Translation: from azerbaijani

dolanmaq

 • 1 dolanmaq

  1
  глаг.
  1. кружиться, вертеться:
  1) находиться в круговом движении. Binanın ətrafına dolanmaq кружиться вокруг здания; разг. öz oxu ətrafında dolanmaq (fırlanmaq) вращаться вокруг своей оси, Günəşin ətrafına dolanmaq (fırlanmaq) вращаться вокруг Солнца, göydə dolanmaq (fırlanmaq) кружиться в небе
  2) разг. назойливо появляться, находиться где-л. Bütün günü ətrafına dolanmaq nəyin весь день вертеться около чего
  2. обращаться:
  1) циркулировать (совершать круговое движение)
  2) делать оборот (о деньгах, капитале)
  3. обматываться, обмотаться, обвиваться, обвиться. Boynuna dolanmaq обвиваться вокруг шеи, qoluna dolanmaq обвиваться вокруг руки
  4. вертеться (неотступно приходить – в голову, на ум). Dilimin ucunda dolanır вертится на языке, başımda dolanır вертится в голове
  5. обходить, обойти, объезжать, объехать:
  1) ездя, побывать во многих местах. Bütün şəhəri dolanmaq обойти весь город, bütün ölkəni gəzib dolanmaq объехать всю страну, bütün meşəni dolanmaq обойти весь лес
  2) проходить, пройти, проехать, проезжать стороной, минуя что-л. Əkini dolanmaq обойти посев
  6. прохаживаться, пройтись, ходить, бродить, брести. Tək-tənha dolanmaq одиноко бродить, küçələri dolanmaq бродить по улицам
  7. проходить, пройти, пролететь (о времени, событиях и т.п.). İl dolandı прошел год, həftələr dolandı прошли недели
  8. облетать, облететь (быстро распространиться – о слухе, известии и т.п.). Bu xəbər bütün şəhəri dolandı это весть облетела весь город
  ◊ başına dolanmaq kimin виться вьюном вокруг кого; başına dolanım! умоляю тебя!
  2
  глаг.
  1. жить, поживать:
  1) находиться в каких-л. отношениях (деловых, дружеских). Mehriban dolanmaq дружно жить
  2) содержать себя, добывать средства к жизни. Öz qazancı ilə dolanmaq жить на свои заработки, başqasının hesabına dolanmaq жить на чужой счет, öz əməyi ilə dolanmaq жить своим трудом
  2. уживаться, ужиться (наладить мирную и согласную жизнь с кем-л.). Yaxşı dolanmaq kimlə уживаться хорошо с кем; dolana bilməmək kimlə не уживаться, не ужиться с кем
  3. вести, повести себя (держать себя, поступать каким-л. образом). Ehtiyatlı dolanmaq вести себя осторожно

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dolanmaq

 • 2 dolanmaq

  1) вертеться, вращаться; 2) ходить вокруг, обхаживать, объезжать; 3) прохаживаться, прогуливаться; 4) жить, поживать, уживаться; 5) обходиться, обойтись. Dolanmamaq отриц. от dolanmaq.

  Азербайджанско-русский словарь > dolanmaq

 • 3 dolanmaq

  1) go round
  2) (yaşamaq) live, exist
  yaxşı dolanmaq – be well off

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > dolanmaq

 • 4 dolanmaq

  I
  【動】
  うろうろする、 ぶらぶらする、 歩きまわる
  [ウロウロスル、 ブラブラスル、 アルキマワル]

  Penqrof da, vaxtını nə ilə öldürməyi bilməyən adam kimi əllərini cibinə qoyaraq əsnəyə-əsnəyə dolanırdı. — ペングロフも、 どうやって暇を潰したものか分からず、 ポケットに手を突っ込んで、 あくびをしながら、 うろうろしていた。

  II
  【動】
  回る、 回転する
  [マワル、 カイテンスル]
  【動】
  回る、 周回する、 周りをめぐる
  [マワル、 シュウカイスル、 マワリヲメグル]

  Bu maneəni nə dolanıb keçmək mümkündü, nə də dəf etmək. — この障害物は迂回して通り過ぎることも、 排除することもできなかった。

  IV
  【動】
  暮らす、 生活する
  [クラス、 セイカツスル]

