Translation: from turkish to chinese

from chinese to turkish

bilinçli

 • 1 bilinçli

  s. ve zf. 有意识的; 有理智的, 有觉悟的, 自觉的: Bilinçli davranışlarımızı denetlemeyi bilmeliyiz. 我们必须懂得要有意识地控制我们的行动。

  Türkçe-Çince Sözlük > bilinçli

Look at other dictionaries:

 • bilinçli — sf. 1) Bilinci olan 2) Kendi etkinliğinin farkında olan, şuurlu Böylece dizi, bir bilinçli giriş, bir bilinçli sonuç ile çerçevelenince elbette daha iyi anlaşılmış olur. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • güdü — is. 1) Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik Çocuğun bunalım geçirmesi, gelişen cinsel güdülerini doyuramaması anlamındadır. Ç. Altan 2) Bir etkinlik veya işin gizli… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • antidemokratik — sf., ği, Fr. antidémocratique Demokrasiye aykırı olan Bu, bilinçli bir antidemokratik tutumdan kaynaklanmıyordu. R. Erduran …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • baltalama — is. 1) Baltalamak işi 2) mec. Bilinçli ve kasıtlı olarak bir işi veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma, sabotaj, sabote …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • baltalamak — i 1) Balta ile kesmek 2) mec. Bir işi veya durumu bilinçli ve kasıtlı olarak bozup zarara yol açan davranışta bulunmak, sabote etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bellek — is., ği, ruh b. 1) Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin Böylelerini dinlediğimizde, belleğimizde sözleri, hiç mi hiç, kalmaz. S. Birsel 2) bl. Bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bilinçlendirilmek — nsz Bilinçli bir duruma getirilmek, bilinçlenmesi sağlanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bilinçlendirmek — i Bilinçli duruma getirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bilinçlenmek — nsz Bilinçli duruma gelmek, şuurlanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bilinçlilik — is., ği 1) Bilinçli olma durumu, şuurluluk Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir. N. Cumalı 2) ruh b. Nesne, olay ve edimlere uyanık bulunma durumu, şuurluluk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bilinçsizce — zf. Bilinçsiz bir biçimde Onun inadı bilinçsizceydi, benimkisi bilinçli. T. Dursun K …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.