Translation: from azerbaijani

dövr

 • 1 dövrə

  I
  сущ.
  1. круг, окружность. Təkərin dövrəsi окружность колеса
  2. цикл
  3. диал. глубокая тарелка
  4. связь. цепь. Elektrik dövrəsi электрическая цепь, dövrəni açma размыкание цепи
  5. тур. Yarışların birinci dövrəsi первый тур соревнований, seçkilərin birinci dövrəsi первый тур выборов
  II
  в знач. послел. dövrəsində kimin, nəyin вокруг, кругом кого, чего. Tonqalın dövrəsində вокруг костра, evin dövrəsində вокруг дома, mənim dövrəmdə вокруг меня; dövrə vurmaq: 1. совершать, совершить круг; 2. окружать, окружить кого-л., что-л.; dövrəyə almaq kimi, nəyi брать, взять в кольцо, окружать, окружить кого, что; dövrəsini almaq kimin, nəyin окружать, окружить; плотно обступать, обступить кого, что

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dövrə

 • 2 dövr

  1
  сущ.
  1. оборот, виток (полный круг, совершаемый при движении вокруг чего-л.). Bir dövr один оборот, dövrlər sayğacı счетчик оборотов, dövr etmək делать обороты
  2. время, пора, период (промежуток, с которым связаны какие-л. процессы, явления). Məsul dövr ответственная пора, o dövrdə в то время, в тот период, в ту пору, uşaqlıq dövrü пора детства, inkişaf dövrü период развития, ən qızğın dövrü nəyin самая горячая пора, разгар чего, indiki dövr настоящий период, bizim dövrümüzdə в наше время
  3. эпоха, эра, век. Daş dövrü каменный век, feodalizm dövründə в эпоху феодализма, İntibah dövrü эпоха Возрождения
  4. стадия, ступень, фаза. Pambığın çiçəklənmə dövrü стадия цветения хлопчатника, xəstəliyin birinci dövrü первая стадия болезни
  5. строит. цикл. İşin dövrü цикл работы; dövr etmək: 1. совершать, совершить круг; 2. кружиться (делать, описывать круги); 3. просуществовать некоторое время; 4. прохаживаться, пройтись где-л.; dövrə çıxmaq прогуливаться, прогуляться где-л.; dövrü keçib kimin, nəyin прошло время чье, кого, чего, изжило себя что
  2
  сущ. разг. почётное место в комнате, помещении, в компании

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dövr

 • 3 dövrəvi

  прил.
  1. круговой:
  1) образующий замкнутую линию, охватывающую собой что-л. Dövrəvi müdafiə xətti линия круговой обороны
  2) совершающийся по кругу. Dövrəvi hərəkət круговое движение
  2. круглый. тех. Dövrəvi pardaqlama круглое шлифование
  3. вихревой. эл.-тех. Dövrəvi sahə вихревое поле, dövrəvi cərəyanlar вихревые токи

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dövrəvi

 • 4 dövrələmək

  глаг.
  1. окружать, окружить (обступить, расположиться вокруг кого-л., чего-л.)
  2. обводить, обвести (сделать круговое движение чём-л. вокруг кого-л., чего-л.)
  3. опоясывать, опоясать, охватить собой что-л.
  4. обносить, обнести, огораживать, огородить что-л. Hasarla dövrələmək обнести забором
  5. обходить, обойти кругом, брать, взять в кольцо. Düşmən alayını dövrələmək обойти вражеский полк

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dövrələmək

 • 5 dövrəmə

  I
  прил. круговой. Dövrəmə xətt круговая линия
  II
  нареч. в круг. Dövrəmə dayanmaq становиться, стать в круг

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dövrəmə

 • 6 dövr

  1) period, epoch, age, time
  bütün dövrlərdə – at all times
  hazırkı dövrdə – at present, today, nowadays
  daş dövrü – the stone age
  feodalizm dövrü – age of feudalism
  2) revolution; circulation
  maşın dəqiqədə yüz dövr edir – the machine does a hundred revolutions a minute
  dövr eləmək – circulate

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > dövr

 • 7 dövrə

  dövrə vurmaq – go round
  dövrə vurub oturmaq – sit round

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > dövrə

 • 8 dövr

  1) круг, оборот, обращение; циркуляция; 2) время, период, эпоха; эра; 3) стадия; 4) цикл. Dövr eləmək (etmək) крутиться, оборачиваться, циркулировать.

