Translation: from english

dord

Look at other dictionaries:

 • dord — 1934, a ghost word printed in Webster s New International Dictionary and defined as a noun used by physicists and chemists, meaning density. In sorting out and separating abbreviations from words in preparing the dictionary s second edition, a… …   Etymology dictionary

 • dörd — miqd. s. 1. Üçdən sonra gələn və 4 rəqəmi ilə işarə olunan say və miqdar. İki dəfə iki – dörd. Dörd yaş. 2. Beşballı sistemdə şagirdin, tələbənin müvəffəqiyyətini göstərən və «yaxşı» ifadə edən nömrə. Dərslərdən 4 almaq. ◊ Dörd bir tərəf – dövrə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Dord — This article is about a lexicographic error. For the Irish musical instrument, see Dord (musical instrument). An excerpt from Webster s showing the non existent word dord Dord is a notable error in lexicography, an accidental creation, or ghost… …   Wikipedia

 • dördəm — I (Qazax, Meğri, Salyan, Tovuz) bax dördələmə. – At dördəm qaçdı (Salyan); – Bu at dördəm geder (Qazax); – Burdan orya dördəm get (Tovuz); – Atdar dördəm qaşdılar, yalın o tərəfinə aşdılar (Meğri) II (Tovuz) dördqat (əyirmək) (sapa aiddir). – Mən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • dördəmə — (Bakı, Cəbrayıl, Gədəbəy, Qazax, Salyan, Tovuz) bax dördələmə. – Mə:m atım dördəmə qaçır (Bakı); – At dördəmə qaçseydi, tez çatardım ora (Salyan); – At var ki, yuaş yuaş geder, at var ki, ye:in geder, at var ki, dördəmə geder, at var ki, yorğa… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • dördə:x — (Kəlbəcər, Tərtər) bax dördəyağ. – Xamır dördə:xda yaylır (Kəlbəcər) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • Dord — Dords sind bronzezeitliche Hörner aus Irland. Insgesamt 104 solcher Dords in verschiedenen Längen sind bisher gefunden worden und konnten auf einen Zeitraum um etwa 800 v. Chr. datiert werden. Der Zweck, die Details der Herstellungsweise… …   Deutsch Wikipedia

 • dördələmə — (Gədəbəy) dördayaq çapma. – Yol kun düz oldu, sürərəm atı dördələmə, ləzət verer maηa …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • dördəm — z. Dördayaq, dördnal, birnəfəsə, çaparaq. Yasavulun kürən atı yellənərək qabağa çıxdı. At dağ yuxarı dördəm tullanatullana qalxdı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dord — A non existent word entered in the second edition of Webster s New International Dictionary by mistake (that I feel sorry for and wish to submit it back into a dictionary). See http://members.aol.com/gulfhigh2/words1.html for information …   Dictionary of american slang

 • DORD — Department Of Redundancy Department …   Glossary of chat acronyms & text shorthand

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.