Translation: from azerbaijani

cəhalət

 • 1 hal

  hâl, tavır
  durum, hâl, tavır

  Azərbaycan-Türkiyə lüğət > hal

 • 2 hal

  hâl, tavır

  Azərbaycanca-Türkcə Lüğət > hal

 • 3 hal

  1
  сущ.
  1. состояние:
  1) физическое самочувствие или настроение, расположение духа человека. Ağır hal тяжелое состояние, huşsuz hal бессознательное состояние, uşağın halı состояние ребёнка, xəstənin halı состояние больного
  2) вид, характер расположения, взаимодействия и движения частиц вещества. Maye hal жидкое состояние, qaz halında в газообразном состоянии, bərk hal твердое состояние
  3) положение, в котором кто-л., что-л. находится. İş nə haldadır? в каком состоянии работа (дело)?; halını yaxşılaşdırmaq улучшить состояние чего-л. halını başa düşmək kimin понять состояние чьё
  2. положение (ситуация). Xoşagəlməz hal незавидное положение (состояние), çıxılmaz hal безвыходное положение
  3. самочувствие (общее физическое и нравственное состояние человека, зависящее от его здоровья и настроения в данный момент). Halınız necədir? как ваше самочувствие? halımı sorma не спрашивай о моем самочувствии
  4. сила, мочь (физическая возможность делать что-л.). Halı yoxdur не имеет сил, danışmağa halım yoxdur у меня нет сил говорить; halı olmamaq не иметь сил; halı qalmamaq не иметь больше сил
  5. вид. Halını almaq nəyin принимать вид чего, превращаться во что. Su halını almaq, su halına düşmək превращаться в воду, maye halına düşmək превращаться в жидкость; bu halda hara gedirsən? куда идешь в таком виде? bu nə haldır? что за вид?
  6. лингв. падеж. Adlıq hal именительный падеж, yiyəlik hal родительный падеж (падеж принадлежности), yönlük hal дательный (направительный) падеж, təsirlik hal винительный падеж, yerlik hal местный падеж, çıxışlıq hal исходный падеж
  7. лингв. число. Tək hal единственное число, cəm hal множественное число
  ◊ hal əhli: 1. закадычный друг; 2. понимающий кого-л. с полуслова, с намёка. Hal tutmaq справляться о состоянии здоровья; hala gəlmək приходить, прийти в себя; hala gətirmək kimi приводить, привести в чувство кого; haldan düşmək лишаться, лишиться сил; haldan salmaq лишать, лишить сил; haldan (halından) çıxartmaq выводить, вывести из себя; haldan çıxmaq выходить, выйти из себя; halı qarışmaq расстраиваться, расстроиться; halı dəyişmək см. halı qarışmaq; halı pozulmaq: 1. см. halı qarışmaq; 2. ухудшаться, ухудшиться (о состоянии здоровья); halına ağlamaq kimin сочувствовать, посочувствовать кому; halına acımaq сопереживать, разделять чьи-л. переживания; halına yanmaq см. halına acımaq; halına qalmaq проявлять заботу о к ом-, о чём-л.; halına təfavüt etməmək (eləməmək) не возыметь действия; halını qatmaq kimin портить, испортить настроение к ому; halını pozmaq kimin см. halını qatmaq; bu halda
  1) в таком случае
  2) в таком состоянии; hər halda во всяком случае; bir halda ki, …
  1. так как
  2. раз …
  2
  сущ. миф. оборотень (человек, обращенный или способный обращаться с помощью колдовства в какого-л. зверя, в какой-л. предмет)
  ◊ hal aparmaq: 1. упасть в обморок; 2. спятить (сойти) с ума

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hal

 • 4 hal

  1) положение, состояние, настроение, обстоятельство; 2) момент, время. bu halda yoldaşım gəldi в этот момент пришел мой товарищ; 3) грамм. падеж. fdlıq hal именительный падеж; hal aparmaq потерять сознание; hala gəlmək 1) прийти в себя, очнуться; 2) поправляться, очухаться; haldan düşmək утомиться, ослабеть, обессилеть, выбиться из сил, изнуриться; haldan-hala düşmək часто меняться, изменяться, переходить из одного состояния в другое; halına qalmaq заботиться, печься о ком-нибудь; halına yanmaq сочувствовать, жалеть, соболезновать, болеть (за кого-то).

  Азербайджанско-русский словарь > hal

 • 5 hal-qəziyyə

  сущ. случай:
  1. происшествие. Dünənki hal-qəziyyədən xəbərin var? знаешь о вчерашнем происшествии?
  2. положение дел, вещей, обстоятельства. Hal-qəziyyə belədir вот такой случай (таково положение)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hal-qəziyyə

 • 6 hal-əhval

  сущ. самочувствие. Haləhval tutmaq, hal-əhval soruşmaq справляться о самочувствии кого-л., чьём

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hal-əhval

 • 7 halət

  сущ. состояние, положение, в котором кто-л., что-л. находится, физическое самочувствие. Bu nə halətdir? что за состояние?, bu halətdə hara gedirsən? куда ты идешь в таком состоянии?

  Azərbaycanca-rusca lüğət > halət

 • 8 halət

  положение, состояние; haləti pozğun не в настроение, расстроенный.

