Translation: from turkish

duvarlara

Look at other dictionaries:

 • afiş asmak — duvarlara ilan yapıştırmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • birkaçı — zm. Az sayıda olan kimse veya şey Kadınların birkaçı sıkılarak yüzlerini duvarlara döndüler. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • duvar ilanı — is. 1) Sokak ve caddelere bakan duvarlara yapıştırılarak veya asılarak yapılan duyuru 2) Şehir meydanlarında büyük binaların duvarlarına yansıtılarak yapılan duyuru …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • duvar yazısı — is. Duvarlara yazılan, genellikle politik içerikli slogan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Japon sarmaşığı — is., bit. b. Asmagillerden, ana yurdu Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kalemkâr — is., esk., Ar. ḳalem + Far. kār Tavan ve duvarlara kabartma gibi görünen resimler yapan sanatçı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sırma — is. 1) Altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel Açık gri etrafı iki parmak kalınlığında sarı sırma işlemeli, gayet zarif bir kumaş. R. H. Karay 2) sf. Bu telden yapılmış veya bu tel gibi olan Altın yaldızlı ve siyah çiçekli aynalar duvarlara… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sipsivri — sf. Çok sivri Uçları sipsivri demir kalemleri duvarlara atıyorum. S. F. Abasıyanık Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller sipsivri kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sürtünmek — e 1) Geçerken değmek, sürünmek Hasta gene duvarlara sürtünerek kendini alt katın merdivenlerine attı. P. Safa 2) nsz, mec. Başıboş, amaçsız dolaşmak 3) nsz, mec. Kavga etmek için sebep aramak Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller sürtünüp durmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yapışıcı sap — is., bit. b. Duvarlara, ağaçlara yapışarak yükselen sap türü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kerilgen — her zaman gerilen, gerinen, esniyen I, 523 kerilmek gerllmek, gerinmek, esnemek I, 119; II, 136 kerim duvarlara örtülen, kaplanan dokuma nesneler. I, 398 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.