Translation: from turkish

denetleme kurulu

Look at other dictionaries:

 • denetleme kurulu — is. 1) Devlet kuruluşlarında denetim işini yapmakla görevli üyelerin oluşturduğu kurul, denetim kurulu, teftiş heyeti, teftiş kurulu 2) Bir kuruluşun yasalara ve kendi amacına uygun olarak çalışıp çalışmadığını denetleyen kurul …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • denetleme — is. 1) Denetlemek işi 2) Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol Birleşik Sözler denetleme kurulu denetleme raporu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller denetleme yapmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • denetleme yapmak — kontrol etmek Devlet Denetleme Kurulu ... her türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapar. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • denetim kurulu — is. Denetleme kurulu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • teftiş kurulu — is. Denetleme kurulu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kurul — is. Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble Birleşik Sözler alt kurul genel kurul seçici kurul yarkurul Bakanlar Kurulu balotaj kurulu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Telecommunications in Turkey — See also: Broadband Internet access worldwide#Turkey Communications Of Turkey Telephones main lines in use 16.534 million (2009) 18th in world [1] Telephones mobile cellular 62.78 million(2009) 17th in world [2] Telephone sys …   Wikipedia

 • BDDK — Bankacilik DüZenleme Ve Denetleme Kurulu (International » Turkish) …   Abbreviations dictionary

 • teftiş heyeti — is. Denetleme kurulu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • denetim — is. Denetleme Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Anayasa Birleşik Sözler denetim kurulu denetim noktası denetim pulu ön denetim öz denetim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • parlamento — is., İt. parlamento Başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, hükûmeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler, yasama kurulu, yasama meclisi, yasama organı Parlamento, devlet statüsü ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.