Translation: from azerbaijani

döşətmə

 • 1 döş

  I
  сущ. грудь:
  1) передняя часть туловища от шеи до живота (у человека). Açıq döş открытая грудь, batıq döş впалая грудь, enli döş широкая грудь, döşünə basmaq прижать к груди
  2) грудная полость, вмещающая лёгкие и сердце
  3) зоол. передняя часть туловища животного от шеи до передних ног. Atın döşü грудь лошади
  4) молочные железы женщины, а также каждая из этих двух желез. Döş qəlməsi мед. нагрубание грудей, uşağa döş vermək давать ребенку грудь, кормить ребёнка грудью, döşdən ayırmaq (kəsmək) отнять от груди
  5) молочные железы млекопитающих
  6) верхняя передняя часть рубашки, платья, костюма и т.п. Köynəyin döşü грудь рубашки, döşünə taxmaq (orden, medal, nişan və s.) прикалывать, приколоть к груди (орден, медаль, значок и т.п.)
  7) передняя часть туши
  2. перен. склон. Dağın döşü склон горы, döşlərdə mal otarmaq пасти скот на склонах
  II
  прил.
  1. грудной. Döş ağrısı грудная боль, döş anginası грудная ангина (стенокардия), döş boşluğu грудная полость, döş (süd) vəzisi грудная (молочная) железа, döş qəfəsi грудная клетка, döş sümüyü грудная кость, döş tənəffüsü физиол. грудное дыхание, döş üzgəcləri зоол. грудные плавники, döş fəqərələri грудные позвонки
  2. нагрудный. Döş nişanı нагрудный знак (значок), döş cibi нагрудный карман; döş əti грудинка (мясо из грудной части туши), döş səngəri архит. бруствер; döş cinağı см. döş anginası
  ◊ döş (sinə) gərmək nəyə стоять грудью; döşü atlanmaq задираться, вести себя задирой; döşü ilə yarıb keçmək рваться грудью куда-л.; döşünə basmaq kimi прижать к груди кого; döşünə döymək чрезмерно гордиться собой, кичиться, бахвалиться; döşünə yatmaq (düşmək) быть по душе (по сердцу), прийтись по вкусу; döşünü boşaltmaq излить душу; döşünü qabağa vermək, döşünü irəli vermək: 1. стоять (встать) грудью за кого-л.,за что-л., встать на защиту кого-л., чего-л.; 2. оказать поддержку кому-л.; döş vurmaq kimə броситься на кого; атаковать кого; döşünə qatmaq kimi, nəyi гнать, погонять (заставлять ускорить бег, ход, движение) кого

  Azərbaycanca-rusca lüğət > döş

 • 2 döşəmə

  1
  I
  сущ. от глаг. döşəmək:
  1. пол (нижний настил в помещении, по которому ходят). Taxta döşəmə дощатый пол, parket döşəmə паркетный пол, mərmər döşəmə мраморный пол, torpaq döşəmə земляной пол
  2. настил (поверхность из досок или другого материала, настланного и укрепленного на чём-л.). Yolun döşəməsi настил дороги, körpü döşəməsi мостовой настил
  3. подстилка, подстил (то, что подостлано, подстилается под кого-л., что-л.)
  4. полотно (дорожная насыпь, основание из камня, гравия и т.п. для железной, шоссейной дороги). Dəmiryol döşəməsi железнодорожное полотно, döşəmə yamacı откос полотна, döşəmə qaşı бровка полотна, yolun torpaq döşəməsi земляное полотно дороги
  5. тех. подина (подовая плита в плавильной печи)
  II
  прил.
  1. половой. Döşəmə taxtaları половые доски, döşəmə tiri половая балка, döşəmə şotkası половая щетка
  2. настильный. Döşəmə yol настильная дорога
  3. подстилочный. Döşəmə materialı подстилочный материал; döşəmə yaşmağı плинтус, soba döşəməsi подина, под (нижняя горизонтальная поверхность в печной топке)
  2
  сущ. см. döşəməplov

