırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • aktivləşdirmək — f. Fəallaşdırmaq, fəaliyyətini artırmaq (gücləndirmək) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • fəallaşdırma — «Fəallaşdırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qırmızılaşdırmaq — f. Qırmızı rəngə boyamaq, qırmızı etmək; allaşdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qızışdırmaq — f. 1. Odun alovunu daha da şiddətləndirmək; alovlandırmaq. Ocağı üfürüb qızışdırmaq. Uşaqlar tonqalı qızışdırdılar. 2. Qızdırmaq, isitmək, istiləndirmək. Əllərimi oda tutub bir az qızışdırdım. – Qızışdırar bahar ayı yerin, göyün havasını;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.