Translation: from turkish

bizatihi

Look at other dictionaries:

  • bizatihi — zf., esk., Ar. biẕātihi Kendiliğinden, kendinden, özünden Çünkü eski devir, bizatihi suçun kendisi idi. S. Ayverdi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bizâtihi — (A.) [ ﻪﺕاﺬﺑ ] kendiliğinden …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • BİZÂTİHİ — Kendi kendine, aslında, kendiliğinden, esasında, kendisi, yalnızca zâtından, aslından …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kendiliğinden — zf. 1) Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine, bizatihi ... birkaç dakika masa başında beklese kendiliğinden bir şeyler yazmaya başlarmış. A. H. Tanpınar 2) sf., bit. b. İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit 3) sf., fiz. İradesiz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • KIYAM-I BİNEFSİHÎ — (Kıyâm ı bizâtihî) : Fık: Varlığı, durması kendi zâtı ile olmak mânasında bir sıfat ı İlâhîdir. Şöyle ki: Hak Teâlâ nın ezelî ve ebedî olan varlığı kendi zâtı ile kaimdir. Kendi varlığı, kendi hüviyetinin, kendi mukaddes zâtının muktezasıdır.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Lİ-AYNİHÎ — Kendisi ile bir. Aynı ile. * Allah tarafından emrolunan bir şeydeki güzellik, ya li aynihi bir hüsündür veya li gayrihi bir hüsündür. Ya kendi zatındaki bir güzellikten dolayı hasendir veya başkasında sabit bir güzellikten dolayı bir hasendir.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.