Translation: from lithuanian

blausus

Look at other dictionaries:

 • blausus — blausùs, blausi̇̀ bdv. Blausùs rýtmečio dangùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • blausus — blausùs, ì adj. (4) 1. ūkanotas, apsiniaukęs: Saulei nusileidus, dangus pasidarė blausùs Ūd. Lėtai, didelėje tyloje grįžo blausi, ūkanota diena P.Cvir. 2. neryškus, blankus: Mechaniniame ceche degė blausi švieselė rš. blausiai adv.: Tik kur ne …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • blausi — blausùs, blausi̇̀ bdv. Blausùs rýtmečio dangùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • blausumas — blausùmas sm. (2) → blausus: 1. Kaip man įsipyko tas nuolatinis rudens dienų blausùmas! Brt. 2. Balso blausumas GK1940,114. 3. Kažkoks blausumas apsiautė jo mintis Pč …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • blausvas — blaũsvas, à adj. (4) truputį blausus (blankus): Saulė įgauna blausvą spalvą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • blėsus — blėsus, i adj. išblėsęs, blausus: Blėsi trobos šviesa metė nuo jų šešėlius rš. blėsiai adv.: Blėsiai žibėjo miegūstos, pilkos, senatviškos akys sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • drumzlingas — drumzlìngas, a adj. (1) 1. su drumzlėmis, drumzlinas, miešinas: Vanduo buvo labai drumzlingas rš. 2. blausus: Ir viskas drumzlingoje prieblandoje skęsta rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • drumžlėtas — drumžlėtas, a adj. (1) 1. žr. drumzlėtas: Visokio vandens priteka, ir dabar drumžlėtas Grž. 2. blausus, neaiškus: Drumžlėtas dangus: jau bus kokių orų Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • drungnas — druñgnas, à adj. (4) 1. R, K truputį šiltas, vasarošiltis: Pašildyk vandenį, kad tik druñgnas būtų Up. Ar turi druñgno vandens šaukštams mazgoti? Alvt. Karštą vasarą ir duburkiūse vanduo būna drungnas Lkv. Tuo laukus orai drungnì gaivydami… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dūminis — 2 dūminis, ė adj. (1), dūmìnis (2) 1. be kamino: Aš dar gyvenau dūminėj pirkioj Nmč. Ir mūsų ūlyčioj dūminė gryčia buvo Sug. Dūminius pečius turėdavo Vlkv. Stuba ... dūmìnė J. ^ Dūminėj pirkelėj ir vestuvės nelinksmios TŽV599. 2. kuris degdamas …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • murzinas — mur̃zinas, à adj. (3b) Gs, Rm, Vrb, Als, mùrzinas (3a) Vb, Pnd, Skr 1. nešvarus, susitepęs: Veidas tavo mur̃zinas J. Savo murzinu snukiu drumsti man čia vandenį? J.Jabl. Koks tas Petras visad mur̃zinas! Sd. Vaikai vieni namie, murzinì iki ausų …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.