Translation: from turkish

eş biçim

 • 1 biçim

  biçim

  Türkçe-Azerice Sözlük > biçim

 • 2 biçim

  is.
  1. 外表, 外形, 样子
  2. 模型, 型; 款式; 样式: saç \biçimi 发型 yeni \biçim bir ceket 新款上衣 giysinin \biçimi 衣服款式 kostümün \biçimi 套装的款式
  3. 形式; 方式: koltuk \biçiminde bir sandalye 扶手椅 tekil \biçim 单数形式 çoğul \biçim 复数形式 olumsuz \biçim 否定式 Liberalizm, kendisini çeşitli biçimlerde gösterir. 自由主义有各种表现。
  4. (文艺作品等的)体裁
  ◇ \biçim almak 采取…形式, 具有…样式, 采取…方式 \biçim \biçim 各式各样地 \biçim vermek 使具有某种形式: Bu odaya bir biçim vermeliyiz. 我们应该布置一下这间房子。-i \biçime koymak 使成某种形状 -i \biçime sokmak 使成某种形状 -i \biçime sokmak 使成某种形状 \biçimine getirmek 寻找好时机, 伺机
  II
  is. 收割: buğday \biçim zamanı 小麦收割时间

  Türkçe-Çince Sözlük > biçim

 • 3 biçim

  1) вид, фо́рма

  biçime girmek — приобрета́ть какую-л. фо́рму, принима́ть какой-л. вид

  biçime sokmak — приводи́ть в надлежа́щий вид

  biçim vermek — придава́ть соотве́тствующую фо́рму

  2) покро́й, фасо́н
  3) поко́с, жа́тва

  biçim harman zamanı — стра́дная пора́, страда́

  ••
  - bu ne biçim iş böyle?
  - ne biçim adam

  Türkçe-rusça sözlük > biçim

 • 4 biçim

  1. subst Schnitt m, Fasson f; Art f; Form f; Gestalt f; Mähen n, Ernte f;
  biçim verme TECH Formung f;
  ne biçim adam? abw was für ein Mensch?;
  bu ne biçim şey? was ist/soll denn das?
  2. konj -ecek/-eceği biçimde so…, dass

  Türkçe-Almanca sözlük > biçim

 • 5 biçim

  İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Türkçe-Rusça Sözlük ve Rus-Türkçe Sözlük > biçim

 • 6 biçim

  biçim s
  1) ( şekil) Form f, Gestalt f
  \biçim almak Form [o Gestalt] annehmen
  bir şey \biçim alıyor etw nimmt Form [o Gestalt] an
  2) ( tarz) Art und Weise; (koşma \biçimi) Art f; (yaşam \biçimi) Weise f

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > biçim

 • 7 biçim

  1) покро́й, фасо́н
  2) вид, фо́рма; мане́ра
  3) поко́с, жа́тва

  biçim bilgisi — лингв. морфоло́гия

  biçim bilim(i) — биол. морфоло́гия (растений)

  -ı biçimine getirmek — улучи́ть моме́нт

  Büyük Türk-Rus Sözlük > biçim

 • 8 bıçım

  bir bıçım kagun - A slice of melon

  Old Turkish to English > bıçım

 • 9 biçim

  "1. shape, form. 2. sort, kind, manner: Ne biçim şey bu? What sort of thing is this? Onu güzel bir biçimde söyledi. He put it in a nice way. 3. comp. format. 4. tailor. cut (of a garment): İngiliz biçimi bir ceket a sport coat with an English cut. 5. time for reaping; time for cutting hay; harvesttime. 6. /ı/ cutting and shaping, hewing (wood, stone). 7. /ı/ tailor. cutting (cloth) (to make garments); cutting out (clothes). 8. /ı/ reaping (a cereal crop); cutting, mowing (hay, grass). 9. /ı, a/ putting (a price) on, assigning (a price) to (something). - almak to take shape. -ini almak to take shape as, assume (a specified) shape. -ine gelmek for a suitable opportunity to arise. -ine getirmek to find a convenient time or opportunity. -e sokmak/koymak /ı/, - vermek /a/ to give (a specified) shape to. - vakti time for reaping; time for cutting hay; harvesttime. "

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > biçim

 • 10 biçim

  көе; рәвеш; шәкел; сүрәт; юл

  Türkçe-Tatarca sözlük > biçim

 • 11 biçim

  n. form, shape, style, cast, configuration, conformation, face, fashion, figuration, format, genre, guise, make, mode, semblance
  --------
  pref. morpho
  * * *
  1. form 2. manner 3. style (n.) 4. form (n.)

  Turkish-English dictionary > biçim

 • 12 biçim

  awa
  --------
  celeb
  --------
  fesal
  --------
  kêsim
  --------
  qidûm
  --------
  teşe
  --------
  şimşat
  --------
  şêwe

  Türk-Kürt Sözlük > biçim

 • 13 biçim

  Forma; şəkil; tərz

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > biçim

 • 14 biçim

  kształt; postać

  Türkçe-Lehçe Sözlük > biçim

 • 15 biçim


  форма, къэгъэлъэгъуакI, щъуаш

  Малый турецко-адыгский словарь > biçim

 • 16 biçim

  بنية
  جسم
  جهاز
  خلقة
  هيكل

  Türkçe-Arapça Sözlük > biçim

 • 17 biçim

  1. بنية [بِنْيَة]
  Anlamı: dış görünüş, şekil
  2. جسم [جِسْم]
  Anlamı: dış görünüş, şekil
  3. جهاز [جِهَاز]
  Anlamı: dış görünüş, şekil
  4. خلقة [خِلْقَة]
  Anlamı: dış görünüş, şekil
  5. هيكل [هَيْكَل]
  Anlamı: dış görünüş, şekil

  Türkçe-Arapça Sözlük > biçim

 • 18 biçim

  "shape, form, figure; way, manner, mode"

  İngilizce Sözlük Türkçe > biçim

 • 19 biçim

  kadlub; podoba; tvar

  Türkçe-Çekçe Sözlük > biçim

 • 20 eş biçim

  ohne pl chem Isomorphie f

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > eş biçim

Look at other dictionaries:

 • biçim — 1. is. Biçme işi Buğday biçim zamanı. 2. is. 1) Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur. S. Birsel 2) Yakışık alan şekil, uygun şekil Söylediklerimden çok …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • biçim birimi — is., dbl. Kelimelere dil bilgisi bakımından biçim veren, çoğu ek durumunda olan öge, morfem …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • biçim — is. 1. Biçilmək tərzi; paltarın forması, fasonu, ülgüsü. Bu biçimdə paltar görməmişəm. Onun paltosunun biçimi çox gözəldir. – <Kor kişinin> əlbəsəsinin tərzi, biçimi avamlığını . . andırırdı. S. H.. // Şəkil, qayda, üsul, forma. Qəhrəman… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • biçim bilimi — is. Yapı bilimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • biçim almak — biçimlenmek, belli bir biçime girmek, şekillenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bıçım — kesim, dilim, I, 15, 395 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • eş biçim — is., kim. Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • biçime sokmak (veya biçim vermek) — bir şeyi biçimlendirmek Onlara bu yaşta biçim verecek olan hocaları, ana babaları, büyük yaşta akrabalarıdır. B. Felek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tek biçim — sf. Standart …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ne biçim? — nasıl? …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ISHAM — Biçim vakti yetişmek, hasat zamanının gelmesi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.