Translation: from english to mongolian

civility courtesy или politeness costs nothing

 • 1 nothing

  neg. pron. ямар ч, юу ч. a box with \nothing in it хоосон хайрцаг. `What's that in your pocket?' `Oh, \nothing. ' "Чиний хормойндох чинь юу вэ?" "Өө, юу ч биш ээ. " be nothing to sb хэрэггүй хүн болох. for nothing 1. зүгээр өгөх. 2. талаар болох. nothing if not дэндүү, хэтэрхий. nothing like 1. ямар ч адилгүй. 2. ямар ч. nothing much өчүүхэн ч, жаахан ч. nothingness n. хоосон ахуй.

  English-Mongolian dictionary > nothing

 • 2 courtesy

  n. эелдэг ааш, боловсон зан.

  English-Mongolian dictionary > courtesy

 • 3 about

  prep. 1. тухай, талаар. a book \about flowers цэцэгсийн тухай ном. 2. энд тэнд, энд тэндгүй; тойрон; эргэн тойрон. travelling \about the world дэлхийг тойрон аялах. 3. дэргэд, хажууд, хавьд. I dropped the key somewhere \about here. Би энэ хавьд түлхүүр унагачихав. 4. орчим. adv. 1. (also around) ойролцоо, орчим, шахуу, хавьцаа, гаруй. It costs \about $10. Энэ арав орчим долларын үнэтэй. He's \about the same height as you. Тэр нуруугаар чиний хавьцаа. 2. бараг. I'm (just) \about ready. Би бараг бэлэн. adv part 1. энд тэнд, эргэн тойрон, хаа сайгүй. 2. энд тэндгүй. There were books lying \about on the floor. Шалан дээр энд тэндгүй номнууд хэвтэж байв. 3. (be-тэй хамт хэрэглэгддэг): there was no one \about хэн ч харагдахгүй байв.

  English-Mongolian dictionary > about

 • 4 at

  prep. 1. дэргэд, хажууд. 2. (тодорхой цаг мөчийг заахад) -д, -т. 3. (шалтгааныг заахад) -аар, -д. at midnight шөнө дунд, шөнө дүлээр. at last сүүлдээ, эцэстээ. at all costs заавал, яавч. at best сайндаа. at least ядахдаа, адгийн наад зах нь. at most ихэнхдээ. at once дороо, даруй, нэг дор. at that үнэндээ. at times заримдаа.

  English-Mongolian dictionary > at

 • 5 average

  adj. 1. дундаж. 2. сайн ч биш муу ч биш. The film was just \average - nothing special. Кино гойд юмгүй яахав дээ л юм. v. дундачлах, дундаж хэмжээг гаргах.

  English-Mongolian dictionary > average

 • 6 civil

  adj. 1. иргэний, энгийн, цэргийн бус. \civil law иргэний хууль. \civil rights иргэний эрх. 2. тусч, тусархуу. civility n. соёлтой/ ялдам зан.

  English-Mongolian dictionary > civil

 • 7 fix

  v. 1. бэхлэх, хадах, суулгах, тогтоох, зоох. \fix a shelf to the wall хананд тавиур тогтоох. 2. (үнэ, хөлс, хугацаа г. м.) тогтоох, товлох. 3. илрүүлэх, тогтоох. 4. \fix sth on sb/ sth (хараа, бодол, анхаарал г. м.) хандуулах. 5. \fix sth (up) зохион байгуулах, зохицуулах. 6. засах. 7. хоол бэлдэх, зэхэх. 8. гэрэл зураг бэхжүүлэх. 9. будлиантуулах, шударга бусаар зохион байгуулах, хахуульдах. The election was \fixed. Сонгуулийг будлиантуулав. 10. өстнийг үгүй хийх, учры нь олох. fix on sb/ sth сонгох. fix sth up засах, засварлах. fix sb up (with sth) олж өгөх, хангах. n. 1. хүнд/ эвгүй байдал. 2. найраа. 3. нисэх/ усан онгоцны чиглэлийг тогтоох. fixed adj. 1. тогтоосон, хөдлөшгүй, хөдөлгөөнгүй. 2. өөрчлөгдөшгүй, тогтсон. 3. гөлөргөн. 4. хуурамч, хиймэл, албадмал. a \fix smile дуртай дургүй мушилзах. fixed costs n. хатуу үнэ. fixedly adv. маш анхааралтай, нүд салгалгүй. stare \fix at sb цоо ширтэх. fixer n. бэхжүүлэгч.

