Translation: from turkish to chinese

from chinese to turkish

buruşmuş

Look at other dictionaries:

 • bürüşmüş — f. sif. Bürüşük hala düşmüş, bürüş bürüş olmuş, qırış qırış olmuş, qırışmış. Bürüşmüş kağız. Bürüşmüş pərdə. – Kosa onun <Meşinovun> döşündən geriyə itələyərək, bürüşmüş sifətini turşutdu. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bumburuşuk — sf., ğu Çok, iyice buruşmuş olan Yüzüme, gözlerini, hasta, kenarları bumburuşuk gözlerini kaldırdı. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • buruş buruş — sf. Çok buruşmuş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • buruşmak — nsz 1) Düzgünlüğü bozulmak, üzerinde kırışık ve katlamalar olmak Daralmış, buruşmuş sof ceketi, uzamış sakalıyla işportacı Yahudilere dönmüş. R. N. Güntekin 2) Ağızda kekrelik duymak 3) mec. Tiksinmek, hoşlanmamak Gördüklerimden yalnız yüzüm… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • buruşuk — sf., ğu Gerginliği, düzgünlüğü kalmamış, buruşmuş olan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kurtlu — sf. 1) İçinde kurt bulunan, kurtlanmış Bunlar düşmüş, buruşmuş, iyi değil, kurtludurlar. S. F. Abasıyanık 2) mec. Yerinde rahat duramayan, sürekli kıpırdanan (kimse) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • nazirsiz — sf. Benzersiz, eşsiz Evvelce nazirsiz güzel olması lazım gelen yüzü, artık buruşmuş... R. E. Ünaydın …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • füşürdə — f. 1) bürüşmüş, solğun; 2) ruhdan düşmüş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • pəjmürdə — f. 1) bürüşmüş, bürüşük, əzgin; 2) solğun, solmuş; 3) əsgi üsgü, cırım cındır …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • bürüşük — 1. sif. Bürüşmüş halda olan; qırışıqlı, qırış qırış. Bürüşük üz. Bürüşük köynək. – <Kərim baba> bürüşük və titrək əli ilə göyün şimal tərəfindəki kiçik qara buludu göstərərək: – Baxın <dedi> A. Ş.. // Əzik. Nəriman diqqət edəndə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • sifət — 1. is. <ər.> 1. Üz. . . Hər kəs <Xudayar bəyin> sifətinə diqqətlə baxsaydı, əlüstü duyardı ki, Xudayar bəy bu dəqiqə fikir dəryasına, bəlkə qəm dəryasına qərqdir. C. M.. <Gülçöhrə:> Asya demişkən arşınmalçının sifəti yaxşı idi.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.