  Azərbaycanca-rusca lüğət > döşəmə

 • 3 döşəmək

  глаг.
  1. настилать, настлать:
  1) раскладывать, расстилать на поверхности чего-л. в каком-л. количестве. Xalı döşəmək настилать ковры, kilim döşəmək настилать паласы, kağız döşəmək настилать бумагу
  2) укладывать плотно в ряд (доски, бревна и т.п.). Parket döşəmək настилать паркет, taxta döşəmək настилать доски
  3) строить покрытие на поверхности чего-л. Damı döşəmək настлать крышу
  2. мостить, вымащивать, вымостить (покрывать, покрыть дорогу, улицу каким-л. прочным материалом). Küçəyə daş döşəmək мостить улицу камнем, meydançaya kərpiç döşəmək мостить площадку кирпичом
  3. устилать, устлать какое-л. помещение коврами, паласами и т.п.
  4. перен. разг. колотить, поколотить; бить, побить; наносить, нанести удары; тузить, оттузить. Yumruq döşəmək kimə, nəyə колотить кулаками кого, что
  5. перен. разг. kimə крыть кого (бранить, резко выговаривать, критиковать); покрыть
  6. перен. беспрерывно, продолжительно говорить; трещать
  7. перен. есть с аппетитом, с жадностью
  8. перен. ударить по рукам (прийти к соглашению)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > döşəmək

 • 4 döşənək

  I
  сущ.
  1. подстилка, подстил. Xalça döşənək ковровая подстилка, küləş döşənək соломенная подстилка; животн. daimi döşənək постоянная подстилка, dövri döşənək периодически сменяемая подстилка
  2. настил, настилка. Taxta döşənək строит. дощатый настил
  II
  прил.
  1. подстилочный, постилочный. Döşənək materialı подстилочный материал
  2. настилочный. Döşənək işləri настилочные работы, döşənək pilətələri настилочные плиты

  Azərbaycanca-rusca lüğət > döşənək

 • 5 döşək

  I
  сущ.
  1. матрас, матрац. Yun döşək шерстяной матрас, pambıq döşək ватный матрас, tük döşək пуховый матрас (перина)
  2. мат (подстилка, тюфяк, подстилаемый при различных упражнениях). Gimnastika döşəyi гимнастический мат
  II
  прил. матрасный (матрацный). Döşək parçası матрасная ткань
  ◊ döşəyə düşmək заболеть; болеть, быть прикованным к постели, слечь в постель

  Azərbaycanca-rusca lüğət > döşək

 • 6 döşəmək

  1) стлать, постилать, настилать, расстилать, подостлать; 2) убирать, обставлять (комнату); 3) мостить, вымащивать; 4) хлестать, пороть. Döşəməmək отриц. от döşəmək.

  Азербайджанско-русский словарь > döşəmək

 • 7 döşənmək

  1) стлаться, подстилаться, расстилаться; 2) подмащиваться, подмоститься, быть вымощенным; 3) лежать пластом. Döşənməmək отриц. от döşənmək.

  Азербайджанско-русский словарь > döşənmək

 • 8 döşəməli

  прил. с полом, с покрытием, с настилом. Parket döşəməli с паркетным полом, taxta döşəməli с дощатым полом

  Azərbaycanca-rusca lüğət > döşəməli

 • 9 döşək

  mattress
  yorğan-döşək – bed, bedding
  döşəkağı – bed-sheet

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > döşək

 • 10 döşəmə

  1) отглаг. сущ. от döşəmək; 2) пол; 3) мостовая; 4) настил, подстилка.