  English-Mongolian dictionary > fix

 • 8 for

  prep. 1. -д, -т зориулсан. This book is \for children. Энэ бол хүүхдэд зориулсан ном. 2. төлөө, өмнөөс. What can I do \for you? Би чиний төлөө юу хийх вэ? 3. (ямар зорилготой/ зориулттай болохыг заахад хэрэглэдэг): It's a machine \for slicing bread. Энэ бол талх зүсдэг машин. 4. учир, учраас. They were punished \for talking in class.Tэд хичээл дээр ярьцгаасан учир шийтгэгдэв. 5. (хэдий хэмжээний үнэ хөлстэй болохыг заахад хэрэглэдэг): buy a book \for $.3 гурван доллараар ном худалдан авах. She gave me their old TV \for nothing.Тэр, хуучин зурагтаа над зүгээр өгөв. 6. (хэдий хугацааны/ хэмжээний болохыг заахад хэрэглэдэг): We've lived here \for ten years. Бид энд арван жил амьдарсан. 7. (тодорхой цаг хугацаанд): They asked us to be there \for six o'clock. Тэд биднийг тэнд зургаан цагт байж байхыг гуйв. 8.... зүг,... хүрэх/ очих. Is this the bus \for Chicago? Энэ автобус Чикаго хүрэх үү? for all боловч, -вч, ч. conj. яагаад гэвэл, учир нь, юу гэвэл, учраас.

  English-Mongolian dictionary > for

 • 9 good

  adj. (compar better, superl best) 1. сайн, сайхан. a \good meal сайхан хоол. a \good teacher сайн багш. 2. хэрэгтэй, ашигтай, тустай, сайн. This is very \good for your health. Энэ таны эрүүл мэндэд тун хэрэгтэй. 3. авьяастай, чадалтай, сайн, ухаантай. He is \good at mathematics. Тэр бол тоонд сайн. 4. таатай, тааламжтай, сайхан. 5. чанартай, сайн. 6. өнгөтэй, үзэмжтэй, зүс царай сайтай. 7. зан ааш сайтай, ёс суртахууны доголдолгүй, зөв. 8. сайхан сэтгэлтэй, тусч, хүнлэг. 9. томоотой, дуулгавартай, сайн (хүүхэд). 10. сайн, сайтар, нарийн чанд, яггүй. 11. эрүүл. 12. (мэндчилгээ): Good morning/ evening өглөөний/ оройн мэнд хүргэе. a good deal маш/ нилээд олон, тун их. as good as бараг, арай л, золтой л. a good many/ few олон, нилээд тооны, багагүй хэмжээний. Good for you! Яамай даа! Ашгүй дээ! make good сайн сайханд хүрэх, баяжих. make good sth 1. алдагдлыг/ учирсан хохирлыг төлж өгөх. 2. хэрэгжүүлэх, болгох, үр дүнд хүргэх. 3. эвдэрсэн юмыг засах/ сайхан болгох. no/ not much/ not any good хэрэггүй, муу, тааруухан. It's no \good talking to him, because he never listens. Түүнтэй ярих хэрэггүй, учир нь тэр хэзээ ч үг авдаггүй. n. 1. ашиг, тус. I'm giving you this advice for your own \good. Чиний өөрийн тусын тулд би энэ үгийг хэлж байна. 2. сайн үйл, сайн сайхан, буян. 3. the good буянтай хүмүүс. for good (and all) үүрд, байнга, үргэлжид, ямагт. adv. сайн. Now, you listen to me \good! Одоо чи намайг сайн сонс! good-for-nothing n. хэрэггүй/ дэмий хүн. adj. залхуу, хэрэггүй, дэмий, новшийн (хүн). good-hearted adj. сайхан сэтгэлтэй. good-humoured adj. хөгжилтэй, сайхан зантай. good-looking adj. царайлаг, хөөрхөн, сайхан. a \good horse сайхан морь. good nature n. сайхан ааш, ялдам зан. good sense n. эрүүл ухаан. good-tempered adj. сайхан зантай, тайван, ялдам.

  English-Mongolian dictionary > good

 • 10 hiding

  n. 1. зодоон, нүдээн. give a good hiding сайн балбаад өгөх. 2. нуугдах, орогнох, нууц байдалд байх. on a hiding to nothing амжилт олох ямар ч боломжгүй, ямар ч найдваргүй. hiding-place n. n. нууц газар.