  Азербайджанско-русский словарь > halət

 • 9 hal-hazırda

  нареч. в настоящее время, в данный момент. Hal-hazırda müəllim işləyirəm в настоящее время работаю учителем

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hal-hazırda

 • 10 halələnmə

  сущ. от глаг. halələnmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > halələnmə

 • 11 hal

  I
  【名】
  格(文法)
  [カク(ブンポウ)]

  adlıq hal — 主格

  II
  【名】
  場合、 状況、 状態
  [バアイ、 ジョウキョウ、 ジョウタイ]

  Mühəndis xərəyə uzanmış halda dirsəklənərək ətrafı diqqətlə gözdən kecirirdi. — 技師は、 担架に横たわった状態で肘をつき、 周辺を注意深く見渡していた。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > hal

 • 12 hal-hazır

  настоящее время.

  Азербайджанско-русский словарь > hal-hazır

 • 13 hal-hazırda

  в настоящее время, в данный момент.

  Азербайджанско-русский словарь > hal-hazırda

 • 14 hal-hazır

  сущ. настоящее время

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hal-hazır

 • 15 halə

  сущ. ореол, нимб (светящийся круг вокруг Луны, больших звезд)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > halə

 • 16 haləli

  прил. с ореолом, со светящимся кругом

  Azərbaycanca-rusca lüğət > haləli

 • 17 halələnmək

  глаг. образовывать, образовать светящийся круг вокруг чего-л.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > halələnmək

 • 18 haləti-ruhiyyə

  сущ. устар. душевное состояние; см. əhvali-ruhiyyə

  Azərbaycanca-rusca lüğət > haləti-ruhiyyə

 • 19 hal

  1) (vəziyyət) state
  2) (şərait) situation, condition, circumstance
  3) strength; quality
  halı qalmamaq – have no strength left
  Bu nə haldır düşmüsən? – What has happened to you?
  Halınız necədir? – How are you?
  halını soruşmaq – ask after smb's health
  getməyə halım yoxdur. – I don't feel like going
  hər halda – in any case, at any rate
  bu halda – in this case
  indiki halda – under present circumstances
  4) qram. case

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > hal

 • 20 hal-hazırda

  【副】
  現在、 今、 今日
  [ゲンザイ、 イマ、 コンニチ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > hal-hazırda

Look at other dictionaries:

 • HAL 9000 — (Heuristically programmed ALgorithmic Computer) is a fictional computer in Arthur C. Clarke s Space Odyssey saga. The novels, along with two films, begin with , released in 1968. It was ranked #13 on a list of greatest film villains of all time… …   Wikipedia

 • hal — hal·a·car·i·dae; hal·ate; hal·a·zone; hal·berd; hal·berd·ier; hal·chid·ho·ma; hal·dane s; hal·dan·ite; hal·du; hal·e·co·mor·phi; hal·e·cos·to·mi; hal·fa; hal·i·ae·e·tus; hal·i·but; hal·i·but·er; hal·i·car·nas·si·an; hal·i·choe·rus;… …   English syllables

 • Hal 9000 — Pour les articles homonymes, voir HAL et 9000. HAL observe l activité dans le vaisseau grâce à des caméras, renvoyant une couleur rouge et donnant l impression d un …   Wikipédia en Français

 • HAL 9000 — HAL 9000: das rote Kameraauge. HAL 9000 ist der fiktionale Computer des Raumschiffs Discovery in den Filmen 2001: Odyssee im Weltraum (Buch: Arthur C. Clarke, Regie: Stanley Kubrick) und 2010: Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen (Buch: Arthur… …   Deutsch Wikipedia

 • HAL (software) — HAL Stable release 0.5.14 / November 30, 2009; 23 months ago (2009 11 30) Development status Deprecated; functionality merged with udev Operating system …   Wikipedia

 • Hal (Name) — Hal ist eine mittelalterliche Koseform des englischen Vornamens Harry. Bekannte Namensträger Hal Anger (1920–2005), US amerikanischer Elektroingenieur und Biophysiker Hal Ashby (1929–1988), US amerikanischer Filmregisseur Hal Blaine (* 1929), US… …   Deutsch Wikipedia

 • HAL/S — is a real time aerospace programming language, best known for its use in the Space Shuttle program. It was designed by Intermetrics in the 1970s for NASA. HAL/S is written in XPL, a dialect of PL/I.The three key factors in writing the language… …   Wikipedia

 • Hal Leonard Corporation — is a US music publishing company headquartered in Milwaukee, WI. It is the largest sheet music publisher in the world. Profile In its more than 100,000 available titles, Hal Leonard represents in print some of the world s best known and most… …   Wikipedia

 • HAL Laboratory — 株式会社ハル研究所 Год основания …   Википедия

 • Hal — steht für: HAL 9000, der Computer in den Filmen: „2001: Odyssee im Weltraum“ und „2010 – Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen“ (9000) Hal, ein Hauptgürtelasteroid, dessen Name auf den vorstehenden Computer anspielt. HAL Dhruv, ein indischer… …   Deutsch Wikipedia

 • HAL (Hybrid Assistive Limb) — HAL ou Hybrid Assistive Limb (en français : Membre d assistance hybride) est un exosquelette motorisé développé par la société japonaise Cyberdyne, une entreprise issue de l essaimage de l’Université de Tsukuba et destiné à aider les… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.