Translation: from turkish to chinese

boylamak

 • 1 boylamak

  -i
  1. 溜到, 躲到: Öğrentmeni sokakta görünce evi bayladı. 他在街上看到老师之后就溜回了家。
  2. 沉入; 跌至: Kayık denizin dibini boyladı. 船沉到了海底。Denize düşünce dibi boyladı. 他一落水, 就沉到了海底。Ayağı kaydı, yeri boyladı. 他脚一滑, 跌倒在地。
  3. (不知不觉或不情愿地)来到, 到达: ahreti \boylamak 死亡 hapsi \boylamak 坐牢, 进大狱 Sıhhatine dikkat etmezsen yakında kozalak mahallesini boylarsın. 你要是不注意身体, 很快就会丢了你的小命。

  Türkçe-Çince Sözlük > boylamak

Look at other dictionaries:

 • boylamak — i 1) İstemeyerek bir yere gitme durumunda kalmak İkiniz de hapsi boylarsınız. A. İlhan 2) Batmak Kayık denizin dibini boyladı. 3) Düşmek Ayağı kaydı, yeri boyladı. 4) Yükselmek, çıkmak Fakat o dolu dizgin kırkı boylamış bir ateşle par par… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • öbür dünyayı boylamak — ahireti boylamak O rahmetli katırın yerine ben öbür dünyayı boylardım. O. C. Kaygılı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ahireti boylamak — tkz. ölmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tahtalıköyü boylamak — ölmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kodesi boylamak — tutukevine girmek, hapse girmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cehennemi boylamak — sevilmeyen bir kimse ölmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ahiret — is., din b., Ar. āḫiret Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı ya hesap vereceği yer, öbür dünya, öteki dünya Birleşik Sözler ahiret adamı ahiret kardeşi ahiret suali ahiret yolculuğu Atasözü, Deyim ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bizimki — sf. 1) Bizim olan, bizimle ilgili olan 2) zm., tkz. Kadınların kocalarından, kocaların karılarından söz ederken kullandıkları söz Bizimki bugün yine sinirli. 3) zm., alay Yakın çevremizde olan bir kimseden söz ederken kullanılan bir söz ...… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • boylama — is. Boylamak işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cehennem — is., din b., Ar. cehennem 1) Dinî inanışlara göre, dünyada günah işleyenlerin öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu Cennet, cehennem, ahiret, ebedî hayat hayallerine bir daha dönmesine imkân yoktu. R. N. Güntekin 2) mec. Çok sıkıntılı yer… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kodes — is., argo, Rum. Tutukevi, hapishane, karakol Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller kodese tıkmak kodesi boylamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.