  English-Mongolian dictionary > hiding

 • 11 home

  n. 1. гэр орон. I'll give you my \home address. Би танд гэрийнхээ хаягийг өгнө. home-baked bread гэрийн барьсан талх. 2. байшин, барилга. a luxury \home тансаг сайхан байшин. a five-bedroom \home унтлагын таван өрөөтэй байр. 3. эх орон, эх нутаг. fight for one's home эх орныхоо төлөө тулалдах. 4. гэр орон, гал голомт, өрх бүл. Have you news from \home? Гэр орноос чинь сураг чимээ байна уу? 5. асрах газар. a \home for the blind хараагүйчуудыг асрах газар. a children's \home хүүхдийг асрах газар. 6. тархсан нутаг, оршиц. The tiger's \home is (in) the jungle. Арслан ширэнгэ ойд амьдардаг. at home 1. гэртээ. Is there anibody at \home? Гэрт хүн байна уу? 2. өлгий нутагт, эх оронд. the president's political standing at \home and abroad эх орон болон гадаадад ерөнхийлөгчийн эзлэх байр суурь. 3. дураараа байх, биеэ барихгүй байх. Make yourself at \home! Гэртээ байгаа юм шиг л дураараа байгтун! 4. sport өөрийн талбайд, нутагтаа. Is our next match at \home or away? Манай багийн дараачийн тоглолт өөрийн талбай дээр үү, аль эсвэл айлынх дээр үү? 5. зочин гийчин хүлээж байх. close/ near to home үнэн үг ярих, ортой байх, дөхөх. My home is my castle. Миний гэр миний цайз. a home from home; (US) a home away from home гэртээ байгаа юм шиг л сэтгэлд таатай байх. You will find our hotel a true \home from \home! Манай буудалд та гэртээ байгаа мэт л тавтай байх болно шүү! homeless adj. гэр оронгүй хүн. A hostel for \home families. Гэр оронгүй өрх бүлд зориулсан нийтийн байр. the homeless n. гэр оронгүй хүмүүс. homelessness n. гэр оронгүй байх. home-made adj. гэрийн, гэртээ хийсэн. home truth n. гашуун үнэн. homeward adj, adv. гэр рүүгээ, гэр өөдөө. homewards adv. гэр өөдөө явж байх. v. home in (on sth) ямар нэг юмыг чиглэн явах. Pop fans are \homeing in on the concert site from miles around. Поп хөгжим сонирхогч залуус олон бээрийн газраас ч концерт болох газрыг чиглэн цувсаар байна. adj. 1. гэрийн. 2. дотоодын, эх орны үйдвэрийн. \home news/ affairs дотоод мэдээ/ хэрэг. 3. sport өөрийн талбай дээр, нутаг дээрээ. the \home team талбайн эзэн баг. adv. 1. гэртээ, гэр рүүгээ. Go straight \home, Billy. Билл ээ, шууд гэртээ хариарай. 2. тултал. drive a nail \home хадаасаа тултал нь шаах. bring home the bacon амжилтанд хүрэх, ажлаа бүтээх. bring sth home to sb бодит байдлыг ойлгуулах. The television pictures brought \home to us all the full horror of the famine. Өлсгөлөн гуйланчлалын үнэн дүр төрхийг бид зурагтын нэвтрүүлгээс л үзэж ойлгосон билээ. hit/ strike home байгаа онох, зорьсондоо хүрэх. (be) home and dry эсэн мэнд үлдэх, аз хийморьтой байх. nothing write to home ердийн, байдаг л, сонирхуулах юмгүй. home-coming n. 1. гэртээ эргэж ирэх. 2. олон жилийн дараа эргэж ирэх. 3. (US) сургууль төгсөгчдийн жил бүрийн уулзалт.

  English-Mongolian dictionary > home

 • 12 hundred

  num. 1. зуу. 2. hundreds их, нэн, үлэмж. for \hundred of years хэдэн зуун жилийн. Her coat costs \hundreds of pounds. Тэр эмэгтэйн пальто олон зуун фунтын үнэтэй. hundredfold adj. зуун удаагийн. adv. зуу дахин. hundredth num. зуудугаар, зуу дахь.

  English-Mongolian dictionary > hundred

 • 13 mean

  v. (meant) 1. утгатай байх, утга илэрхийлэх. A dictionary tells you what words \mean. Ямар утгатай үгс болохыг толь бичиг хэлээд өгнө. 2. (гэсэн) учиртай/ шинжтэй байх. The warmer weather \means (that) spring is here. Тэнгэр дулаарна гэдэг чинь хавар ирсний шинж дээ. 3. гэж бодох, санаатай байх. I \mean to solve this problem. Би энэ асуудлыг шийдэх санаатай байна. 4. бодол санаа хэлэх/ илэрхийлэх. What do you \mean? Та ямар санаа хэлэх гээ вэ? 5. зориулах, өгөх. I \mean this house for my son. Би энэ байшинг хүүдээ өгч байгаа юм. This letter is \meant for you. Танд ирсэн захиа. 6. хүсэх. I \meant no harm. Би танд муу юм хийхийг хүсээгүй шүү. 7. чухал/ үнэ цэнэтэй байх. Money \means nothing to him. Мөнгө бол түүнд юу ч биш. adj. (-er, -est) 1. харамч, нарийн. 2. муухай, өөдгүй, олиггүй. 3. тааруухан, муухан. 4. муу. \mean houses in the poorest part of the city хотын хамгийн ядуу хорооллын муу байшингууд. no mean sth муугүй, маш сайн. 5. дундач. n. 1. гол, төв дунд. 2. тооны дундач. meanly adv. 1. муу, тааруухан. 2. олиггүй, өөдгүй.

