Translation: from turkish

burjuva

Look at other dictionaries:

  • burjuva — sf., esk., Fr. bourgeois 1) Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan Burjuva bir aileden doğmuş, bir fabrikatörle evlenmiş. H. C. Yalçın 2) Orta sınıftan olan, kent soylu Birleşik Sözler burjuva edebiyatı küçük burjuva …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BURJUVA — Fr. Orta halli olup, ne çok zengin ve ne de çok fakir olan halk. Eskiden Avrupa da köylü ve asilzade olmayıp şehirde yaşayan halka denirdi. Kendi başına işi ve malı olan, ücretle çalışmayan, ferde bağlı iş hayatını güden sınıftan olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • burjuva edebiyatı — is., ed. Orta sınıf halk kesimine hitap eden edebiyat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • küçük burjuva — is. Gelir düzeyi düşük şehirli halk Nihat Bey sürekli yükselmek isteğiyle yanıp tutuşan, alaturka bir küçük burjuvadır. S. İleri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • burjuvaca — sf. 1) Burjuva gibi, burjuvaya yakışan Buncağızlar bu fırsattan faydalanmak şöyle dursun, küçük hesaplar, burjuvaca kaygılarla onu heba etmişler. H. Taner 2) zf. Burjuvaya yakışan biçimde …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • burjuvalık — is., ğı Burjuva olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • burjuvazi — is., Fr. bourgeoisie Burjuva sınıfı, kent soyluluk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • edebiyat — is., Ar. edebiyyāt 1) Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın (II) Edebiyat hocasıyken talebeme bu nesir sanatından bir defa bahsetmiştim. F. R. Atay 2) Bir bilim kolunun türlü… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kent soylu — sf. Burjuva Ne de olsa, her ikisi de kent soylu, çağdaş insanlardı. A. Kulin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • küçük — sf., ğü 1) Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm. M. Ş. Esendal 2) Yaşı daha az olan Ortanca ve küçük ablalar ... beni,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.