  Qarət etməklə dolanan “ləzgilər”-in sayı böyük miqdarda azalmışdır. — 掠奪で生計を立てる「レズギ人」の数は、 相当数減少した。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > dolanmaq

 • 5 dolanmaq

  dolanmak, geçinmek

  Azərbaycanca-Türkcə Lüğət > dolanmaq

 • 6 dolanmaq

  dolanmak, geçinmek

  Azərbaycan-Türkiyə lüğət > dolanmaq

Look at other dictionaries:

 • dolanmaq — 1. f. 1. Bir şeyin ətrafında fırlanmaq, hərlənmək, dövr eləmək, aylanmaq; dövrə vurmaq. Bu binanın ətrafını on dəqiqəyə dolanmaq olar. – Hüseynağa şeylərin daşınmasını gözləmədən yuxarı çıxıb buruğu dolandı. M. İ.. Dörd tərəfimdəki mərzlərlə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dövrə — is. 1. Çevrə, dairə. Təkərin dövrəsi. 2. Ətraf, həndəvər, yan; bir şeyin dışarıdan və ya içəridən dörd tərəfi. Dağın dövrəsi. – <Bəhram Saraya:> Sən mənim şəmimsən və mən pərvanə kimi daima dövrəndə fırlanmağa hazıram. C. C.. Binanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • fırlanmaq — f. 1. Öz oxu ətrafında dairəvi hərəkət etmək, dolanmaq, hərlənmək, dövr etmək. <Qüdrət:> Baxıram, təkərlər fırlanır, motorlar işləyir, hər şey hərəkət edir. C. C.. Dəyirman pərləri elə fırlanır ki, görmək olmur. M. C.. 2. Bir şeyin ətrafına …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • hərlənmək — f. 1. Bir şeyin ətrafında dolanmaq, fırlanmaq, aylanmaq, dövrə vurmaq. Bağın ətrafına hərlənmək. – Keçəl Həmzə Çənlibeldə Dürata baxdığı zaman Qıratın da yan yörəsinə hərlənib, özünə mehriban eləmişdi. «Koroğlu». Qoçaq ağacın dövrəsinə hərlənib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dolanma — 1. «Dolanmaq 1»dan f. is. 2. 1. «Dolanmaq 2»dan f. is. 2. is. Həyat, yaşayış; həyat, yaşayış şəraiti. İkinci günü Ruqiyyə şəhər dolanmasından usandı. A. D …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dolaşmaq — f. 1. Dolaşıq düşmək, pırtlaşmaq, bir birinə qarışmaq. Saçları dolaşdı. İp dolaşıb. 2. Dolanmaq, sarılmaq, ilişmək. Hərçəndi oynamaq ona yaraşır; Siyah zülfü qamətinə dolaşır. Aşıq Hüseyn. Ayı zənciri ilə ağaca dolaşıb dartınır və bağırırdı. S. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dövr — 1. is. <ər.> 1. Dolanma, hərlənmə, fırlanma; bir şeyin öz oxu ətrafında hərəkəti. Dövr etmək – 1) bir şeyin ətrafında hərlənmək, fırlanmaq, dövrəvi hərəkət etmək. Hələ dan ulduzu batmayıb, ərşi fələkdə öz dövrünü edirdi. A. D.. Hərlənib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • girlənmək — f. 1. Gəzmək, dolaşmaq, dolanmaq. Nəbi Naxçıvanda bir az girlənib, İsmayılın yerini öyrənməyə çalışırdı, ancaq tapmırdı. «Qaçaq Nəbi». O, Şehli kəndinin arasında xeyli dolandı, girlənə girlənə z. Safonun kahasının qabağında dayandı. S. R.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • aylammağ — (Quba) gəzib dolanmaq, hərlənmək. – Gidağ bir az aylanağ gəlağ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • çarxlamax — (Ağdam, Cəbrayıl, Gəncə, Mingəçevir) itilərəmk. – Qəməltini ver, çarxlamağa aparajam (Gəncə); – Pıçağı çarxlamışam, indi qılış kimi kəsir (Cəbrayıl) Çarx vırməy (Cəlilabad) – dolanmaq, gəzmək. – Biz dünyanı çarx vıraco:uğ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.