  English-Mongolian dictionary > mean

 • 14 more

  adj. 1. илүү, их, олон. 2. дахин. adv. их, илүү, дахин. Have some \more, please. Та дахиад ав. more and more улам их. more or less 1. бараг. 2. ойролцоогоор. no more than/ nothing more than/ not much more than 1. ердөө, зөвхөн. 2. -аас бараг ялгаагүй.

  English-Mongolian dictionary > more

 • 15 note

  n. 1. тэмдэглэл. 2. бичиг, зурвас. 3. нот бичиг. 4. тайлбар, зүүлт. 5. цаасан мөнгө. 6. хөгжмийн ноот. 7. хөгжмийн даруул. 8. өнгө, аяс. 9. анхаарал. compare notes санал бодлоо солилцох. of note онцгой, гоц, гойд. Nothing of particular \note happened. Сүйдтэй юм болсонгүй. make a note of тэмдэглэх, бичиж авах. take note of анхааралдаа авах. v. анхаарах, ажиглах. note sth down бичиж/ тэмдэглэж авах. noted adj. \note (for/ as sth) нэртэй, алдартай. notelet n. тэмдэглэл хийх/ зурвас бичих цаас. noteworthy adj. гайхамшигтай, анхаарууштай, тэмдэглүүштэй.

  English-Mongolian dictionary > note

 • 16 polite

  adj. (-er, -est) 1. эелдэг, ялдам, дэгтэй. 2. дээд зиндааны, дээдсийн. politely adv. эелдэгхэн, ялдамхан. politeness n. эелдэг/ ялдам зан, хүмүүжилтэй байдал.

  English-Mongolian dictionary > polite

 • 17 reduce

  v. 1. \reduce sth (from sth) (to/ by sb) багасгах, бууруулах, хасах. \reduce speed хурд саах. increase profits by \reduceing costs өртгийг бууруулах замаар ашгийг өсгөх/ нэмэх. 2. жин хасах. reduce sb (from sth) to sth зэрэг/ тушаал бууруулах. reduce sb/ sth (from sth) to sth/ doing sth... байдалдтай болгох, улам муутгах, шал дордуулах. They were \reduced to begging in the streets. Тэд гуйлгачин болцгоон гудамжинд гарсан байв. reducible adj. \reduce (to sth) буулгаж/ багасгаж болох/ болмоор.

  English-Mongolian dictionary > reduce

 • 18 scarce

  adj. (-r, -st) 1. ховор, хомс. Good fruit is \scarce in winter, and costs a lot. Өвөл, сайн жимс ховор тэгээд ч үнэтэй байдаг. 2. ховордсон, нүдний гэм болсон. scarcity n. хомсдол.

  English-Mongolian dictionary > scarce

 • 19 short

  adj. (-er, -est) 1. богино, охор. 2. намхан. 3. товч. write a \short report товч тайлан бичих. 4. ховор, хомс, тарчиг. 5. дутуу, хүрэхгүй, хүрэлцэхгүй. 6. (цаг) давчуу. 7. ширүүн, уур уцаартай. 8. үйрмэг (боов). be caught/ taken short 1. шээс хүрэх, гэдэс базлах. 2. мөнгөгүйтэх. cut sth/ sb short дундаас нь таслах. for short товчилбол, товчоор хэлбэл. go short (of sth) дутагдах, гачигдах. in short товчоор, цөөхөн үгээр. in short supply ховор, ховордсон. little/ nothing short of sth бараг, шахуу. run short (of sth) дуусгах, барах, шавхах. n. 1. electr. богино/ шууд холбоо/ авцалдаас. 2. богино хэмжээний кино. short back and sides n. пинтүү, богино халимаг. short circuit n. богино/ шууд холбоо. short cut n. товч зам. short-handed adj. гар мухардах, ажиллах хүчнээр дутагдах. short-haul adj. богино зайны/ эргэлтийн. short-lived adj. түр зуурын, зуурдын. short-range adj. богино зайны/ хугацааны. short-run adj. түр зуурын. short-sighted adj. харалган. short temper n. уур омог. short-term adj. богино хугацааны. short wave n. (abbr SW) богино долгион.

  English-Mongolian dictionary > short

 • 20 slouch

  v. лазан байдалтай унжийн суух/ зогсох. \slouching about all day doing nothing өдөржингөө юу ч хийлгүй унжийн байх.

  English-Mongolian dictionary > slouch

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.