Translation: from azerbaijani

dərinləşmək

Look at other dictionaries:

 • dərinləşdirmək — f. 1. Daha dərin etmək, dərinliyini artırmaq. Quyunu dərinləşdirmək. Çayı dərinləşdirmək. 2. məc. Daha da şiddətləndirmək, daha da artırmaq (qüvvətləndirmək, ciddiləşdirmək, ağırlaşdırmaq). Mübahisələri dərinləşdirmək. Ziddiyyəti dərinləşdirmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • sərinlənmək — məch. Sərində oturmaq, yaxud sərin su içmək, sərin su ilə yuyunmaq və s. ilə özünü sərinlətmək, hərarətini azaltmaq. Balkonda oturub sərinləndim. Soyuq su içib sərinləndim. – <Şiraslan düşünürdü> . . hər çeşmədən yüz yüz maşının min min… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • sərinlətmək — f. 1. Sərin etmək, sərinləşdirmək. Yağış havanı sərinlətdi. – <Ağaclar> qəsrin alçaq hasarının dibində bitdikləri üçün qəsrin həyətini sərinlətmək vəzifəsini bitirirdi. M. S. O.. Təmiz hava yataq otağına dolub qızı sərinlətdi. Ə. Vəl.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dərinləşmək — f. 1. Daha dərin olmaq, dərinliyi artmaq, daha da çuxurlaşmaq. Çay xeyli dərinləşmişdir. Ortaya getdikcə dəniz dərinləşir. // Dərinə (çuxura) düşmək. Gözləri dərinləşmək. 2. məc. Daha da ciddiləşmək, ağırlaşmaq, mürəkkəbləşmək, çətinləşmək. Şamo… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • sərinləmək — 1. f. Sərin olmaq, sərin düşmək. Axşamüstü hava sərinlədi. 2. Bax sərinlənmək. <Nuriyyə:> Mən arxın büllur kimi duru suyu ilə üzümü yuyub sərinlədim. İ. Ə.. Dərədə işləyənlər üçün isti olsa da, məktəb həyətində quyuqazanlar arabir əsən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dərinləşdirici — sif. xüs. Dərinləşdirən. Dərinləşdirici maşın. – Kotana kotancıq və torpaq dərinləşdirici alətlər də quraşdırırlar. «Pambıqçılıq» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • sərinləşmək — 1. Bax sərinləmək. <Pəri Cadu:> Sən də get içəri, su töksünlər, əl üzünü yu, bir az sərinləş. Ə. H.. Sərinləşən (f. sif.) havada nəfəs almaq istəyənlər dəniz qırağına doğru axışmağa başlamışdılar. M. Hüs.. 2. məc. Münasibətlərində sərinlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dərinləşmə — «Dərinləşmək»dən f. is. <Bənövşə:> . . Sevginin get gedə dərinləşməsi və möhkəmlənməsi üçün bu bir parça metalın heç bir rolu yoxdur. S. Rəh …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dərinlətmək — f. Dərin hala salmaq. Çuxuru dərinlətmək. Dənizin dibini dərinlətmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dərinləşdirilmə — «Dərinləşdirilmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dərinləşdirmə — «Dərinləşdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.