Translation: from polish

doczesny

Look at other dictionaries:

 • doczesny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} należący do przemijającego, materialnego, ziemskiego świata; dotyczący okresu, obejmujący okres do śmierci człowieka : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ulotność dóbr doczesnych. Problemy doczesnego życia.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • doczesny — Doczesna powłoka zob. powłoka 2. Doczesna wędrówka zob. wędrówka 1. Świat doczesny zob. świat 34 …   Słownik frazeologiczny

 • doczesny — «trwający do pewnego czasu, nietrwały, przemijający» Sprawy doczesne, Doczesny świat. ◊ Dobra doczesne «majątek, bogactwo» ◊ Doczesna wędrówka «życie» ◊ Życie doczesne «życie ziemskie przeciwstawiane pozagrobowemu» …   Słownik języka polskiego

 • świat — 1. Błagać, prosić na wszystko w świecie «usilnie, natarczywie prosić o coś» 2. Być komuś, stać się dla kogoś całym światem; przesłonić komuś (cały) świat «być, stać się jedynym przedmiotem czyichś zainteresowań, uczuć»: (...) Nie wie kiedy i… …   Słownik frazeologiczny

 • doczesność — ż V, DCMs. doczesnośćści rzecz. od doczesny …   Słownik języka polskiego

 • docześnie — przysłów. od doczesny …   Słownik języka polskiego

 • świat — m IV, D. a, C. u, Ms. świecie; lm M. y 1. «kula ziemska, Ziemia jako miejsce bytowania człowieka wraz ze wszystkim, co na niej istnieje; warunki tego bytowania, życie na Ziemi z wszelkimi jego przejawami» Życie na świecie. Podróżować, wędrować po …   Słownik języka polskiego

 • ziemski — ziemskiscy 1. «dotyczący Ziemi planety» Glob ziemski. Kula ziemska. Atmosfera, biosfera ziemska. Biegun, południk, równoleżnik ziemski. Istoty, stworzenia ziemskie. ∆ astr. Oś ziemska «wyobrażalna prosta przechodząca przez bieguny geograficzne,… …   Słownik języka polskiego

 • docześnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. doczesny: Myśleć docześnie. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • teokracja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} system rządów, w którym najwyższą władzę sprawują kapłani; wynika z poglądu, że świat doczesny powinien stanowić odbicie świata boskiego <gr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • ziemski — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, ziemskiscy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do Ziemi jako planety; będący częścią tej planety : {{/stl 7}}{{stl 10}}Skorupa, atmosfera ziemska. Istoty ziemskie. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.