  Азербайджанско-русский словарь > dövr

 • 9 dövrələmə

  I
  сущ.
  1. от глаг. dövrələmək
  2. строит. обвод (линия, полоса, идущая вокруг чего-л.)
  II
  прил. обводный
  III
  нареч. кругом, вкруговую

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dövrələmə

 • 10 dövrələnmə

  сущ. от глаг. dövrələnmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dövrələnmə

 • 11 dövrələnmək

  глаг.
  1. окружаться, быть окружённым
  2. округляться, округлиться, становиться округлым. Gözləri dövrələndi глаза округлились

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dövrələnmək

 • 12 dövr

  I
  【名】
  時期、 期間
  [ジキ、 キカン]

  Orucluq dövründə adam dünya ləzzətindən çəkinir. — 断食の期間、 人々はこの世の快楽から遠ざかる。

  II
  【名】
  時代、 治世
  [ジダイ、 チセイ]

  Bu dövrdə Mannanın xarici siyasətində iki meyl var idi. — この時代、 マンナ朝の対外政策には2つの傾向があった。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > dövr

 • 13 dövrə

  【名】
  円周、 周囲
  [エンシュウ、 シュウイ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > dövrə

 • 14 dövrə

  1) круг; 2) физ. цепь; 3) цикл; 4) глубокая тарелка.

  Азербайджанско-русский словарь > dövrə

 • 15 dövrələmə

  окружение.

  Азербайджанско-русский словарь > dövrələmə

 • 16 dövrələmək

  окружить.

  Азербайджанско-русский словарь > dövrələmək

 • 17 dövrəli

  прил. круглый (имеющий форму круга)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dövrəli

 • 18 dövr

  çağ, devir, dönem

  Azərbaycanca-Türkcə Lüğət > dövr

 • 19 dövrə

  devre, dönem

  Azərbaycanca-Türkcə Lüğət > dövrə

 • 20 dövr

  çağ, devir, dönem
  aşama, çağ, devir, dönem, safha, süre

  Azərbaycan-Türkiyə lüğət > dövr

Look at other dictionaries:

 • dövrələnmə — «Dövrələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dövrə — is. 1. Çevrə, dairə. Təkərin dövrəsi. 2. Ətraf, həndəvər, yan; bir şeyin dışarıdan və ya içəridən dörd tərəfi. Dağın dövrəsi. – <Bəhram Saraya:> Sən mənim şəmimsən və mən pərvanə kimi daima dövrəndə fırlanmağa hazıram. C. C.. Binanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dövr — 1. is. <ər.> 1. Dolanma, hərlənmə, fırlanma; bir şeyin öz oxu ətrafında hərəkəti. Dövr etmək – 1) bir şeyin ətrafında hərlənmək, fırlanmaq, dövrəvi hərəkət etmək. Hələ dan ulduzu batmayıb, ərşi fələkdə öz dövrünü edirdi. A. D.. Hərlənib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dövrəvi — sif. Dövrə xassəsində, dövrə mahiyyətində, dövrə şəklində olan. Dövrəvi hərəkət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dövrələmə — 1. «Dövrələmək»dən f. is. 2. zərf Dövrə vuraraq, dairəvi. <Adamlar> alaçıq boyu dövrələmə oturub, Qaragözün verdiyi buğlanan çayı içməyə başladılar. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dövrələnmək — 1. məch. Dövrəyə alınmaq, əhatə edilmək, araya alınmaq. 2. t siz. Halqalanmaq, halqa kimi görünmək, genəlmək. Onun duru gözləri dövrələnib genişləndi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dövrəmə — sif. Dövrə (dairə) şəklində; dairəvi. Ətrafına bir dövrəmə cızıq çəkib deyir: – Ayağını bu cızıqdan bayıra qoysan, özün bil! «M. N. lətif» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dövr — ə. 1) öz oxu ətrafında fırlanma; dolanma; 2) gəzib dolanma; 3) təkrarlama; 4) zaman, əsr; 5) işin və ya xəstəliyin keçirildiyi zamanlar; 6) içki məclisində qədəhin əldən ələ dolanması. Dövrifələk (gərdun) taleyin dönüklüyü, qəzavü qədər, tale;… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • dövrəli — sif. Çevrəsi geniş, ətrafı geniş. Bu yer çox dövrəli yerdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dövrələmək — f. Əhatə etmək, dövrəyə almaq, araya almaq, dörd tərəfini tutmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DOVR — abbr. DOVER INVESTMENT CORP NASDAQ …   Dictionary of abbreviations

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.