Translation: from turkish to german

from german to turkish

ceberut

Look at other dictionaries:

  • ceberut — is., din b., esk., Ar. ceberūt 1) Tanrı nın her şeyin üstünde olan kudreti Sahibikâinat olan ceberut. T. Fikret 2) din b. Tasavvufta Allah a varmanın üçüncü basamağı 3) mec. Merhametsizlik, zorbalık Böyle ceberut sahibi firavunlar karşısında ağız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CEBERUT — Azametin daha dâimîsi ve bâtınîsi. Büyüklük. Hâkimlik. Kudret, celadet. Fart ı kibir ve azamet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÂLEM-İ CEBERUT — Âlem i azamet ve kudret. (Bununla âlem i esmâ ve sıfât kasdolunur. Muhakkıkların ekserisine göre bu, âlem i evsattır. Yâni üstte olan Lâhut âlemi ile altta bulunan melekut âlemi arasındaki âlem. Amiriyyet i umumiyyeyi muhit olan berzahtır.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.