  Азербайджанско-русский словарь > döşəmə

 • 11 döşənmə

  сущ. от глаг. döşənmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > döşənmə

 • 12 döşənmək

  глаг.
  1. стлаться, настилаться, быть настланным
  2. подстилаться, быть подостланным
  3. моститься, замащиваться, замоститься, быть замощенным, вымащиваться, вымоститься, быть вымощенным
  4. устилаться, быть устланным коврами и т.п. (о помещении)
  5. разг. гнаться, погнаться з а кем-л., чем-л., пускаться, пуститься в погоню за кем-л., за чем-л.
  6. распластываться, распластаться (ложиться, лечь плашмя, пластом)
  7. перен. набрасываться, наброситься на еду
  ◊ ayağına döşənmək kimin падать, пасть к ногам чьим

  Azərbaycanca-rusca lüğət > döşənmək

 • 13 döşənəcək

  см. döşənək I

  Azərbaycanca-rusca lüğət > döşənəcək

 • 14 döşətmə

  сущ. от глаг. döşətmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > döşətmə

 • 15 döşətmək

  глаг. понуд. см. döşətdirmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > döşətmək

 • 16 döş

  1) breast; bosom
  döş qəfəsi – chest, thorax
  2) flank (dağda)

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > döş

 • 17 döş

  【名】 【身体】
  [ムネ]

  Qoyun ətinin döş vəya qabırğa hissəsi — 羊肉の胸、 あるいはバラの部分

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > döş

 • 18 döş

  1) грудь; 2) склон, скат (горы). Dör vermək кормить грудью; döşdən ayırmaq (kəsmək) отнимать от груди, перестать кормить грудью.

  Азербайджанско-русский словарь > döş

 • 19 döşək

  тюфяк, матрац.

  Азербайджанско-русский словарь > döşək

 • 20 döşəkçə

  тюфячок.

  Азербайджанско-русский словарь > döşəkçə

Look at other dictionaries:

 • döşənmə — «Döşənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • döşətmə — «Döşətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dos — [ do ] n. m. • 1080; lat. pop. dossum, class. dorsum, appliqué surtout aux animaux, et qui a éliminé tergum I ♦ 1 ♦ Partie du corps de l homme qui s étend des épaules jusqu aux reins, de chaque côté de la colonne vertébrale. Être large de dos. ⇒… …   Encyclopédie Universelle

 • dos-nu — dos [ do ] n. m. • 1080; lat. pop. dossum, class. dorsum, appliqué surtout aux animaux, et qui a éliminé tergum I ♦ 1 ♦ Partie du corps de l homme qui s étend des épaules jusqu aux reins, de chaque côté de la colonne vertébrale. Être large de dos …   Encyclopédie Universelle

 • dos — DOS. s. m. La partie de derrière de l animal, depuis le cou jusqu aux reins. Le dos d un homme, d un cheval, d un mulet, d un âne. Il étoit couché sur le dos. Dos courbé, voûté. L épine du dos. Il portoit un homme sur son dos. Il lui a mis le… …   Dictionnaire de l'Académie Française 1798

 • dos — (Del lat. duos, acus. de duo). 1. adj. Uno y uno. 2. segundo (ǁ ordinal). Número dos. Año dos. Apl. a los días del mes, u. t. c. s. [m6]El dos de mayo. 3. m. Signo o conjunto de signos con que se representa el número dos. 4. Carta o …   Diccionario de la lengua española

 • dos — DOS. s. m. La partie de derriere de l animal, entre les espaules & les reins. Le dos d un homme, d un cheval, d un mulet, d un asne. il estoit couché sur le dos. dos courbé, vouté. l espine du dos. il portoit un homme sur son dos. il luy a mis le …   Dictionnaire de l'Académie française

 • DOS XL — Screenshot of DOS XL Original author(s) Paul Laughton, Mark Rose, Bill Wilkinson and Mike Peters Developer(s) Optimized Systems Software …   Wikipedia

 • DOS/32 — Developer(s) Narech K. Stable release 9.1.2 / April 20, 2006; 5 years ago (2006 04 20)[1] Operating system …   Wikipedia

 • DOS/4G — Developer(s) Tenberry Software Stable release 2.01 / April 3, 1996; 15 years ago (1996 04 03) …   Wikipedia

 • dos — dos, cada dos por tres expr. a menudo, con frecuencia. ❙ «...es facilísimo celebrar aniversarios de algo cada dos por tres...» Álvaro Colomer, Leer, octubre, 1999. ❙ «Miles de personas muriendo cada dos por tres.» A las barricadas, 18 24 mayo,… …   Diccionario del Argot "El Sohez"

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.